Mottó:

 

„Az ismeretlen megismerési vágya, az új megismerésének kiindulópontja a csodálkozás. Minden érdeklődés az érzelmekben gyökerezik.”(Platon)

 

 „Ha a kisgyermek szabadon nyúl a tapasztalatokért átéli az életet.”

(Bólyai Farkas)
 
BEMUTATÓ FOLALKOZÁS
 

A foglalkozást vezeti: Nagy Lászlóné

Korcsoport:  óvoda, Nagycsoport ( 5-6-7 évesek)
 

Téma: Anyanyelvi és kommunikációs fejlesztés lehetőségei játékidőben és foglalkozáson,    

            Komplex foglalkozás tavaszi virágok témakörben


Előzmény:- Dísznövény-kertészet látogatása

 • magvak, palánták ültetése
 • virágszirmok préselése
 • virágok hajtogatása, festése
 

Tervezett tevékenységek, fejlesztőjátékok

 • virágmemória
 • pillangók táblajáték
 • katica-mátrix
 • „méhecske” golyóvezető játék
 • barkácsolással kiskert készítése
 
Fejlesztési feladatok:
 • vizuális észlelés, figyelem, emlékezet fejlesztése
 • téri tájékozódás, térbeli irányok pontos megnevezése
 • szem-kéz koordináció fejlesztése
 • türelem, esztétikai érzék, egymásra figyelés a közös munka során
 • mennyiségek felismerése, számlálás
 • gondolkodás ( analízis-szintézis, csoportosítás)
 
Vizuális nevelés:
 • forgó virág készítése vágással, ragasztással

      Forrás: Doris Ruppert: Barkácsolás régiből újat ( Officiva Nova 1998)

    
 fejlesztési feladat:  
 • türelem, finommotorika, esztétikai érzék,

- elkészített virág felhasználása a helyes, egyenletes légzés gyakorlásához

- differenciált feladatadás képességeknek és életkornak megfelelően

 
Irodalmi nevelés:
Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje c. meséjének bemutatás
Kicsi mag a föld alatt c. vers kézjátékkal kísérve:
 
Kicsi mag a föld alatt                Két öklünket egymás felé fordítva összetapasztjuk.
Napsugarat hívogat.                 
Ha a tavasz közeleg,                 Az egyik kéz mutatóujjával eljátsszuk a csíra növekedését.

Pici csíra növöget.                    Másik kezünkkel, ujjainkat lefelé fordítva mutatjuk, hogyan

Kapaszkodik a gyökér              kapaszkodik a gyökér.                      
 

Kis növényke fényre ér,           A csírából zárt tenyérrel levélke lesz

Nő a szára, levele,                    Karunkkal fölfele kúszunk
Nyújtózkodik fölfele             

Bimbót ringat, szirmot nyit,    Nyújtott ujjainkat összezárva bimbót formálunk,

Illatával beborít.                     azután lassan kinyitjuk tenyerünket, ujjainkat széttárjuk.
Forrás: Óvónők kincsestára ( Raabe)

Fejlesztési feladat:
 •  A témához kapcsolódó irodalmi élmény nyújtása
 • szókincsbővítés ( tucat, dölyfös, virágnevek, csíra)
 • a mese tanulságának megfogalmazása, gondolatok kifejezése szép, érthető formában, kifejezőkészség fejlesztése
 • kézjátékkal a vers eljátszása, fejlődés imitálása, mozdulatok megfigyelése, összehangolása, finommotorika fejlesztése
 • a mese tanulságának megfogalmazása
 • közmondások gyűjtése: Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Ki, mint vet, úgy arat. Türelem rózsát terem. Hamar munka ritkán jó. szólás: „Leesik az álla.”
 
Zenei nevelés:
Kellene szép kert… c. dal éneklése
Vivaldi: Négy évszak művéből Tavasz c. rész
 
Feladat: tiszta, bátor éneklésre törekvés

zenehallgatás közben a virágok fejlődésének eljátszása- nonverbális kommunikáció

 

Környezet megismerésére nevelés:

 
Fejlesztési feladat: Fogalmi gondolkodás fejlesztése
 • élő-élettelen, növény fogalma
 • virág részei
 • fejlődés folyamata, mi szükséges a fejlődéshez
 • virágnevek
 • balkonnövények
 • egynyári, kétnyári, évelő virágok
 • kerti szerszámok
 • komplex emlékezet fejlesztése: látott, hallott dolgok felidézésével
 • ok-okozati összefüggések felismerése

Anyanyelvi foglalkozás:

