A felmérés  segítséget ad a  dislexiásoknál és disgráfiásoknál előforduló nyelvi és helyesírási zavarok méréséhez.

Ezek a felmérések az olvasás és írás vizsgálatának egy részét képezik.

Természetesen az anyagot az osztályfoknak megfelelő szintre kell lebontani!

 

1.Zöngés-zöngétlen differenciálás   

2.Magánhangzó időtartam  

(hosszú-rövid mgh-k jelölése, szavakban való helyesírása)

3.Mássalhangzó időtartam   

4.Mondatkezdés, nevek írása 

5.Írásjelek használata 

-         pont, vessző,

         kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó mondat

         betűrend

6.Tagolás

         szavakra, szótagokra,

         elválasztás 

7. Szókincs mérése

          ellentétes jelentésű főnevek, tulajdonságok megnevezése

          szinonimák keresése, szavak magyarázata

          rokonértelmű szavak keresése

          többjelentésű szavak magyarázata

          szóteremtő, kombinációs gyakorlatok

8. Főnév - "t" toldalék helyesírása

9. Kérdőszókra adott válaszadás

/Mi? Ki? Mit csinál? Milyen? Mit? Mit csinált? Mivel?/

l0.Helyhatározós nyelvi szerkezet felismerése

         képről mondatalkotás

         képről -ba, -be, -ban, -ben toldalékos szavak leírása (több kérdőszóra válaszadás)

         ról, - ről, -ból, -ből toldalék helyesírása kérdőszóra adott válasszal

11. Hasonult, nyelvi alakok helyes­írása (-val, -vel toldalék használata)

         zöngésség szerinti részleges hasonulás (pl. kérdezte)

12. Összeolvadás (t,d,n végű, -ja, -je toldalékos szavak)

13. Mássalhangzó kiesés (hangkapcsolódási törvény)

         mássalhangzó tolódás helyesírása

14. Melléknevek helyesírása

15.Az igékről: Mit csinál?

         kérdőszóra válaszadás

         múlt idejű igék helyesírása

         igekötős igék helyesírása

         igeidők és módok használata 

         felszólító igealakok alkalmazása, helyesírása

16.Az alapszókészletből szavak diktálása

         ly-j írása

         hosszú mássalhangzó írása

         névutók helyesírása

17.Egybeírás:

         összetett szavak  

         egyéb szavak esetén

18.Különírás

19.Vállalatok, intézmények címének  helyesírása, rövidítése

20.Idegen eredetű szavak                 

 

FELSŐ TAGOZATOS NYELVTANI FELMÉRŐ           

 

I. Osztályozd a   T Á B 0 R 0 Z Á S  szó hangjait!

 

zöngés ...............................................

 

zöngétlen ...........................................

Max. pontszám:9

 II. Írd mellé más szóval!                                                          

 

megszeppent .......................................                                                        

 

centrum ...........................................                                                            

 

zseni .............................................                                                              

 

gerle .............................................                                                               

 

tusoló ............................................                                                              

 

regél .............................................                                                          

 

  Max..pontszám:6

III. Pótold a hiányzó ékezeteket! (ü, ű, é, ö, ő)

 

       tuvel                                       szovet

 

       fesul                                       tokes

 

       tuzer                                       tomeg

 

       futes                                        mogul

Max.pontszám:13

IV A betűkből egy ismert sportágat tudsz összeállítani. Mi az?

G B S L D R Ú A A.Á

……………………………………………………………………………

 

V. Ezekből a betűkből két értelmes szót is össze tudsz állítani.  

Á B 0 T R

 

Nyáron az úttörők kedvenc tartózkodási helye:…………………………………………

 

A gyáva ellentéte: ………………………………………………………………………

Max.el.pontszám:20

VI. Az első és második oszlop szavaival képezz összetett szavakat!

 

víz              lépcső .........................................................................

 

eső              gáz ................................................................................

 

vár               csuszamlás ..................................................................

 

könny          nyomás .......................................................................

 

föld              csepp ...........................................................................

 

csiga            csatorna .......................................................................

Max..pontszám:12

VII. Egészítsd ki a szöveget!

 

Tegnap, Szolno......, hazafelé jövet elromlott az autónk. Ma apu elvitte a szerviz....... Várnia

 

kellett, ezért kiszállt ez autó........, és ivott egy kávét a közeli preszszó..... Ott jött rá, hogy a

 

kocsi ajtajá....... hagyta a kulcsot. Kisietett a presszó...... Visszament a szervíz...... a

 

kocsi.........

 

                                                   Max. pontszám:8

VIII. Szólítsd fel Lacit, hogy tegye meg!

 

       P1.  Nem mutatja meg az ellenőrzőjét.                                

 

              Mutassd meg az ellenőrződet!

 

Nem adja oda a könyvét. .....................................................................................................

 

Nem fésülködik.          .........................................................................................................

 

Nem mondja meg a nevét. .................................................................................................

 

Nem olvas újságot. .............................................................................................................

 

Nem használ szappant. .......................................................................................................

 

Nem alszik éjjel          . .......................................................................................................

 

Max.el.pontszám:12

                                                                          Összpontszám: 80

 

A felső tagozatos gyermekekkel jelentkezésükkor a. 4. osztályos felmérőt végeztetjük el, majd néhány hónapos kezelés után, illetve a félévi vagy év végi minősítéskor használjuk a felső tagozatos felmérőt. Több évig tartó kezelés esetén is ezzel végezzük a kontrollvizsgálatokat.

 

(Forrás: freeweb/zenit)


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.