1. Anya három tortát szeretne elosztani a négy gyereke között igazságosan. Csak a kést használta. Hogyan osztotta szét a tortát?

 

2. Manócska madártejet készített a barátainak. Kitette hűlni a kertbe. A madártej eltünt.

A kérdésre, hogy ki ette meg a madártejet, a meghívott barátok ezt mondták:

Mazsola: - Tádé volt.

Tádé:       - Cicamica volt.

Morzsi:    - Én nem voltam.

Cicamica:- Tádé füllentett.

 

Ki ette meg a madártejet, ha a négy barát közül egy nem mondott igazat?

 

3. Nagyapa a kertjébe 8 tő ribizlit ültetett egymástól 50 cm távolságra. Milyen messze van egymástól az 1. és a 8. ribizli?

 

4. Veronikának a cipőspolcon egy pár sportcipője, szandálja, bakancsa, félcipője, papucsa és csizmája van. Hány darab lábbelije van?

 

5. A villamosban 21 utas ül. A legközelebbi megállóban 12 utas szállt le, 5 utas pedig felszállt. A következő megállóban 9 utas szállt fel, le pedig hárman. Hány utas utazott a végállomásra?

 

6. A mókus mindennap 3 mogyorót vitt az odujába. Hány mogyoró van az oduban, ha 5 napig gyűjtögetett a télre?

 

7. Számítsd ki:
     ( 34 – 33 ) . ( 33 – 32 ) . ( 32 – 31 ) . ( 31 – 30 ) =

 

8. Írd le, hogy hány kétjegyű számot lehet alkotni a 3, 4, 5 számjegyekből!

 

9. Fürgeláb egy óra alatt 6 km-t tesz meg. Hány óra alatt ér a 42 km távol levő célba?

 

10. Hány napig fogja a beteg Katika szedni azt az orvosságot, amelyből 4 óránként egy tablettát kell bevennie, és a dobozban 30 tabletta van?

 

11. Melyik az a szám, amely 47-tel kisebb, mint a 47 ?

 

12. Hányszor kell átvágnia Ügyikének a 2 méter hosszú drótot, ha 25 centiméteres darabokra akarja szétvágni?

 

13. Írd le azt a számot, amely 5-tel nagyobb, mint a legkisebb kétjegyű szám!

 

14. Ludas Matyi Döbrögre megy. Szembe jön vele három asszony. Mindegyiknél van két szatyor, a szatyrokban két-két kiscsirke. Hányan mennek Döbrögre?

 

15. Melyik számot kapod, ha a 17 és 36 számok összegét csökkented 10-zel?

 

16. Egészítsd ki a számsort a következő három taggal: 5, 6, 8, 11, ..., ..., ....

Írd le közülük a legnagyobbat!

 

17. Írd le az összeadás eredményét:
     17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 =

 

18. A nyusziról vetített film 16:15 órától 17:32 óráig tartott. Hány perces volt a film?

 

19. Hány cukorka maradt abban a cukorkatartóban, amelyben 32 cukorka volt, és Matyi 10 cukorkát evett meg belőle, Misi pedig 5-tel többet?

 

20. Hány olyan 100-nál kisebb szám van, amelyikben megtalálható a 7-es számjegy?

 

21. Az útkereszteződésben található szemafor délelőtt 3 óra, délután 5 óra, éjszaka 2 óra hosszat van bekapcsolva. Hány óra hosszat van bekapcsolva egy hét alatt?

 

22. Olivér gondolt egy számra. Ha megszorozná héttel, eredményül 28-at kapna. Melyik számra gondolt Olivér?

 

23. Novák Viktornak egy lánytestvére és két fiútestvére van. Hány gyerek van a Novák családban?

 

24. Írjátok fel az összes számot, amelyek nagyobbak mint 30, kisebbek mint 50 és a 7 többszörösei!

