A közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján valamely tantárgy vagy annak - szóbeli vagy írásbeli - vizsgarésze alól felmentést kérő tanulók érettségi vizsgáját a 100/1997 (VI. 13.) Korm. rendelet 20. § (8), 37. § (1) - (3) és 41. § (2) bekezdései szabályozzák. A sajátos nevelési igény megállapításának eljárásáról a 14/ 1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról rendelkezik.