Az Országgyűlés december 20-án elfogadta az új köznevelési törvényt. A jogszabály értelmében minden, eddig önkormányzat által működtetett iskola állami fenntartású lesz, a települési önkormányzatok egyedi megállapodás alapján működtetésre átvehetik azokat. Az új köznevelési törvény hároméves kortól teszi kötelezővé az óvodába járást, a tankötelezettség korhatárát 18 évről 16 évre csökkenti. Választható oktatási forma lesz az egész napos iskola. Az iskoláknak sokoldalúan és tárgyilagosan kell közvetíteni az ismereteket. Lehetővé kell tenni, hogy a gyerekek az egyház által szervezett vallásoktatásban részt vehessenek. A nappali rendszerű iskolákban a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés órában határozták meg.

A szülő kérésére egy alkalommal az iskola igazgatója engedélyezheti az adott évfolyam megismétlését. Az érdemjegyek és a gyermekek tudásának értékelése nem változik. Az iskolákban a pedagógusok a heti munkaidő nyolcvan százalékát az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával kötelesek eltölteni, a fennmaradó munkaidő felhasználását maguk határozhatják meg.

A törvény teljes terjedelmében elolvasható a következő linken: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről