Grafomotoros készség fejlesztési terve

 

Manipulációs szakasz

Manipuláció, rajz, íráselemek

Manipuláció, rajz, íráselemek, betűelemek

 

Nagymozgások, finommozgások felmérése

 

 

Térbeli tájékozódási gyakorlatok:

szabadban, szobában,

képeskönyvben,

polcon stb.

  

Testséma-gyakorlatok játékosan

(láb-kar-ujjgyakorlatok stb.)

 

Zenés torna

Ritmushangszerek használata

Körjátékok

 

Építőjátékok használata

Az építőjátékok körének fokozatos bővítése (kocka, legó, Gabi, Pötyi, babylon stb.)

 

Rajz

Rajzolás szabadon

Ceruzafogás megerősítése

Rajz, ábrázolás megszerettetése

 

Ismerkedés a gyurmával

Gyurma, sóliszt formázása

sütemények, golyók stb.

kerekítése

tetszés szerinti formák

készítése

figyelem irányítása

ötletek gyűjtése

szabad témaválasztás

 

Papír tépése,

rendezés színek szerint ragasztás,

formakitöltés

 

Papírdarabok gömbölyítése, formakitöltés

 

Ismerkedés a festékkel

festés   tenyérrel,

szivaccsal,

ujjal

 

Ujjfestés

Gömbölyű formájú tárgyak pl. lufik, labdák, almák kifújt tojás, babajátékok, festése

Papírtányérokra minta készítése

egyéb tárgyak festése

papírkép készítése

Alkotások, egyéni elképzelések

 

Zsírkréta használata

Szabadrajz zsírkrétával

 

Manipulációs ügyesítő játékok (pl. építőjátékok, kirakó, tüske,  stb)

Gyöngyfűzés (nagylyukú fagyönggyel)

 

Formakirakás előrajzolt minta alapján apró tárgyakkal, papírral, magokkal stb.

 

Választási lehetőségek:

rajz, gyurmázás, festés, zsírkréta, ragasztás építés:

alkotások készítése

 

 

 

 

Nagymozgások, finommozgások, ügyesség, ceruzafogás, grafikai készség felmérése

 

Nagymozgásos gyakorlatok: kör kialakítás egysoros vonalból

Keresztezett nagymozgások játékosan

Körjátékok, labdajátékok, gyerekjátékok

 

Tájékozódási játékok saját testen, térben, síkban

 

Zenés torna

Mozgásformák utánzása

Ritmushangszerek körének bővítése

 

Építőjátékok

Lehetőségek bővítése, elemek kicsinyítése

 

Raj,

Szabad témaválasztás

Rajzelemek, mozdulatok utánzással

Színezés, kitöltés

 

A körforma

kör rajza homokban bottal, ujjal,

kör rajzolása levegőben karral, könyökből, csuklóból 

kör rajzolása földön (csomagoló

papíron, újságpapíron krétával)

kör előrajzolása, kirakás apró

tárgyakkal (gyufa,  korong, stb.)

felragasztás

kör festése ujjfestési technikával 

kör festése vastag ecsettel

kör rajzolása zsírkrétával: fészek

készítése

a fészekbe madarak rajzolása,

ragasztása

Cél: helyes ceruzafogás

Rajz: szabad témaválasztás körforma

felhasználásával

 

Gyurmázás

Gömbformák pl. hóember, sütemények, figurák készítése

 

Gömbölyű tárgyak felismerése,

gyűjtése, rajzolása, ragasztása

Előrajzolt képek színezése, áthúzása

(labda, lufi, szőlő, nyaklánc stb.)

Kör-gömbformák felismerése, differenciálása, csoportosítása, elkülönítése

 

különbözőség felismerése

keresd ki azt  amit más  a többi!

Színezd ki!

Kakukktojás: melyik nem illik a sorba? (színezés, áthúzás)

 

Azonosság felismerése

keresd az azonos képeket, színezd őket egyszínűre!

