Név:                                                                                                                                        A fejlesztés időtartama:Egyéni fejlesztési terv az óvodában
(logopédiai terv)

 
 Diagnózis
Iskolai képességek fejlődési zavara
Beszéd és nyelvi fejlődési zavar
A kifejező beszéd zavara
           
 
 Részképességek
 
Fejlesztési terv

 

Auditív differenciálás

 
Figyelem
Észlelés

hangok, zörejek, állathangok, hangeffektusok, hangszerek hangjai

eszközök: multimédiás számítógép (hanggyűjtemény, zene), hangszerek, csörgők,  Sindelar hangkazetta, egyéb

hangerő változtatása,
súgó játék,
nevek leéneklése,
pösze terápia feladatai
 

 

Auditív alak-háttér differenciálás

 

háttérzene melletti foglalkozások,

játék hangszerekkel

alapzajban, zajos környezetben utasítások megértése,

játék:       Hol szólsz kispajtás?
Kipp-kopp kopogok…
 
Auditív emlékezet
 

emlékezés hangeffektusokra, zörejekre, egymás hangjára,

hangszerek hangjának felismerése,

anyanyelvi játékok: játékos mondatbővítés,

szólánc többféleképpen,

rövid történetek, mesék, versek felidézése,

vers, ének, mondóka tanulása

 

Szerialitás auditív szinten

 

ritmusgyakorlatok, bővülő ritmusképletekkel,

hangszerek, szavak, mondatok sorrendisége,

a sorrend változtatása játékosan,

cselekvések leéneklése,

gyerekjátékok tréfás folytatása pl. Én elmentem a vásárra…

Sindelar gyakorlatok
 
Beszédészlelés
 

beszédészlelési gyakorlatok,

rövid-hosszú hangok kiejtése,

ritmikus mondókák,

beszédritmus gyakorlatok,

közeledő-távolodó, erősödő-halkuló beszédhangok,

hangszín változtatás,

hangok időtartamának érzékelése,

beszédritmus gyakorlatok

Beszédértés
 
Szó-kép egyeztetés
megnevezés, mutatás, memória-játék, színezés,
aláhúzás stb

megkezdett mondatok befejezés,

mondatlánc, szólánc,

ellentétpárok gyűjtése játékosan,

meseszövés,

mondd másképp játékok (szinonímák, szókincsbővítés),

kakukktojás játék tárgyakkal, képekkel, rajzos formában,

lényeg megfogalmazása, indoklás,

játékos képtelenségek  
 

 

Vizuomotoros   koordináció

 

célbadobás, labda, babzsák elkapása, horgászás,

ritmikus sorok folytatása kirakással, rajzzal,

mozgás követése, utánzása,

fűzés, tépés, nyírás, ragasztás,

képek, pontok, rajzok összekötése,

mágnes-játék: fémtárgy vezetése fedőlap alatt mágnessel,

labirintus játékok,
lábjátékok babzsákkal,

formák képek átrajzolása ablakon, átlátszó papíron

 

 

Tájékozódás síkban, térben 

halmazok, térképek, terek létrehozása, rajzolása,

terepasztal, utca, babaszoba stb készítése,

terek berendezése, átrendezése,

mozdulatok utánzása játékosan,

szobor-játék,
 
célbadobó játékok,

tükörjáték,

kreativitás támogatása, ötletek megvalósítása

 
Összeállította: Juhászné Gáspár Dorottya
gyógypedagógus

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.