Érzékelés, észlelés
 • vizuális
 • auditív
 • téri
Képzelet
Figyelem
 • vizuális
 • auditív
 • vizuális
 • figyelem-koncentráció
 • figyelem-tartósság
Emlékezet
 • vizuális
 • auditív
 • bevésés
 • megőrzés (rövid, tartós, állandó)
 • felidézés (gyorsaság, pontosság)

Gondolkodási műveletek

 • analízis
 • szintézis
 • absztrahálás
 • összehasonlítás
 • összefüggés felfogása
 • kiegészítés
 • általánosítás
 • konkretizálás
 • rendezés
 • analógia
Grafomotoros képességek
Gondolkodási képességek
Irányított gondolkodási képességek
 • eladatmegoldó: logikai-algoritmikus képességek
 • ítéletalkotás
 • következtetés
 • fogalomalkotás
 • problémamegoldó: heurisztikus-kreatív képességek
 • elemi képességek
 • távoli asszociáció
 • eredetiség
 • gazdaságosság és könnyedség
 • rugalmasság
 • összetett képességek
 • megértés
 • értékelés – bírálat
 • választás – döntés
Nem irányított (asszociatív) gondolkodási képességek
 
Kommunikációs képességek
     nyelvi-kommunikációs képességek
 • beszédképességek
reproduktív (felolvasás)
félreproduktív (szakszövegalkotása)
spontán (produktív) beszédképességek (kapcsolatfelvétel, -zárás, szándéknyilvánítás, véleményalkotás)
 • beszédértés-képességek (kapcsolatfelvétel viszonzása, szándék, vélemény kinyilvánítása)
 • írásképességek
reproduktív írás (másolás, diktálás utáni írás)
fél reproduktív írás (nyomtatvány, táblázat kitöltése, jegyzetelés)
akaratlagos írás
 •  olvasási képességek
     gyorsolvasási technikák megtanulása és alkalmazása (lényegkiemelés,
     adatkeresés)
 • nyelvi normatív és korrekciós képességek
helyes ejtés
helyesírás
 
    nem nyelvi kommunikációs képességek
 • térközszabályozás
 • testtartás
 • gesztikuláció
 • mimika
 • tekintet
 
Szociális képességek
 • szociális észlelés (szerepészlelés, nonverbális közlések felfogása)
 • szociális alkalmazkodás
 • viselkedés kortárs csoportban
 • kooperáció
 • vezetés
 • figyelmesség és illemtudó viselkedés
 • fegyelmezettség
 • egymás segítése
 • konfliktusok elemzése
Tanulási – önszabályozási képességek
 • önirányítás
 • önellenőrzés
 • tanulási önismeret
 • önálló tanulás (tanulástervezés, -szervezés)
 • irányított tanulás (együttműködés a pedagógussal, társakkal)
 
A gondolkodás fejlődéslélektani szintjeit:
 • szenzomotoros szakasz 0–2 év
 • művelet előtti szakasz 2–7 év
 • konkrét műveleti gondolkodás 7–12 év
 • formális műveleti gondolkodás 12–
 
A megismerési folyamat szintjei:
 • tárgyi – cselekvéses
 • képi – rajzos (szemléleti szint)
 • verbális
 
 Beküldte: Juhászné Gáspár Dorottya
gyógypedagógus

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.