2008. december 9.-én került megrendezésre a Együtt Értük Hatékonyan Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferenciája. A konferencia egyik előadója Lancsáné Muzsik Marianna, aki a Látom, Hallom, Csinálom, Tudom előadásában mutatta be a fejlesztőpedagógiát a gyakorlatban.
Az előadás teljes PowerPoint bemutattója letölthető innen: Látom, Hallom, Csinálom, Tudom.

Az előadás teljes anyagát itt adjuk közre:

Kedves kollégák! Tisztelt vendégek!

Örömmel tölt el, hogy részese lehetek ennek a –remélhetőleg- hagyományt teremtő első kistérségi szakszolgálati konferenciának.
Az pedig külön megtiszteltetés, hogy előadóként is.
Előadásom címéül a sokak által ismert és használt népszerű Nebuló képességfejlesztő program mottóját választottam. Nemcsak a gyermekekre, hanem ránk felnőttekre is érvényesesek ezek a szavak.
Látjuk, halljuk, csináljuk és vajon tudjuk-e?
A társadalomban megmutatkozó problémák, a közoktatás jelenlegi szervezeti kereteinek működési zavarai egyrészt a prevenció fontosságát támasztják alá, másrészt arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekek egy része olyan kudarcokat él át a nevelési-oktatási intézményekben, amelyek okairól a felnőtt környezetnek rendszerint nincs tudomása. Ezek a kudarcok az évek folyamán sokszorozódhatnak és akadályává lehetnek annak, hogy az érintett gyermekek kiegyensúlyozott, életszerető felnőttekké váljanak.
Mindebből következik, hogy a napi pedagógiai gyakorlatban egyre nagyobb hangsúlyt kap az óvodás életkorban megvalósuló differenciált bánásmód és fejlesztés, illetve az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény problémákkal küszködő gyermekek korrektív ellátása, fejlesztése.
Az iskolai gyakorlatban jelenlévő hagyományos korrepetálás és felzárkóztatás helyett egyre inkább a személyre szabott fejlesztő munka szükségessége fogalmazódott meg. A fejlesztő munka olyan pedagógiai tevékenységként is értelmezhető, amely a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztését, illetve a sérült funkciók javítását, az esetlegesen hiányzó funkciók pótlását szolgálja. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés vagy környezeti okok miatt keletkeztek a gyermeknél. Megváltoztatja a motivációt, csökkenti a viselkedészavarokat, illetve megelőzi azokat a neurotikus tüneteket, amelyek az esetenként már elszenvedett sorozatos konfliktusok és frusztrációk miatt kialakulhattak.
A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája a tanulók eltérő képességeihez történő alkalmazkodás, a differenciált tanítás és tanulás megszervezése. Ez a szükséglet hívta életre a fejlesztő pedagógiai tevékenységet
A fejlesztőpedagógus, mint munkakör a 2003-ban módosított oktatási törvényben jelenik meg.
A fejlesztő pedagógus lehet (alapdiplomája alapján) óvodapedagógus, tanító, ha fejlesztőpedagógus-képzésen részt vett és gyógypedagógus. A jelenlegi gyakorlat szerint másoddiplomás képzés keretében szerezhető fejlesztőpedagógus diploma.
Nem tekinthetjük fejlesztő pedagógusnak azt, aki egy-egy új segítő módszernek vagy technikának tudója, hiszen a fejlesztő pedagógus szakmai felkészültségének követelményei ezt jóval meghaladják.
A fejlesztő pedagógusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, akik korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. Jártasak a prevenciós és korrekciós fejlesztés gyakorlati formáinak alkalmazásában óvodai, iskolai csoportban és egyéni fejlesztési formában.
A szakvizsgaként megszerzett oklevél nem egyenlő a másoddiplomával.
Tisztelt kollégák! Előadásom talán legfontosabb mondanivalójához érkeztem el.
Nem véletlen lett konferenciánk címe Együtt Értük Hatékonyan.
Együtt! Mindenki, aki bármilyen életkorban, bármilyen helyzetben és bárhol gyermekekkel találkozik. Első helyen a szülővel, aki mindennek a kulcsa.
Értük! Ő értük a gyermekekért! Fáradozunk, dolgozunk, érünk meg sikereket és bizony nem egyszer kudarcokat is.
Hatékonyan!
Haladjunk lépésről lépésre: Látom! Hallom! Látom és hallom a problémát és jelzem. Vagy mint szülő, vagy mint gyermekkel foglalkozó felnőtt. Ez legyen kölcsönös. Nyitott és empatikus legyek a szülő felé és így talán ő is megnyílik.
Csinálom! Végzem, a munkám ismerem a kompetenciám határait. Tudom, mit közölhetek és mit nem a szülővel.
Tudom! Tudom, hogy hová, kihez irányítsam a problémájával.
Meggyőzőm arról, hogy a szülők úgy érkezzenek a vizsgálatokra, a terápiákra, hogy kellően motiváltak legyenek arra. Hiszen a terápiák hatékonysága azon múlik, hogy a szülők milyen motivációval rendelkeznek, és mennyi energiát tudnak befektetni az együttműködésbe.
A gyermekek érdekében segítsük ebben a szülőket.
Csak egy példa: a vizsgálatok. Tájékoztassuk és vonjuk be a szülőt abba, hogy miért is szükséges, értse a szándékot, lássa benne az előrelépést.
Az utóbbi időben nagyon megnőtt a vizsgálatot kérő gyermekek száma. Mint ahogy az is egyre nyilvánvalóbb, hogy egyre nagyobb különbségekkel érkeznek az intézményekbe a gyermekek.
A jogból átvett, de ide nagyon illő mondattal élve „Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme”. Azokat a kisgyermekeket is akik még most csodálkoznak rá a világra , most nyiladozik az értelmük. Segítsük őket ebben és hagyjunk nekik időt, az érésre, fejlődésre.
Gondoljuk át és csak indokolt esetben kérjük a kisgyermek nagyon korai vizsgálatát

Hatékonyan! Jövőbeni egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy Szakszolgálatunk nyitottabbá váljon segítve ezzel a szakemberek egymás közötti kommunikációját. Legyen ez a konferencia az első lépés ehhez!
Köszönöm figyelmüket!
 


Jelenleg Online

Oldalainkat 31 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.