1)      A gyermekről gyűjtött információk elemzése, összegzése

2)      A legfőbb fejlesztési irány meghatározása tekintettel a gyermek reális lehetőségeire

3)      A fejlesztő program fő területeinek meghatározása

4)      A fő területeken belül a feladattípusok, feladatsorok leírása

5)      A feladatsorok ütemezése, belátható időtartama

6)      A feladatok elosztása az együttműködő pedagógusok között

7)      A megvalósítás színterei (egyéni, csoportos, helye, ideje, délelőtt, délután, tanórai, szabadidős)

8)      A fejlesztési ciklus végére tervezett visszacsatolás

 

Demeter Gáborné cikkéből (Fejlesztő Pedagógia,2007/5)