Munkám során naponta találkozom a fent megfogalmazott kérdéssel. Aggódó szülőként biztosan Ön is mindent elkövet, hogy gyermeke kudarc nélkül teljesítsen az általános iskolában.

 

Miért nő a beszédhibás gyermekek száma?

 

Felgyorsult életünknek számos pozitívuma mellett egyik árnyoldala, hogy kevesebb idő jut gyermekeinkre. Elmaradnak, vagy rövidülnek a nagy családi beszélgetések, amelyek kiváló táptalajt kínáltak az anyanyelvi fejlesztésre. Ezeken az alkalmakon ugyanis a gyermek nem csak szemlélőként vett részt, hanem aktívan bekapcsolódhatott a társalgásba, ezáltal gyakorolva a beszédet. Használhatta újonnan megtanult szavait, gyakorolhatta a hangok kiejtését.

 

Egyre gyakrabban tapasztalom, hogy az esti mese felolvasása helyett a szülők beraknak egy videó kazettát vagy egy DVD filmet a lejátszóba, mondván, hogy nincs idő a mesélésre. Pedig a tévézés nem pótolja az élőszóban elmondott mesét. Nem készteti gyermekét fantáziájának megmozgatására, hiszen mindent készen kap. Ráadásul itt lehetőség sincs a párbeszédre: ha valamit nem ért meg a gyermek, nem tudja senkitől megkérdezni, hiszen a televízió nem válaszol.

 

Pedig a beszéd mindennek az alapja. Ha közölni akarunk valamit, meg akarjuk értetni magunkat, akkor érthetően, megfelelő szavakat használva kell kommunikálnunk. Ha gyermekének sikerélménye van a beszéddel kapcsolatban, megértik őt, akkor nő az önbizalma. Sikeresebb lesz az életben. S persze az olvasás és írás elsajátítása is lényegesen könnyebb azok számára, akik jól beszélnek. Aki szóban könnyen meg tudja fogalmazni gondolatait szóban, írásban is könnyebben boldogul.

 

Felismerhető-e időben a megkésett és akadályozott beszédfejlődés?

 

Az ilyen beszédproblémával küzdő tanítványaim szülei így emlékeznek vissza gyermekük első életévében produkált beszédére: "Kevesebbet gagyogott, mint a testvére", "Gagyogása olyan egyhangú és sivár volt", "Nem is igazán figyelt a mi beszédünkre".

 

Ezen tünetek mellett jellemző még, hogy az első pár szó megjelenése után megtorpanás tapasztalható: hosszú ideig csak ezt a néhány szót használják, nem gyarapodik tovább szókincsük egészen 3 éves korukig. Aztán szép lassan egyre több szót kezdenek használni, sajnos gyakran helytelenül: a szavakat pöszén ejtik, a hosszabb szavakat megrövidítik. Rövid, egyszavas mondatokat használnak 4-5 éves korukig. Később már igyekeznek hosszabban kifejezni gondolataikat, de előfordul hogy nyelvtanilag helytelenül.

 

A megkésett és akadályozott beszédfejlődés okai

 

Sok szülőben megfogalmazódik a kérdés: "Miért pont az én gyermekem?" "Mit csináltam rosszul?"

 

Az okok között az öröklés kiemelkedő jelentőségű. A kutatások ugyanis azt bizonyítják, hogy az ilyen beszédhibával küzdők családjában igen gyakran találnak - főként apai ágon - olyan embereket, akik korábban szintén beszédkésési problémával küzdöttek.

 

A terhességi és a szülési traumák is okozhatják a beszédkésést: a kissúlyú koraszülöttek szülés közben és utána is sokkal sérülékenyebbek. Nem beszélve arról, hogy ha szülés közben az agy beszédközpontját valamilyen sérülés érte, az már önmagában is a beszéd fejlődését gátló tényező.

 

A szoptatásnak nagyon fontos szerepe van a beszéd fejlődésében. Szopás közben ugyanis a beszédhez szükséges izomzat erősödik, fejlődik, ügyesedik.

