A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 10. §-ának rendelkezése alapján a sajátos nevelési igény megállapítását vagy kizárását szolgáló vizsgálat központilag kiadott kérelem-nyomtatványon kezdeményezhető, melynek kitöltésében a szülő kérésére az óvoda, és az iskola közreműködni köteles.
 
A kérelem tartalmazza a gyermekről, a tanulóról a vizsgálat előkészítéséhez, lefolytatásához szükséges előzetes információkat, továbbá a szülők tájékoztatását a szakértői és rehabilitációs bizottság eljárásával és szakvéleményével kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.
 
A szakértői vélemény iránti kérelem-nyomtatvány itt letölthető, és intézkedtünk arról is, hogy a korábban használt – „Szakértői javaslat iránti kérelem” megnevezésű – nyomtatvány előállítására (utánnyomására) is a módosult tartalomnak megfelelően kerüljön sor.
 
Nyomtatvány szakértői vélemény iránti kérelemhez