Diszlexiás gyermek szülőjeként Önben is biztos felmerültek a következő kérdések: Miért pont az én gyermekem? Mit csináltam rosszul? Tehettem volna valamit ellene?

Nos, ezek egy részére előző hírleveleinkből megtudhatta a választ. De nézzük csak, melyek azok a tünetek, amelyek előre jelezhetik az olvasászavar kialakulásának tényét.
 

Mi jellemző gyermeke mozgására?

A mozgás minden tanulási tevékenységnek az alapja. Csecsemőként a mozgás segítségével fedezi fel gyermeke a világot, éri el kitűzött céljait (pl. kedvenc játékának megszerzése). A beszéd is mozgás: a szájkörüli izmok valamint a beszédszervek (pl. a nyelv) mozgatásának köszönhetően jönnek létre az egyes hangok. Erre épül a későbbiekben az olvasás-írás megtanulása. Éppen ezért már egészen korán felfigyelhet arra, ha gyermeke fejlődése nem a megszokott mederben folyik. Nagyon fontos szerepe van a mozgásformák egymásra épülésének. A kúszás-mászás folyamatának köszönhetően finomodik a két agyfélteke közötti kapcsolat, mely az iskolai tanulás folyamán döntő jelentőségű. Figyeljen tehát oda, hogy gyermeke életéből ne maradjon ki ez a fontos mozzanat. Mit tegyen, ha csemetéje felállt és elindult anélkül, hogy kúszott-mászott volna? Mindenekelőtt ne essen kétségbe! Hozzon létre olyan helyzeteket a lakásban, amikor kúsznia, vagy másznia kell gyermekének (asztal alatt másszanak, alagúton bújjanak keresztül, székek alatt kússzanak).

Az a tény, hogy gyermeke később csinált mindent, mint a "szomszédé", önmagában nem diszlexiára hajlamosító tényező. Lehet, hogy csak nyugodtabb, megfontoltabb gyermek. Természetesen érdemes motiválni - helyezzen el színes dolgokat gyermekétől minél távolabb, hogy aztán ő - kíváncsiságtól fűtve - elinduljon megszerzésükre.

A nagymozgáson túl a finommozgásoknak is jelzésértékük van. Gyermekének nagycsoportos korában már helyesen kell fognia a ceruzát, és megfelelő nyomatékkal (nem túl erősen vagy nem túl halványan) rajzolnia, színeznie. Ha nem így lenne, akkor vásároljon egy olyan színezőt, amelynek témája gyermekéhez közel áll (annyiféle van már napjainkban, mint csillag az égen). Vegyen olyan színes ceruzát, vagy zsírkrétát, amelynek színei élénkek (Pl. Crayola), ezzel szívesebben dolgozik az a gyermek is, aki utál színezni. Ha helytelenül fogja a ceruzát gyermeke, akkor segíthet azzal, hogy háromoldalú ceruzát ad kezébe, vagy vásárol egy ceruzafogót, amely valamennyi ceruzára ráhúzható. Ez biztosítja, hogy gyermeke szabályosan fogja a ceruzát. Fejlesztő eszközöket árusító boltokban, valamint nagyobb papír-írószer boltokban beszerezhetőek ezek a kellékek.

A színezésen túl jó lenne, ha gyakran végeznének más kézműves tevékenységeket: nyírás, ragasztás, papírhajtogatás, gyurmázás. Ezek a kéz izomzatát lazítják, összerendezik a mozgást.

Mi jellemző gyermeke beszédére?

A beszédet most két részre bontanám. Beszéljünk előbb a beszédről, mint mozgásról. Ha azt látja, hogy gyermeke beszéde elmosódott, több hang kiejtése is pontatlan, torz, akkor elképzelhető, hogy ügyetlenek a beszédszervei. Ezt annak idején csecsemőkorban a szopással igencsak jól lehetett tréningezni. Előfordulhat, hogy az Ön legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerült így táplálnia gyermekét. Sebaj! Végezzenek olyan játékokat, amelyekkel pótolhatják a kimaradt időszakot. Vattapamaccsal focizva végezzenek fújó gyakorlatot: az asztalon építsenek egy focipályát, a vattapamacs legyen a labda. Az legyen a szabály, hogy csak a fújás segítségével lehet mozgatni a "labdát", melynek célja természetesen a gólszerzés.

Egyéb ajak és nyelvügyesítő gyakorlatokat korábbi hírlevelünkben találhatott. Az ügyetlen beszédszervek, egyes hangok (pl. "r") torz vagy hiányos ejtése nem feltétlenül vezetnek diszlexiához. Biztosan Ön is ismer olyan híres embereket, akik beszéde igencsak fejlesztésre szorulna, mégsem küzdenek tanulási zavarral. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne javítsák a hibákat. Mindenképpen keressék fel a logopédust, hiszen a helyes artikuláció ma már nagyon sok "szakma" elengedhetetlen feltétele. A helyes hangképzés az önbizalmat erősíti, hiszen gyakran csúfolódások, viccelődések kereszttüzében találhatja magát a pöszén beszélő gyermek.