 

25. Két szám különbsége 12. A kisebb szám 56. Melyik a nagyobb szám?

 

26. Két fogkeféért 32 koronát fizetnénk. Mennyit fizetett Péter, ha saját magának és 3 testvérének is vesz fogkefét?

 

27. Milyen jelet kell a négyzetbe írnunk:

     72  üres négyzet 9 = 42 + 21

 

28. Egy számítógépnél két tanuló dolgozhat. Mennyi az a legtöbb tanuló, aki a számítógépes teremben tud dolgozni, ha a teremben 13 számítógép van, de egy számítógépet a tanár úr használ?

 

29. Milyen számot kell az x helyére írni, hogy érvényes legyen:
     56 – 4 . x + 6 . 4 – 56 = 0

 

30. A kertész egy almafáról 76 kg almát szedett. 55 kg-ot eladott belőle. A másik fáról 40 kg almát szedett és 25 kg-ot adott el. Mennyi almája maradt?

 

31. Írd fel azt a legnagyobb négyjegyű számot, amelyet a  3, 5, 6  és  9  számjegyekből lehet felírni úgy, hogy minden számjegyet csak egyszer lehet felhasználni.

 

32. Számítsd ki:   9 . 4 . 8 . 3 . 7 . 0 . 5 =

 

33. Hány különböző szakasz van az ábrán?
szakasz

 

34. Milyen számot kell írni az üres négyzetbe?

 

35. Egy táborban magyar, német, angol és francia gyerekek találkoznak. Hány szótárra van szükségük, ha mindenki mindenkivel a beszélgető társ  anya nyelvén  szeretne  szót érteni?

 

36. Hány négyzet van az alábbi ábrán?

piramis

 

37. Az ábrán látható kis négyzetek közül mennyi van feketére festve?

téglalap

38. Melyik az a legkisebb természetes szám, mely az alábbi ábra közepén lehet?

39. Számítsd ki az egyenlőségben a csillagok helyén levő számjegyek összegét:
     92 – 6 = 3

 

40. Hány lába van összesen 2 gólyának, 3 békának, 4 macskának, 5 tyúknak, 7 légynek és 3 zsiráfnak?

 

41. Mikor a méhész megtöltötte az 5 poharát mézzel, úgy hogy minden pohárba 2 kg-ot tett, a mézes kanna alján még maradt 3 kg méz. Hány kilogramm méz volt eredetileg a mézes kannában?

 

42. Egy szülinapi bulin 5 gyerek van jelen. Mindenki koccint mindenkivel. Hány koccintás történik?

 

43. Az unokák felköszöntötték a nagyit szülésnapja alkalmából. A nagymama egyenlően elosztott köztük 20 cukorkát, 12 fánkot és 8 narancsot. Hány unokája volt a nagymamának? Találd meg mindkét megoldást!

 

44. Három szám szorzata és összege is 6. Határozd meg ezeket a számokat!

 

45. Márkó 4 évvel idősebb Robinál. Zsuzsa 6 évvel idősebb Márkónál. Hány évvel idősebb Zsuzsa Robinál?

 

46. Egy faluból 3 különböző út vezet a második faluba, a második faluból pedig 2 különböző út vezet a harmadik faluba. Hányféleképpen juthatunk el az első faluból a harmadikba, ha mindig más-más úton megyünk?

Ákom-bákom

 

47. Pótold a számsor következő három számát:
     8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, ...

 

48. Ha Kisjóska órája 20 percet késne, akkor most 8 óra 50 percet mutatna. De az óra 10 percet siet. Akkor most mennyi is az idő?

 

49. Írj három különböző kétjegyű számot nagyobbakat, mint 30 úgy, hogy összegük 100 legyen.

 

50. A parkolóban 3 sorban lehetett parkolni. Minden sorban 12 autó parkolhatott. Hány autó volt a parkolóban, ha 6 hely üres maradt?

 

51. Nagypapa 7 liter málnaszörpöt szeretne felhozni a pincéből. Csak két db edénye van. Az egyik 5 literes, a másik 12 literes. Hogyan tudja kimérni a hordóban levő málnaszörpből a két edény felhasználásával a 7 litert?

 

52. Micimackó kamrájában 20 csupor méz volt. Akácmézből 4 csuporral több, mint virágmézből. Hány csupor akácméz volt Micimackó kamrájában?

 

53. Egy kiscsiga beleesett egy kútba. A kút 16 méter mély volt. Nappal 4 métert mászott felfelé, éjjel 2 métert visszacsúszott. Hányadik napon mászott ki a kútból?

 

54. Dani sorban állt az ebédlőben. Míg várakozott, számolgatni kezdte a gyerekeket. Látta, hogy 5-tel többen állnak mögötte, mint előtte. Hány gyerek állt Dani előtt, ha 34-en mentek ebédelni?

 

55. Szöcske, Breki, Bolha és a Nyúl ugróversenyt játszottak. Breki kisebbet ugrott, mint Bolha. Bolha ugyanakkorát ugrott, mint Szöcske. Szöcske valamivel kisebbet ugrott a Nyúlnál. Mi lehet a sorrend? Ki győzött?

 

56. Anna, Panna és Emma ebédeltek. Anna sokat evett, de nem annyit, mint Panna. Emma is sokat evett, de nem annyit, mint Anna. Melyik lány evett a legtöbbet?

 

57. Juli néni 34 éves volt, amikor a negyedik gyereke született. A gyerekek között 2-2 év a korkülönbség. Hány éves volt Juli néni, amikor az első gyereke született?

 

58. Apa kirándul a fiaival. A folyón át akarnak kelni. A csónak kicsi, egyszerre csak egy felnőtt vagy két gyerek fér bele. Hogyan jutnák át mind a hárman a túlsó partra?

 

59. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó?

 

60. Az iskolában „Ki mit tud?”-ot rendeztek.

Petra, Balázs és Kitti is szerepeltek.

Egyikük, aki nyolcadikos énekelt, a másik hegedült, a harmadik szavalt.

Tudjuk, hogy Balázs ötödikes, és „botfüle” van.

Kitti nem hallotta jól az éneket, mert a szinpad mögött állt.

Petra nem tud hegedülni.

Ki énekelt, ki szavalt, és ki hegedült?

  Összeállította: Juhászné G. Dóri

 

Folytatás

 

61. Gergő, Ági és Zoli a mesemondó versenyen első, második, illetve harmadik helyet szerezték meg. A verseny után a következőket mondták egy barátjuknak:

-         Gergő nem lett első.

-         Ági nem lett második.

-         Zoli második lett.

Mi a valódi sorrend, ha a három állításból kettő hamis?

 

62. A piacon egy kacsatojásért 2 tyúktojást kell adni. Egy libatojást két kacsatojásért és 2 tyúktojásért lehet cserélni. Hány tyúktojás ér egy libatojást?

 

63. Számrejtvény

Vízszintes

a)      Egyjegyű szám önmagával való szorzata

d)   Utolsó számjegye megegyezik az első kettő összegével.

f)   Egyforma számjegyekből álló szám

g)   A legnagyobb kétjegyű szám

Függőleges

b)      x×21

c)      5-tel osztható, a számjegyek összege 10-

e)   Számjegyei 3-mal növekednek

f)   Számjegyeinek szorzata 30.

64. Egy könyvtárban a gyerekpolcon ismeretterjesztő, mesés és verses könyvek vannak. A könyvek borítólapjai pirosak, zöldek és kékek. Tudjuk, hogy az ismeretterjesztő könyvek borítói nem kékek, a mesekönyveké zöldek vagy kékek, a verses könyvek borítólapjai se nem pirosak, se nem zöldek. Milyen színű az ismeretterjesztő könyvek borítója?

 

65. Az 1-9 számjegyekből állíts össze 3 háromjegyű számot úgy, hogy az összegük:

-         a lehető legnagyobb legyen

-         a lehető legkisebb legyen!

 

66. Ha az órám 10 percet sietne, akkor 10 óra 5 percet mutatna. De az órám 10 percet késik. Mennyit most az idő?

 

67. Szöcske, Béka, Bolha és a Nyúl versenyeztek, hogy ki tud nagyobbat ugrani. Béka kisebbet ugrott, mint Bolha. Bolha ugyanakkorát ugrott, mint Szöcske. Szöcske alulmaradt a Nyúllal szemben.

Vajon ki ugrott a legnagyobbat?