 

S végül utoljára hagytam a legfontosabbat: a környezetet. Nagyon fontos, hogy a gyermeket beszélő emberek vegyék körül (ne televízió!). Az ilyen problémával küzdő gyermekek körében ugyanis gyakran találkozom a beszédnevelés elhanyagolásával. Pedig a beszéd megjelenésének időpontja sokkal inkább a környezettől függ, mint az intelligenciától. Ha a környezet nem, vagy alig nyújt példát a beszédre, annak utánzására, a gyermek beszéde nem fog fejlődni.

 

Elkerülhető-e az olvasási zavar kialakulása?

 

Az időben elkezdett terápia hatására a beszéd rendeződhet, a lemaradás óvodáskor végére behozható. A kezeletlen beszédkésés azonban gyakran vezet diszlexiához, hiszen a szegényes szókincs, a nyelvtanilag helytelen mondatok használata az olvasási-, szövegértési-, és helyesírási készséget is hátrányosan befolyásolja.

 

Fontos tehát az időben elkezdett terápia, a beszédkedv felkeltése. Ehhez csupán szeretetteljes légkörre és sok-sok közös, érdekes "programra" (közös bevásárlás, közös játék) van szükség.

 

Hogyan segíthet Önnek a Varázsbetű?

 

A számítógép önmagában is elvarázsolja a gyermekeket. Nem találkoztam még olyan nebulóval, akinek ne csillant volna fel a szeme, ha a számítógépes játék szóba került.

 

A Programcsalád hatalmas szóanyagának köszönhetően kiválóan gyarapítja a szegényes szókincset. A nagy méretű, színes képek kíváncsivá teszik a gyermekeket, kérdezésre ösztönzi őket: "Mi ez?" S máris lehetőségük nyílik egy új szó megtanulására.

 

A beszéd fejlesztésén túl nem felejtkezhetünk el a logikus gondolkodás, az emlékezet és a figyelem trenírozásáról sem.  Szerencsére a Programcsalád jó néhány játéka segítségével ezen problémák is orvosolhatók.

 

A program készítői nagy hangsúlyt fektettek a jutalmazásra: a jó megoldásokat képi és hangeffektusokkal is jutalmazzák, 5 jó megoldás után pedig egy plusz játékot - dobolást vagy rajzolást - ajánlanak fel.

 

Játékötlet otthonra

 

Horgászat

 

Ez a játék egy kis előkészületet igényel. A közös munka azonban csak tovább fokozza a játékkedvet.

 

Kellékek:

 

: kék vagy zöld kartonból egy tó alakot kell kivágni.

 

Halak: a letölthető sablon segítségével készítsen tíz egyforma halat. A halak "orrába" szúrjon bele egy gémkapcsot - ennek segítségével lehet majd "kifogni".

 

Pecabot: Hurkapálcára kössön egy fonalat, majd a fonal másik végére egy gémkapcsot, amit enyhén hajlítson kifelé - így könnyebben beleakad majd a hal. Minél hosszabb a fonal, annál nehezebb lesz kifogni a halat.

 

Képek: Töltse le innen, majd nyomtassa ki a képeket. Vágja szét őket. Minden hal hasára ragasszon egyet-egyet.

 

 

A játék menete:

 

A halak a tóban "úszkálnak", hasukon (a hal hátoldalán) a képekkel. A játékosok felváltva próbálkozhatnak. Ha sikerül kifogni egyet, meg kell fordítani és utánozni kell a rajta látható kép hangját:

mentőautó: né-nó

baba: oá-oá

malac: uí-uí
cica: miau-miau
farkas: aú-aú
liba: gágágágá
ló: nyelvcsettintés

dzsóker: tetszés szerinti hang utánzása

Fontos a pontos artikuláció, akár túlzásokba is lehet esni, túlartikulálni. Ettől csak még jobb móka lesz!

 

Aki pontosan utánozta, kiveheti a halat. A játék addig tart, ameddig az összes halat ki nem fogták. Ekkor mindenki számolja meg, hány halat fogott - minden hal egyet ér, a joker kettőt! Az győz, akinek a legmagasabb a pontszáma.

 

Jó szórakozást, nagy kacagásokat kívánok!

 
 

 

 

Üdvözlettel:

 

Dudáné Driszkó Adrienn


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.