Gyakran tapasztalom, hogy a problémás tanulókat gyakran túl hamar rossz tanulónak könyvelik el, pedig lehet, hogy a dolog hátterében a beszédfejlődést érintő zavarok állnak.

A beszédről - röviden

A beszéd alapvetően két szinten megy végbe. Az alsóbb szintek felelősök például a hangsorok helyes felismeréséért - ez a beszédészlelés. A felsőbb szinteken már az információ-feldolgozás történik, azaz az elhangzott üzenet megértése. Ez a beszédmegértés területe.

Ha valamelyik szint megsérül, akkor az információ feldolgozása csak részleges módon vagy tévesen történik meg.

A fejlődési diszfázia

A fejlődési diszfázia a beszéd valamennyi összetevőjét érinti: sérül a kifejező beszéd (érthetetlenségig torzul a sok hibás hangképzés miatt a beszéd), de az "értő" beszéd is (nem érti a beszédet).

Mely tünetek jelzik, hogy gyermeke esetleg ilyen problémával küzd? Ennek a zavarnak jellemzője, hogy feltűnően alacsony szintű a gyermek szó- és mondatalkotása. Sokáig szómondatokat, gyermeknyelvi szavakat, szótöredékeket használ beszédében. Nagyon nehezen sajátítja el a nyelvtani szabályokat, nem tud helyesen ragozni.

A nyelvi zavarok gyakran társulnak egyéb funkciózavarokkal. Sérülhet a látási észlelés, a látási lényegkiemelő-képesség, a szem-kéz koordináció, a téri tájékozódás, a sorrendészlelés, a mozgáskoordináció.

A fejlődési diszfáziával küzdő gyermekek értelmi fejlődése nem egyenletes, nem átlagos. Inkább egyenletesen lassú. Nekik nagyon nehéz áttérni a szemléletes gondolkodásról az elvont gondolkodásra, sokáig tárgyi segítséget igényelnek.

Mi okozza ezt a nyelvi zavart?

Ezen a területen még bizony sok a tisztázatlan kérdés. Azonban az utóbbi évek agykutatásai sok új információt nyújtottak a problémák jobb megértéséhez. A tünetek kialakulását az idegrendszeri érés "lassúságának", a központi idegrendszer nem megfelelő szerveződésének tulajdonítják. Ezek olyan minimális eltérések lehetnek, amelyek műszerrel még nem minden esetben mutathatók ki. Inkább a terhesség alatt, a születés közben vagy közvetlenül a születés utáni trauma (pl. oxigénhiányos állapot, "elhúzódó "kékfény" kezelés) miatt következtetnek erre.

Ezen kívül a nyelvi zavar létrejöttében sem hagyható figyelmen kívül a környezeti tényezők szerepe. Ingerszegény környezetben a külső ingerek nem serkentik az érés folyamatát.

Milyen esélyei vannak a diszfáziás gyermeknek?

A nyelvi zavar "gyógyulása" nagymértékben függ a terápia megkezdésének időpontjától. Nagyon fontos szerepe van a korai fejlesztésnek, annak, hogy minél előbb (4 éves kora körül vagy még előbb) szakszerű kezelésben részesüljön az ilyen zavarral küzdő gyermek. De ki is a szakszerű személy? Ebben az esetben is fontos a team-munka. Orvos, fejlesztő-pedagógus, logopédus és egyéb, a gyermek állapotától függő szakember együttműködése. Ezen túl természetesen az is lényeges, hogy a terápia a gyermek mindennapi környezetébe épüljön bele. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a szülők és óvónők együttműködése. A családi környezet kulcsfontosságú, mivel a kommunikációs készség kialakulása döntő részt a családi és óvodai közegben történik. Az otthoni és óvodai fejlesztéshez természetesen a logopédus segítséget nyújt. A terápia megtervezésénél figyelembe kell venni a gyermek egyéni fejlettségi állapotát. A beszéd fejlesztésén túl a többi funkciózavart is orvosolni kell.

Varázsbetű - segítség a funkciózavarok terápiájában

A Varázsbetű hatékony segítője, kiegészítője lehet a diszfázia terápiájának. A hatalmas szó- és képanyagáról már többször írtam, ezért most más oldaláról mutatnám be a programot.

Valamennyi játék tartalmaz egy Beállítások nevű menüpontot. Ennek köszönhetően némely játék 3 éves szintre leegyszerűsíthető (de 15 éves szintre nehezíthető), így már egész korai életkorban alkalmazható.

De nézzünk néhány konkrét példás, amelyek már 3 éves korban játszhatók.

- A téri tájékozódást a Merre mutat? játékkal fejleszthetik. Kezdjék előbb a fel-le irány gyakorlásával.

- Az emlékezetet a Képmemória nevű játékkal javíthatják: a beállításokban állítsa a minimálisra a képek számát és válassza a Kép-Kép opciót. Ekkor képnek kép lesz a párja, így nem kell szavakat olvasnia gyermekének.

- A gondolkodást, a rész-egész közötti összefüggést a Mozaik játékkal segíthetik elő. Itt mozaikkockából kell gyermekének összeállítani az adott formát. . Kezdésként válasszák ki az 'a' betűt - ezt próbálják kirakni a darabokból (Fájl à Beállítások). Mégpedig úgy, hogy a mozaik felosztása 2x2-es legyen à így 4 részre osztódik az 'a' betű. Ne legyen bejelölve a 'Háttérkép' sem és a 'Fekete keret a betű körül' négyzet sem - ez zavaró lehet kisgyermeke számára.

Játékötlet otthonra

Mit? Hova?

A diszfáziás gyermeknek nagyon nehéz az összefüggések felismerése és a nyelvtani szabályok alkalmazása. A következő feladat ezek fejlesztésére készült. Innen töltheti le a játékot.

Vágják szét a vonalak mentén a képeket. Gyermekének az a feladata, hogy keresse meg az egymáshoz tartozó párokat: pl. láb-cipő. Ha valamennyi képet párosított, tegye fel a kérdést: Mit? Hova? Gyermeke pedig válaszoljon rá: lábat cipőbe.

Óvodás korban először csak egyet kérdezzen - mit? lábat, virágot.... Ha nehézséget jelent gyermeke számára, ne is folytassák tovább, inkább gyakorolják napokon, heteken át a Mit? kérdésre való válaszadást. Mit veszel fel? kabátot, zoknit

Ha ügyesen teljesít gyermeke, akkor nyugodtan léphetnek tovább a Hová? Mibe? kérdésre - cipőbe, vázába stb.

Iskolás korban már összekapcsolva kellene mondani és le is írni: lábat a cipőbe.

Legközelebb

Legközelebb az afáziáról - a gyermekkoriról és a felnőttkoriról - fogok írni.

Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn

 

 

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.