Párkereső: játékkal, képekkel, rajzzal

 

Egyenesek írása a levegőben, karral,

könyökből, csuklóból:

álló egyenes

fekvő egyenes

ferde egyenesek

Egyenesek rajzolása hóba, homokba. csomagolópapírra, újságra

Irányok, vonalak, síkban, térben,

kirakása apró elemekből

Egyenes  festése ujjal

Rajz másolással, utánzással

Egyenesek felismerése, jelölése

 

Az álló, fekvő és ferde egyenesek    differenciálása

Álló egyenesek rajza:  kerítés, fák, virág szára stb.

Fekvő egyenesek gyakorlása: létra, útvonal, stb.

Ferde egyenesek: párosítás, átló áthúzás, ixelés, stb.

 

A görbe vonal
felismerés, jelölés, rajzolás

Egyenes és görbe vonalak létrehozása fonallal, rajzolás, differenciálás

Keressük a képek párját! Összekötés, áthúzás

Színezzük egyformára, aminek meg találjuk a párját!

Két kijelölt pont összekötése vonallal

 

Négyszögforma felismerése

Négyszögforma kiválasztása és színezése rajzon

Keresd ki azt, ami más, mint a többi színezd ki!

Az egyforma négyszögeket színezd egyszínűre!

 

Háromszög írása  a levegőben karral, könyökből, csuklóból

Háromszög rajzolása homokban pálcával

Háromszögek rajzolása földön csomagolópapíron, krétával

 

Háromszögek kirakása rajzlapon apró idomokból, ragasztás

Háromszög festése ujjfestési technikával

Háromszög forma felismerése,

élőrajzolt tárgyak színezése: vitorlás, kendő, nyakkendő, szalvéta, vonalzó stb.

 

Festés

Ujjal, ecsettel, szivaccsal

 

Önálló alkotások: rajzok, festés, papírkép, gyurma-sóliszt figurák, kirakás, ragasztás, formakitöltés

(választási lehetőségek felajánlásával)

 

 

Nagymozgások, finommozgások, ügyesség, ceruzafogás, grafikai készség felmérése

 

Nagymozgások játékosan: ugrókötél, karika, zsámoly, létra, labda, babzsák használata

Keresztezett nagymozgások

Gyerekjátékok, labdajátékok, ugróiskola

 

Tájékozódási játékok saját testen, térben, síkban

Iránygyakorlatok játékosan

Labirintusjáték

 

Zenés torna

Mozgásformák utánzással, szabadon

Ritmushangszerek körének bővítése

Ének, mozgás kisérése osztinátóval

Ritmushangszerek készítése pl. kupakcsörgő, dísztök, fémdoboz kitöltése kaviccsal, terméssel stb.

 

Építőjátékok

Lehetőségek bővítése, elemek kicsinyítése

Kombinációs lehetőségek

Építés természetes anyagokból pl. dobozvár

 

Rajz

Rajzolás szabadon

Témaválasztás irányítása

Rajzelemek utánzása

Kreatív ábrázolás

 

Olló használata

 

Az ujjak ügyesítése gyurmázással

sodrás két kézzel – virsli:

hengerítés asztalon – kígyó (egyenes,  

betekeredett), csiga, nudli stb.

gömbölyítés – zsemle, golyó:

lapítás – lángos (kör)

állatfigurák készítése

 

Gombolyag rajzolása levegőben,

táblán csomagolópapíron zsírkrétával,

külső vonal áthúzása más színnel.

Cél: lendületes rajzolás

Rajzoljunk bármit, ami kerek, minden

színnel, nagy rajzlapon, újságon,

homokba, eszközzel stb.

 

Térbeli tájékozódás gyakorlása

fönn, lenn, mellett, között stb.

sorminta korongokkal, játékkal,

rajzolva, ragasztva

Irányképek értelmezése

 

A fekvő, álló és ferde egyenes.

Ház kirakása pálcikákkal.

az egyenes tudatosítása.

