A SINDELAR-PROGRAM SZEREPE
A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN
 

A közelmúlt gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai szaksajtójában, szakmai fórumain kitüntetett szerepet kapott a logopédia jövőjének kérdése. A területért felelős vezető szakemberek komplex módon közelítették meg a témát. A tudományág, a tevékenységi kör, az ellátórendszer és a logopédus-képzés fejlődésének lehetséges útjait egyaránt mérlegelték. Napjaink közoktatáspolitikai koncepciója, a gyógypedagógia-tudomány és a határtudományok új törekvései, valamint az új tudományágak létrejötte (pszicholingvisztika, neurolingvisztika, kognitív pszichológia, kognitív neuropszichológia stb.) markáns változásokat hoztak. Az összetettebb logopédiai kórképek megjelenése fokozta a fejlesztés-diagnosztikus szemlélet elterjedését, és megnőtt a terápiareleváns vizsgálómódszerek alkalmazása iránti igény (V. Kovács, 2001a; V. Kovács, F. Kovács, 1998, 2003).

A kognitív tanulási képességek feltárása előtérbe került a nyelvi zavarok és a parciális teljesítményzavarok - különösképpen a diszlexia - kutatásában és a szakterületi munkában, a logopédus differenciál- diagnosztikus, illetve terápiás tevékenységében. Annál is inkább, mert a nyelvi fejlődés akadályozottsága, késése gyakran társul a részképesség-zavarok különböző megnyilvánulási formáival, jellegzetes pszichikus funkciózavarokkal. Mindezek a tényezők pedig meghatározó szerepet tölthetnek be a tanulási nehézségek kialakulásának előfolyamataiban, még ha nem is szükségszerűen, vagy nem is egyforma módon (Gerebenné, 1998, 2004).

A nemzetközi és hazai gyakorlat mai helyzetképe azt mutatja, hogy szükség esetén a logopédiai ellátás messze meghaladja a beszédképzés javítását, mert a részképességek funkcionális gyakorlása, vagy valamely más speciális fejlesztő program szervesen beépül a kezelési folyamatba. A tendencia egyre erősödik. 1999-es nemzetközi gyakorisági becslések szerint a kisiskolások 9-10 százalékánál áll fenn tanulási zavar az olvasásban mutatkozó súlyos alulteljesítés vezető tünetével (Csépe, Szűcs, O. Sági, 2000).

Egy legutóbbi, a 2001/2002-es tanévben készült hazai statisztikai finomelemzés közel félezer beszédfogyatékos gyermekkel végzett felmérés alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy a vizsgált minta 7-8 éves korosztályában több mint 40 százalékos a domináns beszédészlelési, beszédmegértési zavar előfordulása, melynek következtében akadályozott lehet a kultúrtechnikák elsajátítása és a későbbiekben más tantárgyak sikeres teljesítése is (E. Brunner, Csabay, Győry G.-né, 2003).

Az idegrendszer érésével, plaszticitásával, a nyelvi funkciók és az olvasási képességek pszichofiziológiájával foglalkozó kognitív idegtudományi, kognitív pszichológiai alapkutatások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a logopédus számára -megfelelő felkészítés alapján- elérhetőek legyenek az új típusú komplex feladatkör betöltéséhez szükséges ismeretek és eszközök (Csépe, 2001, 2002; Hámori, 2003; Stuart, Masterson, Dixon, 2000, V. Kovács, 2001 b; Westbury, 1998). Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékének és Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének hagyományosan jól működő, szoros munkakapcsolatában új minőséget teremtett, hogy az elmúlt években az Intézet megkezdte a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai inventár korszerűsítését nemzetközileg számon tartott kognitív pszichológiai és neuropszichológiai vizsgálóeljárások megismerésével, kipróbálásával, adaptálásával. Ennek keretében valósult meg a diagnosztikát és a fejlesztést szerves egységként integráló Sindelar- program magyarországi bevezetése is, melyet a logopédiai gyakorlatban elsősorban a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápiával párhuzamosan alkalmaznak azokban az esetekben, amikor a prevenciót és reedukációt akadályozó részképesség-zavarok (részképességgyengeségek) csökkentésére, illetve megszüntetésére van szükség (Gerebenné, 2001; Zsoldos, 2004).

Jelenleg Online

Oldalainkat 349 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.