4. számú melléklet a …/2008. (…….) OKM rendelethez

A) A körzetközponti jegyzők feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában

1. A zárt feladatlap-csomagokat (a zárt feladatlap-csomag a továbbiakban: csomag) tartalmazó zárt küldemények (küldemény a továbbiakban: doboz) átvétele a Hivataltól, illetve annak megbízottjától.

a) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok átvételének megszervezése, az átvétel dokumentálása.

b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlenségének ellenőrzése, dokumentálása.

c) Eltérés esetén jegyzőkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

2. Az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó csomagjegyzék, továbbá az egy adott vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és az iskola vizsgaszervezési igénye közötti egyezőség tételes átvizsgálására irányuló ellenőrzés megszervezése az érettségit szervező iskolák számára.

a) Az iskolák kiértesítése az ellenőrzés helyszínéről és időpontjáról.

b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsgaszervező iskola képviselőjének jelenlétében történő bontása és a dobozok tartalmának a csomagok felbontása nélkül történő ellenőrzése. A jegyző által végzett tételes ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a dobozok ténylegesen az átvételi dokumentumokban jelzett csomagokat az ott megjelölt számban és tartalommal tartalmazzák-e. A magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, az angol nyelv és a német nyelv vizsgatárgyak esetében az ellenőrzést a jegyző az iskola képviselőjének a jelenléte nélkül is elvégezheti.

c) Az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása.

d) A doboz visszazárása.

e) Eltérés és pótigények esetén jegyzőkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

3. A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az adott vizsgatárgy csomagjainak átadása a vizsgaszervező iskola igazgatójának vagy az általa írásban meghatalmazott személynek.

a) A doboz nyitása, az átadásra kerülő csomagok előkészítése az átadásra.

b) A vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás dokumentálása.

c) A doboz visszazárása.

d) Rendkívüli eseményről jegyzőkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

4. A szolgálati titokká minősített feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok őrzése, nyilvántartása és átadása a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletnek a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezései, továbbá jelen rendelet rendelkezései és az oktatási és kulturális miniszter vagy a Hivatal a miniszter által írásban átruházott hatáskörben eljáró vezetőjének külön rendelkezése szerint.

B) A vizsgaszervező iskolák feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak átvételével kapcsolatban

1. A körzetközponti jegyző feladatellátását segítendő egy olyan jegyzék összeállítása, amelyből kiderül, hogy melyik napon, milyen vizsgát szervez az adott iskola. A jegyzéket a következő pontban részletezett ellenőrzés alkalmával kell átadni a körzetközponti jegyzőnek.

2. A csomagokat tartalmazó dobozoknak csomagok felbontása nélküli tételes ellenőrzése a körzetközponti jegyzők értesítésében megjelölt időpontban és helyszínen. Az ellenőrzést a vizsgaszervező iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy végezheti.

a) A dobozok tartalmának ellenőrzése a csomagok felbontása nélkül, a körzetközponti jegyzők jelenlétében. Az ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, dobozok, illetve az abban, azokban elhelyezett csomagok tartalma mind a feladatlapok tárgya, mind azok száma tekintetében megfelel-e az iskola vizsgaszervezési igényének.

b) Az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása.

c) Eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges pótigények jelzése a körzetközponti jegyzőnek.

3. A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az aznapi vizsgatárgyak feladatlapjait tartalmazó csomagok átvétele a körzetközponti jegyző által meghatározott időpontban és helyszínen. A csomagok átvételére a vizsgaszervező iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.