Ház festése ujjal, csomagolópapíron,

újságon, vízfestékkel, temperával

Soralkotása: haladási irány balról jobbra

álló egyenesek  ragasztása (gyufa),

gyurmakerítés készítése stb.

Soralkotás változó irányú elemekkel

az irányok megfigyelése

Válogatás: kicsi-nagy, hosszú-rövid,

magas-alacsony

kirakás, rajz, színezés, áthúzás, aláhúzás, karikázás

Ritmikus sorok képzése:  kirakás, rajz, színezés

Egyenes-ferde: differenciálás, felismerés, ábrázolás,  jelölés

Ceruzafogás tudatosítása

Fekvő egyenes: haladás balról jobbra

kirakás, ragasztás, rajz,

Álló egyenes

irány: fentről le: létra, mászóka

 

Ritmikus sorok két vonal között 

kicsi-nagy (egész és kettétört  gyufával majd ceruzával)

 

Soralkotás színek, nagyság szerint

gyöngyfűzéssel,  kirakás,

Soralkotás testekkel, síkidomokkal, papírszeletekkel, magokkal stb.

 

Tájékozódás két majd három vonalközben

kirakás, ragasztás, színezés

 

Kör rajza levegőben, vonalközben (óravonal), kerekítés balra
játékos iránygyakorlatok

 

Tetővonal levegőben, vonalközben
kirakás, ragasztás, rajz

(ház, fenyőfa stb.)

 

A bögrevonal

Levegőben, vonalközben
kezdőpont, irány, lendület

 

Az esernyővonal

Levegőben, vonalközben
kezdőpont, irány, lendület

 

A cicavonal

Levegőben, vonalközben
kezdőpont, irány, lendület

 

A fecskevonal

Levegőben,  három vonalközben

kezdőpont, irány, lendület

Az alul hurkolt fecskevonal

Levegőben,  három vonalközben

kezdőpont, irány, lendület

 

A kapuvonal

Levegőben,  három vonalközben

kezdőpont, irány, lendület

 

Hullámvonal

Felismerés tárgyakon, képeken, rajzon

Átírás, kiegészítés, rajz

pl. virág, szemüveg, házrész stb.

 

Betűelemek készítése: gyurmából, fonalból, tésztából

írás: szabadon, sorközben, kockába

Ritmikus sorok, sorminták kitalálása, készítése, írása , színezése

Írás  2 majd 3 vonalközben

 

Íráselemek kapcsolása levegőben, táblán, papíron

Átírás írólapon, vonalközben (2 elem)

Rajzoljunk nyakláncot(2-3 elem)

Cicavonal  kapcsolása levegőben, táblán, papíron, vonalközben

Betűkapcsolások gyakorlása fokozatosan csökkenő nagyságban

 

Ismerkedés egyéb betűelemekkel: pl. hattyú, kacsa, hal stb.

 

Játékok,

Kakukktojás játék betűelemekkel
Melyik hiányzik? Mi változott?

Hol a hiba? Rontójáték stb.

 

Nyomdázás, festés

Mintás csomagolópapír készítése nyomdázással, festéssel, rajzzal (pöttyös, csíkos, figurás, stb.)

Ritmikus sordíszek készítése

 

Kreatív munkák

Gyurmázás, festés, vágás,  ragasztás, átírás, nyomdázás, rajzolás

Tészta, fonal papír, olló használata

Kétváltozós ritmikus sorok folytatása

Betűelemekből, termésekből, festéssel stb.

ajándék, „mesekönyv”, játékok, stb.  készítése

 

 

                                          Összeállította: Juhászné Gáspár Dorottya

(Forrás: Fejlesztő Pedagógia, főiskolai jegyzetek)  

 

A terv óvodás és SNI kisiskolás gyerekek fejlesztésére alkalmas.

A táblázat nemcsak hagyományos csoportbeosztás esetén jelent segítséget. A gyerekek ismerete és a differenciált foglalkoztatás lehetővé teszi a képességek szerinti válogatást.

Elsődleges szempontok: játékosság, motiváció, indirekt irányítás.


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.