Ha egy óvodás gyermek szülője tanácsot kér tőlem, mit is tehet annak érdekében, hogy gyermeke könnyebben tanuljon az iskolában, azt szoktam mondani: beszélgessenek minél többet. De nem akárhogyan! A beszéd, amit a gyermek hall, szép legyen és érthető, nyelvtanilag helyes mondatokat tartalmazzon. Így a gyermek is szépen fog beszélni. Hiszen csak az tanul meg helyesen írni és olvasni, aki szépen beszél.

Gyors beszéd vagy hadarás?

Ha valaki beszéd közben 1 másodperc alatt 9 hangot mond ki, annak mondandóját az emberek 94 százalékban értik meg. Ha viszont tizenkilenc hangot ejt ki ugyanennyi idő alatt, akkor a mondanivalónak csak a 85 %-a jut el a hallgató tudatáig. Ez a gyors beszéd.

Azonban ha valaki össze is mossa a hangokat és a szótagokat, elhagyja a szóvégi ragokat, hangsúlytalanul, monoton hangon beszél, jelentősen csökkenti az érthetőség mértékét. Ezt már hadarásnak hívjuk.

Mi jellemző a hadaró ember személyiségére?

A hadaró emberkék általában figyelmetlenek, szórakozottak, nehezen tudnak koncentrálni. Gondolkodásuk kusza. Átlagos vagy magas intelligenciával rendelkeznek. Főleg az úgynevezett "praktikus" intelligenciájuk kiemelkedő: az életvitelben nagyon tájékozottak.

A hadarókat minden érdekli, de ez az érdeklődés nem túl mély, könnyen elterelhető. Általában ingerlékenyek, nyugtalanok, rendkívül impulzívak. Könnyen teremtenek kapcsolatot, célratörők, öntudatosak és makacsok.

Milyen beszédtüneteket produkálnak a hadarók?

A hadarók rövid mondatokban gondolkodnak, és képtelenek kellően koncentrálni a mondanivalójukra. Ezért légzésük kapkodó, egyenetlen.

A beszédhangok képzése is zavart, de ez nem ugyanolyan artikulációs zavar, mint amit a pöszeségnél tapasztalunk. A különbség abban rejlik, hogy a hibák nem kötődnek egy adott hanghoz, hanem tulajdonképpen bármelyik lehet sérült. Nagyon jellemző a hangok pontatlan ejtése, elmosódott képzése, ami tovább gyorsíthatja az amúgy is sebes tempót. Például nem emelik fel annyira a nyelvük hegyét az "l" hang képzéséhez, hiszen a vízszintes helyzetből való elmozdulás időigényes, tempócsökkentő.

A hadarást kutató szakemberek a legjellemzőbb tünetnek a monotóniát tartják. Mi is a monotónia? Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy beszéd közben egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben változik a hadaró hangmagassága, "színtelen" a beszéde, nincs "dallama", unalmas.

A hadaró természetéből fakadó figyelmetlenség miatt az olvasás is zavart szenvedhet. Ugyanúgy, ahogyan a beszédben kihagynak hangokat, szótagokat, összemosnak egy-két szót, az olvasásban is "produkálják" ezeket a tüneteket. A szegényes szókincsük, az emlékezeti működésük gyengesége és a lényeglátásban mutatkozó hiányosság miatt előfordul, hogy a szöveg megértése is nehézséget jelent számukra.

A hadaró írása az elmosódott artikuláció "tükörképe". Azaz, ahogyan azokat a hangokat sem formálja meg, amiket kiejt, úgy a betűk megformálásával sem "fárad". A leírt betűk jellegtelenek, gyakran felismerhetetlenek. Írásában is megjelennek a nyelvtani hibák, a szavak kihagyása, felcserélése, összevonása.

Hogyan segíthet a Varázsbetű ?

Hadaró gyermekeknél (és felnőtteknél) gyakori hiba, hogy egy-egy betű kimarad a leírt szóból. A Hiánypótlás játékkal tevékenykedve ezen hibázások számát lehet csökkenteni.

A felnyíló ablakban megjelenik egy kép, alatta pedig annak neve látható, de egy betű hiányzik belőle. Gyermekének a feladata, hogy a jobb oldalon látható listából válassza ki a megfelelőt.

Ajánlott 6-7 éves kortól. Ugyanis ha a Beállítások menüpontban engedélyezi a "Kép nevének mutatása" parancsot (rákattintással), akkor olvasni még nem tudó gyermeke is játszhat a programmal. Ilyenkor a kép alsó sarkában megjelenik a szó helyesen leírva. Gyermekének az a feladata, hogy megkeresse, miben különbözik a két szó, és azt a betűt kiválassza a jobb oldali betűsorból. Egyszerű formaegyeztetésről van szó ez esetben. Így ismerkedik a különféle formákkal, megtapasztalja, hogy a betűk sorrendjének fontos szerepe van, gyakorolja a balról jobbra haladás irányát.

Alsó tagozatos gyermekének már nincs szüksége erre a segítségre.

Felső tagozatosok és középiskolások pedig a Betűkirakó főtáblán választhatják az "Angol" nyelvet. Ekkor a program angolul írja ki a szavakat. Így bővíthetik a szókincsüket, javíthatják angol helyesírásukat. A "Kép nevének mutatása" négyzetbe jelölést téve a program kiírja a képek nevét.

Játékötlet otthonra

Pásztor - játék

12 állatot kell gyermekének "hazaterelnie" - mégpedig mindenkit abba a házba ahol lakik. Az első házon egy szív van, a másodikon kettő, a harmadikon pedig három. Vágják szét az állatok kártyáit és egyesével tapsolják el (szótagolják) az állatok nevét. Amelyikre egyet tapsoltak, annak a háza az 1 szíves ház. A kettő tapsosé a 2 szíves, a három tapsosé a három szíves. Így:

1 szív: pók, ló, légy, hal

2 szív: teve, zsiráf, kígyó, malac

3 szív: víziló, oroszlán, kenguru, krokodil

Ragasszák a házak előtti "kiskertbe" az ott lakó állatokat! Ha gyermekének van kedve, Ő is rajzolhat olyan állatokat, amelyik nevére egyet, kettőt vagy hármat tapsolunk.

A házak és az állatok letölthetők innen.

Katonás-játék

A hadaróknak nehéz összerendezniük a mozgásukat és beszédüket, "hadilábon" állnak a ritmussal. A következő játékkal ezt a készséget lehet fejleszteni.

Töltse le a játéktáblát, tegye gyermeke elé. Adjon gyermeke kezébe egy kis katonát, vagy bármilyen bábut. Gyermekének az lesz a feladata, hogy vezesse végig a katonát a köveken úgy, ahogyan a vers ritmusa "diktálja" - katonásan:

1.      kő: Aki

2.      kő: nem lép

3.      kő: egyszer-

4.      kő: re,

5.      kő: nem kap

6.      kő: rétest

7.      kő: esté-

8.      kő: re.

9.      kő: Pedig a

10.  kő: rétes

11.  kő: nagyon

12.  kő: jó,

13.  kő: kato-

14.  kő: nának

15.  kő: az va-

16.  kő: ló.

Haladjanak a nyíl irányába!

Eredményes pásztorkodást, jó "katonásdit" kívánok!

Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn