Felhívjuk a figyelmüket, hogy a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet legutóbbi módosítása értelmében megváltozott a sajátos nevelési igény megállapítására irányuló szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálatok iránti kérelem előkészítése. Amennyiben a gyermek, tanuló még nem vett részt szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton, az alábbi módon történhet enyhe értelmi fogyatékosságának megállapítása:

  • Az ötödik életévüket 2004. szeptember 1-je után betöltő gyermekek esetében a kérelemhez csatolni kell az e rendelet 5. sz. melléklete szerinti orvosi adatlapot, melyet a szülő a gyermek háziorvosától szerez be.
  • A szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek első vizsgálata alapján enyhe értelmi fogyatékosságot ( tanulási akadályozottságot ) csak abban az esetben állapíthat meg, ha azt az e rendelet 5. sz. melléklete szerint kiállított orvosi adatlap, az orvosi szakvélemény, valamint a pedagógiai és pszichológiai vizsgálat során kialakított elsődleges képességbecslés egybehangzóan igazolja. Ennek hiányában a gyermek a lakóhelye szerinti, vagy választott óvodában vesz részt óvodai nevelésben, illetve a tanuló a lakóhelye szerinti, vagy választott iskolában kezdi meg, vagy folytatja tankötelezettségének teljesítését. Ezekben az esetekben a bizottság szakvéleményét a gyermek folyamatos figyelemmel kísérését követően alakítja ki. [ 14/1994. MKM rendelet 12.§ (4), 13. § (5), (6), (7), (8), (9) bekezdések.]

Segédlet a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját felvállaló intézmények részére

Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére