Az azonosságok és különbözőségek, az apró eltérések felismerése a sikeres tanulás alapfeltétele, különösen az írás és olvasás elsajátításához nélkülözhetetlen.
Az olvasás tanításában az ép, jó látás elengedhetetlen feltétel. Mivel az emberi tanulás nagy részben a vizualitásra épül, e terület fejlettsége kihat más szellemi funkciókra is, és végső soron a tanulás eredményességét is jelentősen befolyásolja.

Miért kezelik az olvasástanítást kiemelt fontossággal?

A tét nem csupán az, hogy év végére megtanul-e a kis elsős jól olvasni, vagy sem. (Bár ez sem elhanyagolható tényező.) Ennél is fontosabb azonban az az érzés, amely a gyermek és az olvasás között kialakul. Az olvasásból származó sikerélmény feltétele a későbbi jó tanulmányi eredményeknek. Az olvasási igény kialakulása teszi majd lehetővé a tanulás önálló formáját, amikor gyermeke saját érdeklődésének, kíváncsiságának kielégítésére fog könyvet. Az első osztályban még nem igazán beszélhetünk az olvasás szeretetéről, hiszen a a gyerekek többségének tudása ezt még nem teszi lehetővé. Az olvasás megkedveltetése a későbbi évek feladata, első osztályban a biztos alapok lerakása a cél.

Mi az olvasás?

Az olvasás megtanulása tulajdonképpen egy jelrendszer megismerésére épül, melynek elemei a betűk, a hangok írott formái. A magyar abc 44 betűje közül szinte valamennyit aktívan használjuk a mindennapi életben. Nem könnyű ennyi betű felismerése, hangoztatása, összeolvasása. Az olvasásnak alapfeltétele a tiszta látás és az agy pontos, hibátlan működése, ami a jelrendszer felfogásából, a memorizálásból és az előhívásból áll. Az olvasástanítás első lépése a betűk megtanítása.

Milyen feltételei vannak a betűk eredményes elsajátításának?

Az ép, megfelelő érzékszervi működés elengedhetetlen feltétel. Ez biztosítja ugyanis, hogy gyermeke el tudja sajátítani a sorolvasáshoz igazodó egyenletes szemmozgást. Az olvasás sikere a koncentráción is múlik, olvasás közben ugyanis elkalandozhat a figyelem, ha az olvasott szöveg nehéz és érdektelen. Fontos tudnia, hogy a színes ábrákra, képekre, betűkre jobban felfigyelnek a gyerekek. Az átlagostól eltérő, változatos megjelenítéssel, játékossággal, ötletességgel a figyelem fennmaradását, tartósságát is biztosíthatjuk.

A látás területén jelentkező olvasási zavar fejlesztése

Azonosságok-különbözőségek felismertetése
Óvodáskortól lehet játszani olyan játékokat, melyek az azonosságokon, különbözőségeken alapulnak. Ilyen például a gyöngyfűzés. Fűzzön egy nyakláncot, mely különböző színű golyócskákból áll, majd kérje meg gyermekét, hogy készítsen pontosan ugyanilyen láncot.
De ugyanezt a célt szolgálják - a szinte valamennyi gyermekújságban megtalálható - "Keresd meg az 5 eltérést a két kép között!" típusú rejtvények.
 
Gondjai vannak gyermekének az egyes betűk vagy szavak felismerésével?
Ez az ún. Gestalt-látás, az alakszervezési folyamat fejletlenségeiből adódhat. Ezt fejlesztheti összerakós-szétszedhetős játékokkal, mint például a kirakós kockák, vagy a puzzle-k. De készíthet hiányos rajzot is, gyermeke pedig rajzolja meg a hiányzó részeket.
 
Nem ismeri fel gyermeke a már megtanult betűket, szavakat, ha azok más nagyságúak vagy színűek?
Ez az alak- és formaállandóság fejletlenségeiből adódik. Ilyenkor nagyon hatékony, ha különböző formákat (pl. háromszög) járással, futással alakítanak ki. Rajzolják a padlóra az alakzatot (én szigetelőszalaggal szoktam - tartós is és könnyen visszaszedhető, ha már nincs szükség rá), s mozogják körbe. Ezután következzék tárgyak válogatása forma alapján - pl. gyermeke válogassa ki a logikai készletből a háromszögeket.
 
A betűk, szótagok felcserélése, olvasásban a szóköz, írásban a szóköz és a sorköz be nem tartása a térészlelés hiányosságaiból, a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből adódnak. Ilyenkor sokat segíthet mozgásos játékok, versek, mondókák lejátszása. Pl.: "Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbról pedig kél."
 
A d-b, d-p, betűk gyakori összetévesztése, a vízszintes-függőleges irány felcserélése, betűk, számok fordított írása, a visszafelé olvasva is értelmes szavak felcserélése (pl.: lát - tál) az iránytévesztésből ered. Ebben az esetben nagyon fontos az irányok tudatosítása. Építsenek kockákból például egy házat, mellé egy fát. Hurkapálcára pedig ragasszanak papírból egy kismadarat. Adjon utasításokat a kismadárnak (pl. Repülj kismadár a ház elé! - mögé, fölé,  jobb oldalára, bal oldalára, a ház és a fa közé, a fa alá... stb.), s gyermeke - aki a kismadár - hajtsa végre.

A látási észlelés fejlesztése a Varázsbetű segítségével

Egyértelmű, hogy a látással szerzett információknak milyen nagy jelentőségük van az olvasás elsajátításában. A Varázsbetű Dyslex játéka teljes egészében ennek a problémának a kiküszöbölésére készült. Az olvasási feladatokat a tanítványaim sokkal szívesebben végzik így, mint amikor feladatlapon kapják az olvasósorokat. Speciálisan, egyénre szabottan készülhetnek a gyakorlatok, hiszen be lehet állítani a szókészletet (mely betűk kerüljenek gyakorlásra), a fokozatot (az alacsonyabb betűszámtól a nagyobb betűszámig 9 fokozat áll rendelkezésre), sőt még a betűtípust is (vannak gyerekek, akik némely betűtípus olvasásával könnyebben megbirkóznak - s ha ezzel már jól megy a gyakorlat, rátérhetnek a nehezebb típusú betűk olvasására. Sőt! Az elolvasott feladatlapokat ki is nyomtathatják, így össze is lehet gyűjteni egy mappában, s a mappának nevet adni: Ezt már el tudom olvasni.

Játékötlet otthonra

Irány-társas

Most egy társasjátékot készítettünk Önöknek. Töltse le a játéktáblát innen, majd nyomtassa ki, és ragassza fel egy kartonra. Szükség lesz még bábukra és dobókockára.
A játék menete: A középső játékmezőn kell vezetni a bábukat a dobókocka számának megfelelően (ki mennyit dob, annyit lép előre). Ha egy mezőre lépett, nézze meg, milyen formán áll. A két oldalsó oszlopban keresse meg ugyanezt a jelet, nevezze meg a mellette lévő képet.

Kellemes együttlétet, jó játékot kívánok!

Üdvözlettel:

Dudáné Driszkó Adrienn


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.