A célzott képességfejlesztés akkor a leghatásosabb, ha a gyermek észre sem veszi. Legyen a tevékenység játékba ágyazott, valódi örömmel kísért tevékenység gyermek és felnőtt között!


Vizuális észlelés- és figyelemfejlesztés

 1. A természetben lezajló változások aprólékos megfigyelése: Mindig szánjanak időt, hogy gyermekükkel megálljanak egy-egy fa, bokor, vagy épp egy apró bogárka mellett, és nézegessék meg a részleteit. A legjobb játék tavasszal, megfigyelni, ahogy napról napra zsendül a táj. Egyik nap még kopaszak a fák, kopár a táj, másnapra már kipattannak a rügyek, virágba borulnak a gyümölcsösök. Nyáron a legszebb látvány a sok-sok színes mezei virág látványa, ősszel a tarka-barka falevelek jelentik a legnagyobb élményt. Télen a csillogó hótakaró, a zúzmarás, dermedt növények, jégcsapok, jégvirágok látványa ragad magával.
 2. Figyeld meg! A gyermekek körben ülnek, választanak egy vizsgálót, aki állva marad. A játékvezető feltesz neki egy kérdést (pl. Kinek van szoknyája, kék szeme?), a vizsgálónak mindenkit sorban meg kell figyelnie. Elsorolja a gyerekeket, ennek van, annak nincs... Minél apróbb részletekre kérdezzen rá a játékvezető! Sokkal nehezebb a játék, ha azt kell megállapítani, hogy kinek nincs.
 3. Színcápa: Egymástól kb. 3 m távolságra két párhuzamos vonalat húzunk, s a közöttük húzódó "tengerben" áll a cápa. Amikor elkiáltja magát, hogy pl. "Jöhetnek a kékek!", akkor mindenki átfut a túloldalra, és a cápa igyekszik megfogni őket. Akin a mondott színből van valami ruhadarab, nyugodtan átsétálhat, mert nem fogható meg. Ezután más színt mondva folytatódik a játék. Akit megfogott, az lesz a következő cápa.
 4. Mi változott meg? Mindenki jól megfigyeli azt a gyermeket, aki a kör közepén nagyon lassan megfordul maga körül. Ezután kiküldjük a szobából, és ott megváltoztat valamit magán pl. Kiköti a cipőfűzőjét, megváltoztatja a frizuráját, kigombol egy gombot a ruháján. Ismét bejön a körbe, és lassan megfordul. Aki először fedezi fel, mi változott rajta, az következik.
 5. Tevékenység imitálása: A gyermekek körben ülnek. Egyikük a kör közepére áll, kigondol egy tevékenységet, amelyet hang nélkül bemutat /pl. fűrészel, főz, takarít/, a többieknek ki kell találni, mit játszott el. Akinek sikerül, az állhat középre. Másik változata, amikor a foglalkozásokat kell kitalálni: "Amerikából jöttem, mesterségem címere: ... " (megmondjuk az első és utolsó betűt), majd következik a mutogatás.
 6. Látok valamit: Az asztalra kiteszünk néhány tárgyat. A játékvezető az egyik darabról mond néhány jellemző tulajdonságot. A gyerekeknek ki kell találni, hogy melyikre gondolt. Később már egy gyermek is jellemezheti a kiszemelt tárgyat.
 7. Gombok válogatása szín, nagyság, lyukak száma szerint. Logikai lapok, magyar-, francia kártya válogatása, csoportosítások.
 8. Modellépítés konstrukciós építőjátékokból. Alakzatok kirakása pálcikákból, korongokból. Fokozatok: ráhelyezés, másolás, utánzás emlékezetből, kirakás szóbeli utasításra, önálló fantázia alapján.
 9. Puzzle játékok: A gyermeknek mutatunk egy képet, megbeszéljük, mi hol van rajta. A képet szétvágjuk darabokra, majd a gyermeknek össze kell raknia. Ugyanezt játszhatjuk betűelemekkel, betűkkel, számokkal a betűtanulás időszakában.
 10. Kakukktojás-keresés: Különféle tárgyak vagy azok képei sorakoznak az asztalon. Meg kell mutatni, melyik nem illik a többi közé. Pl. a virágok közé gyümölcs került.
 11. Mi változott? Az asztalra 5-6 tárgyat teszek ki. Miután a gyermek megfigyelte azokat, elfordul, én ezalatt elveszek vagy hozzáteszek, illetve kettőt felcserélek. Vegye észre a változást!

