3. számú melléklet a …/2008. (….) OKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2008/2009. tanévben

Határidők

Feladatok

2008. 09. 19.

Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany JánosTehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi – Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.

2008. 09. 30.

Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, belső kódjait.

2008. 10. 25.

A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak.

2008. 10. 31.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára az írásbelit szervező középfokú intézmények bejelentik a Hivatalnak részvételi szándékukat (a 9. évfolyamra felvételit szervezők azt is, hogy általános tantervű, vagy tehetséggondozó képzéshez kívánnak írásbelit tartani). Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2008. 11. 21.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbelit szervező középfokú intézmények jegyzékét.

2008. 12. 10.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

2008. 12. 10.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

2008. 12.15.

Az egységes írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket.

2009. 01. 9-10.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a felvételi eljárást megelőző válogatást azonos szempontok és azonos feladatok alapján.

2009. 01. 16-17.

Pótló válogatási eljárás azon tanulók bevonásával, akik a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának beválogatási eljárásában fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni.

2009. 01. 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2009. 01. 23.,

14.00

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

2009. 01. 24.,

10.00

Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben.

2009. 01. 29.,

14.00

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2009. 01. 30.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények, a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Arany János Programiroda bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.

2009. 01. 31.,

10.00

Egységes írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamosok számára a középfokú intézményekben.

2009. 01. 31.

A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.

2009. 02. 02.

Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.

2009. 02. 05., 14.00

Pótló írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamosok számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2009. 02. 12.

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2009. 02. 20.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Jelentkezés a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolába.

2009. 02. 23.-03. 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2009. 03. 17.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2009. 03. 19-20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2009. 03. 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

2009. 03. 27.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2009. 04. 06.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.

2009. 04. 08.

A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

2009. 04. 20.

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2009. 04. 27.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2009. 05. 04-15.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2009. 05. 04.-08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2009. 05. 19.

A 2009. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2009. 05. 29.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2009. 06. 15.

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

2009. 06. 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

2009. 08. 10-28.

Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.

2009. 08. 03-07.

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.

2009. 08. 24-25.

A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola

által meghatározott időben).

2009. 09. 01.

A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.