 

68. Matyi, aki nem közvetlen szomszédja Bencének a patak partján lakik. Magdi úgyszintén. Balázsék házának a tetejét messziről föl lehet ismerni, mert fekete.

Ki melyik házban lakik?

69. Egy iskolába 351 gyerek jár.

Igazak-e a következő állítások?

-         Biztosan van két olyan gyerek, akinek a szülinapja november 21-re esik.

-         Biztosan van köztük két olyan gyerek, akinek a szülinapja ugyanarra a napra esik.

-         Lehet, hogy minden gyerek más-más napon született.

-         Lehet, hogy van 3 olyan gyerek, aki egy napon született.

 

70. Hogyan folytassuk?

            - 1,2,4,7,11,…………..

           

71. Nyolc fiú megevett 3 görögdinnyét. Hány dinnyére lett volna még szükség, hogy mindegyiküknek legalább egy fél görögdinnye jusson?

 

72. Egy mérleg egyik serpenyőjében 6 narancs, a másikban 2 dinnye van. Ha a narancsos serpenyőbe teszünk még egy ugyanolyan dinnyét, mint amilyenek a másik serpenyőben vannak, a mérleg egyensúlyba kerül. Hány narancs egyensúlyozna ki egy dinnyét?

 

73. Mennyit kapunk eredményül, ha 17-et hozzáadunk a legkisebb kétjegyű számhoz, majd ezt az összeget elosztjuk a legnagyobb egyjegyű számmal?

 

74. Az ábrán látható táblázatban minden mezőbe a fölötte lévő 2 szám összegét írtuk. Milyen szám kerül az alsó mezőbe?

75. Öt lány, Anna, Bea, Csilla, Dóra és Ella közül ketten fotelban, hárman pedig székben ülnek. Tudjuk, hogy Anna és Bea ugyanolyan típusú ülőalkalmatosságon csücsülnek, Bea és Dóra különbözőn, illetve Dóra és Ella is különbözőn. Kik ülnek fotelban?

 

76. Anna, Bea, Dóra és Lilla egy szoba 4 sarkában állnak. A nyilak az alacsonyabb lánytól a magasabb felé mutatnak. Az alábbiak közül melyik a helyes magasság szerinti csökkenő sorrend a lányok között?

77. Matyi kukac 3 napos túrán vett részt. Az első napon 32 dm-t sikerült másznia, a másodikon 2800 mm-t haladt előre, a harmadikon pedig 2 m-t tett meg. Hány cm-es volt a megerőltető túra?

 

78. Ferinek 132 gyöngye van, Jancsinak csak 86. Hány gyöngyöt adjon át Feri Jancsinak, hogy mindkettőjüknek ugyanannyi gyöngye legyen?

 

43        33        46        23        vagy      32 db-t?

 

79. Egy borítékban papírból kivágott körök, négyzetek és háromszögek vannak, összesen 7 darab. Négyzetből háromszor annyi van, mint háromszögből. Hány kör lapul a borítékban?

 

1          2          3          5          egyik sem

 

80. Mennyi a számjegyek összege abban a legnagyobb négyjegyű páros számban, amelynek minden számjegye különböző?

 

81. Adjuk össze a 10 legkisebb természetes számot. Az összegről a következő állítások hangzottak el:

- Az összeg páros.

- Az összeg 0-ra végződik.

- Az összeg páratlan.

- Az összeg osztható 3-mal.

Hány állítás igaz?

 

82. Páros vagy páratlan számot ad a legkisebb háromjegyű és a legnagyobb kétjegyű szám összegének és különbségének a szorzata?

 

83. Ha egy bolhaugrás 4 szöcskeugrás, és 3 szöcskeugrás 2 macskaugrással egyenlő, akkor 9 macskaugrás hány bolhaugrás?

 

84. Józsi bácsi létráról festi a falat. A létra középső fokáról felfelé halad 5 fokot, lemegy hetet, majd fel négyet, aztán még kilencet. Most a létra legfelső fokán áll. Hány foka van a létrának?

 

85. A hat kiscica közül melyik illik az üres téglalaphelyére?


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.