Vizuális emlékezetfejlesztés

 1. Ki nincs velünk? Egy gyermek középre áll, becsukja a szemét, ő a hunyó. A többiek körbe állnak, és míg egy versikét mondanak, az egyikük kimegy a teremből:
              "Az erdőben jártunk-keltünk,
              Egy gyermeket elvesztettünk.
              Mondd meg Jancsi, mondd meg nekünk,
              Ki az, aki nincs most velünk?"
  Mindig a kör közepén álló gyermek nevét mondjuk a versben. Ekkor ő kinyitja a szemét, és megpróbálja kitalálni, hogy ki ment ki. Ha eltalálta, szerepet cserélnek, ha nem, bent marad a körben.
 2. Letakarós: A gyerekek körben ülnek, alaposan szemügyre veszik egymást. Valakit kiküldünk, ezalatt egy gyermeket letakarunk pléddel úgy, hogy a lábát se lehessen látni. Behívjuk a hunyót, aki igyekszik kitalálni, hogy kit takartunk le. Ha kitalálta, leleplezheti a gyermeket. Nehezíthetjük, ha a letakaráskor a gyerekek helyet is cserélnek.
 3. Mi változott meg a szobában? Egy gyermeket kiküldünk a szobából, de annak előbb jól körül kell néznie, hogy mi hol van. Amíg kint tartózkodik, megváltoztatjuk a szoba berendezését, illetve változásokat hozunk létre. A visszahívott gyereknek meg kell állapítania, mi változott a szobában.
 4. Mi van a kendő alatt? Különböző tárgyakat figyeljenek meg a gyerekek az asztalon, majd ezeket letakarjuk. A gyerekek egyenként odajönnek, és megsúgják, mit láttak. A nagyobbak le is rajzolhatják. 4-10 ismert tárggyal dolgozzunk!
 5. Képeket teszek a gyermek elé (pl. zöldségek, állatok, ételek képeit), ezeket 30 másodpercig nézheti, majd próbálja meg emlékezetből felsorolni, mit látott.
 6. Páros asszociáció: 5-6 egymással összefüggő kép-pár megjegyzése (pl. ház-kerítés). A felidézésnél a párok valamelyik tagja hiányzik, ezt kell kitalálni, lerajzolni. Ezután nehezíthetjük a játékot egymással össze nem függő kép-párok megjegyzésével (pl. kolbász-lámpa). Olvasni tudó gyermekeknél szó-párokkal is játszhatjuk.
 7. Három különböző képecskét, betűelemet vagy betűt rajzolunk egymás mellé. A három kép soronként más-más sorrendben található. A sorokat egyesével mutatjuk meg a gyermeknek (a többit letakarjuk), ezután le kell rajzolnia helyes sorrendben az ábrákat, ahogy azt utoljára látta.
 8. Memóriajáték: Különböző tárgyak, betűk, számok, szó-képek főfogalmak alá rendelve, foglalkozások képeit készíthetjük el két példányban. Lefordítjuk a kártyákat, egymás után fordítjuk fel őket, aki párt talál, újra húzhat. Az nyer, akinek a legtöbb párja lesz. Mindig ugyanoda tegyük vissza a kártyákat, hogy emlékezni kelljen a helyére!
 9. Tiltott mozdulat: A gyerekek körben álnak, középen a játékvezető. A játék megkezdése előtt megbeszélik, és bemutatják, hogy milyen mozdulatot nem szabad utánozni (pl. a kart felemelni). A gyerekek mindenben utánozzák a játékvezetőt, kivéve a tiltott mozdulatot. Aki elhibázza, kiesik vagy zálogot ad.

A vizuális képességek fejlesztése a Varázsbetűvel

A Varázsbetű Programcsalád feladatai a vizuális képességek fejlesztésére a legalkalmasabbak. Az látás útján kialakuló észlelés, emlékezet fejlesztése az iskoláskorú gyermekek esetében képek, betűk, szavak, mondatok, számok segítségével történik.

Az apró részletek megfigyeltetése a hibásan írt szavak esetében, a hiányzó betűk, az ékezetek pótlásakor remekül fejleszthető (Hibajavító, Ékezetpótló). A Dyslex feladatai az azonosságok, különbözőségek felismerését szolgálják. A Kakukktojás játék érdekessége, hogy lehet növelni az elemek számát, és úgy megállapítani, melyik kép nem illik a többi közé.

A betűkirakó, puzzle játékot nagyon szeretik a gyerekek, ennek érdekessége, hogy az elemszámot lehet növelni vagy csökkenteni, illetve a betű mögött látható háttérképet lehet változtatgatni, ezáltal könnyebbé vagy épp nehezebbé tenni a játékot.

Memóriajátékai kép-képpel, de kép-szóval változatban is játszhatóak. A betűméret és a szavak hosszúságának beállításával az olvasni tanuló kisgyermeknek és a felsőbb évfolyamos tanulónak egyaránt használható. Remekül lehet vele szórakozni, egyéni időcsúcsokat felállítani, de párban is játszható, ha számoljuk a felfedett lapok számát.

Játékötlet

 

Vizuális észlelés fejlesztése

Ha kirándulni indulunk a vadvirágos mezőre, készítsünk el otthon egy kis útravalót! Kartonpapírból vágjunk ki egy kis talpformát, a közepére ragasszunk kétoldalú ragasztót! Készítsünk belőle többet!

 

Kirándulás közben, ha egy szép színes mező mellett haladunk el, álljunk meg egy kicsit, és időzzünk el a virágok, a benne nyüzsgő rovarok megfigyelésével. A kis talpacskáról húzzuk le a ragasztó védőfóliáját, és gyűjtögessünk aprócska virágszirmokat, melyeket felragasztgatva egy szép kompozíciót kaphatunk.

Hazavihetünk emlékbe egy talpalatnyit a gyönyörű természetből! :-)
Kellemes időtöltést kívánok!
 
Üdvözlettel:
Bartók Erika