Név:                                                        Osztály: 9.                                                      BNO: F70         
  A fejlesztés időtartama:


                                                                                

 

Egyéni fejlesztési terv fejlesztendő területek szerint (minta)

 

Fejlesztendő területek:         Gondolkodási műveletek                                                              

                                                   Nyelvi-kommunikáció készség

                       

Részterületek

Fejlesztési feladatok a matematikai-logika kompetencia köréből

Fejlesztési feladatok a szövegértés-szövegalkotás kompetencia köréből

Osztályozás

Válogatás,

Ráismerő készség

Kreatív gondolkodás

Beszédértés-kommunikáció

Íráskészség

Képzelet

Számok, síkidomok halmazokba rendezése.
A metszethalmaz. Rendezés adott szabályok szerint.
Számjáték:

dobókockával 3 szám kiválasztása,
igaz állítások megfogalmazása,
lejegyzés papírcsíkra,
húzás, állítások igazságának eldöntése,
pontozás, értékelés

Hibakereső játékok számokkal, műveletekkel
Számrejtvények

Logika-memória szoftver használata

Szavak, fogalmak halmazokba rendezése

gyűjtőfogalom megadása vagy kitalálása

Kakukktojás játék (melyik nem illik a sorba?)
Játék-készítés:

Mindenki kap egy szót (képet, rajzot, tárgyat), amihez neki kell kakukktojás-rejtvényt készíteni. Egymás feladatait kell kitalálni. A magyarázat, indoklás sose maradjon el!

Megkezdett mondatok befejezése szóban, írásban,
Erről jut eszembe: asszociációs játék
Szólánc többféleképpen
Rejtvényfejtés
 

Analizálás

Összefüggések meglátása,

Rendezés,

Összehasonlítás

Olvasás,

Szövegértés,

Kommunikáció

Figyelem

Emlékezet

 

Egymásra rajzolt formák, számok felismerése

Kódolt szöveg, számsor megfejtése

Sorozatok folytatása, kiegészítése szóban, írásban,
   számkártyákkal, tárgyakkal, síkidomokkal

Szorzó-memória játék, kártyákkal


Számkitaláló (Gondolkodtató matematika c. doc.-ból a többtagú összeadás gyakorlására)


Bűvös négyzet


Matematikai fogalmak használata

megkezdett mondatok befejezése (ha, vagy legalább, legfeljebb kifejezések használatával)

Logikai játék: barcohba szavakkal, számokkal


Tréfás logikai feladványok


Kognitív tesztek (Törd a fejed c. foglalkozási segédlet)

olvasás-szövegelemzés, ábrázolás, értelmezés, megoldás

Szójáték: írjunk egy 3 betűs szót. Egy betűt változtass meg! Folytasd!

PL ház-hát-hét-rét-vét-vet

Nehezebb, ha megadjuk az utolsó szót.

Lehet versenyszerűen, párban, egyénileg is játszani

Feladatlap: válogatás az Információs lapokból (Hogyan jobban CD)

Játékkészítés: szótábla (diktált szavak beírása táblázatba, dobókocka 

használata, lépegetés, szavak kigyűjtése adott szófajok szerint)

Meseszövés: megadott szavakkal, kifejezésekkel, szabadon

Beszéd c. logopédiai program használata (kép-szó memória, stb)
Anyanyelvi program számítógépen

Összeállította: Juhászné Gáspár Dorottya


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.