Nézzük a beszéd másik oldalát: a beszédészlelést, beszédmegértést, szókincset. Ennek eltérő fejlettségi szintje már okozhat diszlexiát. Tehát, ha gyermeke azért nem ejti helyesen a hangokat, mert nem hallja az egyes hangok közötti finom különbségeket, ne késlekedjen! Forduljon azonnal szakemberhez (logopédushoz). Az időben elkezdett terápiával ugyanis csökkenthetők a tanulási problémák.

A szókincs állandó gyarapítására is nagy szükség van. Olvassanak, beszélgessenek minél többet. Figyeljen oda gyermekére, és ha azt látja, hogy vannak dolgok, amiket nem ért, szánjon rá időt, és magyarázza el neki. Fontos, hogy a nyelvtani toldalékokat is helyesen használja gyermeke, mire iskolába kerül. Nem mindegy, hogy a füzetbe vagy a füzetre kell-e írnia valamit.

Varázsbetű - a programcsalád, mely segítségével a diszlexia megelőzhető

A Varázsbetű Programcsalád hatalmas kép- és szókészlettel rendelkezik, így valamennyi játéka gyarapítja a szókincset. A nyelvi készségek, a tájékozódás, az emlékezet, a szem-kéz koordináció mind-mind fejleszthetők a játékokkal való foglalatoskodás közben. Nagyon sok játék játszható már óvodás kortól kezdődően. Ne tévessze meg, ha egy feladatban szókártyákat kell rakosgatnia! Egészen egyszerűen üljön oda nagycsoportos gyermeke mellé és olvassa fel, mi is van a szókártyára írva. Gyermeke pedig helyezze el az utasításnak megfelelően. Ezzel nemcsak a beszédmegértése fejlődik (ami a későbbi szövegértés alapja), hanem összehangolódik a szem és kéz mozgása az egér használata által.

Játékötlet otthonra

Szóvirág

Nagyon nehéz gyakorlat a kisiskolások számára a szavakat hangokra bontani. A Szóvirág elnevezésű játékkal megkönnyítheti számára ezt a feladatot.

A játékhoz egy virágra van szükség, mely tetszőleges számú sziromból áll. A virág közepére egy magánhangzó képét (szájkép, melyen az adott hang kiejtése látható), szirmaira pedig mássalhangzókat jelölő képeket kell ragasztani.

Készítettünk Önnek egy mintát. Innen letöltheti: http://www.varazsbetu.hu/letolt/szovirag.htm

Erre az 'á' hang képét rajzoltuk. Tükör előtt figyeljék meg gyermekével, milyen is a szájuk, miközben kiejtik az 'á' hangot. Így gyermeke számára egyértelmű lesz, hogy a virág közepén az 'á' hang van lerajzolva.

A szirmokra olyan képeket raktunk, melyek valamilyen hangot adnak.
 
A pipa így pöfékel: p-p-p-p
Az autó így töfög: t-t-t-t
A mackó így morog: m-m-m
A kakas így kukorékol: k-k-k-k
A mozdony így engedi ki a gőzt :s-s-s
A kígyó így sziszeg: sz-sz-sz
A motor így berreg: r-r-r

Figyelem! Próbálja a hangot csak önmagában kiejteni, és ne "felnőttesen" pé-nek, té-nek ejtve!

Ha már tudja gyermeke, hogy melyik képhez milyen hang tartozik, próbálják meg "összevonni" őket. Ejtsék hosszan az 'á' hangot, majd "pattintsák" hozzá a 'p'-t: áááááááááááááp. És így tovább. Fontos, hogy a magánhangzóval kezdjék. Később, ha már ezzel ügyesen megbirkózik gyermeke, meg is fordíthatják: kezdhetik a mássalhangzóval az összevonást. Ez azonban sokkal nehezebb feladat.

Kisiskolások nehezíthetik a gyakorlatot azzal, hogy olyan szavakat gyűjtenek, amely az adott betűkombinációval kezdődik. Pl.: ápàápol. Ezeket le is írhatják.

Felső tagozatos és középiskolás diákok pedig idegen nyelven (angolul vagy németül) végezzék a szókeresést.

Hétszínvirág

A gyakorlat írása közben eszembe jutott egy kedves mese, melyet kisiskolás koromban a napközis tanító nénitől hallottam. Megosztom Önnel is. Itt olvashatja el: http://www.varazsbetu.hu/letolt/hetszinvirag.htm

Kolompoló

Az alábbi játék a szem-kéz koordináció fejlesztésének igencsak vidám módja.

Függesszen fel egy kolompot (vagy csengőt) valahol a lakásban (pl. ajtófélfára). Gyermeke kislabdával (vagy összegurított zoknival) próbálja meg eltalálni. Ha sikerül, kolompszó (csengőszó) a jutalma. Versenyezni is lehet: 10 próbálkozásból kinek sikerül legtöbbször megszólaltatnia a kolompot?

Vidám kolompolást kívánok!

Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.