 
1. AGYTORNA:
 • energiaásítás
 • gondolkodó sapka
 
2. LÉGZŐGYAKORLAT:
 • virágillat beszívása, egyenletes kifújása (a barkácsolt virágok felhasználásával)
 
3. AJAKTORNA:
 • pletykázó asszonyok (így-úgy, így-úgy…)
 
4. SKÁLÁZÁS:
 • si-si-si…, szi-szi-szi…, zi-zi-zi…, zsi-zsi-zsi
 
5. Rövid-hosszú magánhangzók érzékelése a szavakban

 mozgással egybekötve (szív: nyújtózkodás, rizs: guggolás)

 
6. Szeriális emlékezet fejlesztése:
Szólánc „Adj hozzá egy virágnevet!”

Az első gyermek mond egy virágnevet, a következő megismétli és hozzátesz még egyet.

 
7. Auditív figyelem fejlesztése:
„Manónak van egy virágja…”

„Manónak sok mindene van, virágja is.” Elsorolom mije van, ha azt halljátok virágja van üljetek le gyorsan, a következő virágnál pedig álljatok fel ismét gyorsan!”

Manónak van egy virágja ( felállás)

Manónak van egy kertje.
Manónak van egy ásója.
Manónak van egy virágja( leülés)
Manónak van egy locsolókannája…
 
 
8. Hangdifferenciálás:
- „Virágbontogató” játék:

Az összehajtogatott virágokban hangok hívóképe van ( s, sz, zs, z). Minden gyermek választ egy virágot, kibontja, és négy csoportot alkotnak az ugyanolyan hívóképekből. Csoportonként hangoztatják, torokra tett kézzel eldöntik „morgós”, vagy nem az adott hang. Kis kártyákon található szóképeken, melyeken az adott hangok szerepelnek, mindenki húz egyet, letapsolja, majd beköltöznek a képek a „ hangok házába” Piros ház: morgós hangok, zöld ház: nem morgósak. A házakon három emelet van: első emelet: egy taps, második: kettő taps, harmadik: három taps a szóképek alapján. Pl.: Szán-kó: zöld ház, második emelet (itt két ablak van)

Fejlesztési feladat:
 • hangdifferenciálás hívóképek segítségével
 • hangok zöngés, zöngétlen szerinti differenciálása
 • ritmustaps, képek elhelyezése a hangok házában
 
Testnevelés:
Testséma fejlesztő játékok a mindennapi testnevelésen
agytorna: keresztbe lendítések
téri tájékozódás fejlesztése, jobb-bal differenciálása
saját testen, és társakon

térbeli relációs viszonyok megnevezése, mozgás közben:” fejem fölött tapsolok, hátam mögött tapsolok, hasam előtt tapsolok, lábam között tapsolok”

 • testséma mondóka
 • futás, jelre lehasalnak, megérintem a testrész, ők megnevezik
 - görbe tükör: mutatom a testrészt, de rosszul nevezem meg, ők is mutatják, de helyesen mondják
 - párkeresés, jobb kézzel kézfogás, majd egymás háta mögött, a hátul álló gyermek érinti az előtte álló azonos oldali testrészét
 • Játék: egy gyermek a fogó, ő a méhecske. A gyermekek szaladnak a réten, akit a fogó megérint, virággá változik, megáll, feje fölött szirmot formál a kezével, a többiek kerülgetik futás közben az álló virágokat.
 
Felhasznált irodalom:
 
Óvónők kincsestára ( RAABE)
Göncző Ferencné: Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés ( Tóth K.k.) 
DIFER programcsomag: Hívókép és szókártya gyűjtemény- taneszköz a beszédhanghallás fejlesztéséhez óvodapedagógusoknak és tanítóknak ( Mozaik kiadó)
Schwalmné Navratil Katalin: Kis beszédbarát ( NOVUM 2008)
Gósy Mária és Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok ( Nikol Bp. 2008)
Balázsné Szűcs Judit és Szaitné Gregorits Anna: Óvodások könyve Komplex játékgyűjtemény ( Novum 2005)
Szabó Borbála: Mozdulj rá, Mozgással kísért vers és mondóka gyűjtemény ( Logopédia kiadó 2005)
Ferlingné Csányi Judit: Játsszunk együtt! Képességfejlesztő játékok 5-6 éves gyermekek számára ( Krasznár és Fiai Kkt.)
Gyenei Melinda- Szautner Jánosné Szigeti Gizella: A tanulási zavarok korrekciója kisikoláskorban I. Fejlesztő program ( Marketing Műhely Kft.)
Doris Ruppert: Barkácsolás régiből újat ( Officina Nova)
Kricskovics Zsuzsanna: Az origami varázsa ( Pannon Literatúra Kft. 2007)

 

MELLÉKLET:
Jelenleg Online

Oldalainkat 46 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.