Együttműködési megállapodás,
amely létrejött egyrészről
 
a(z) …………………………………………………………………...… befogadó intézmény
 
(cím …………………………………………………………………………....………………)
mint megrendelő,
másrészről
 
a(z) ……………………………………………………………………….………… intézmény
 
(cím ………………………………………………………………………....………………….)
mint szolgáltató között.
 
Jelen megállapodás keretében
 
  1. A szolgáltató intézmény

…………………………………………………………… képesítéssel rendelkező utazó gyógypedagógust

ad a megrendelő intézmény számára a ……………./……………… tanév időtartamára.

 
  1. A szolgáltatás keretében ellátott sajátos nevelési igényű tanuló(k):

…………………..………....…………szakértői vélemény száma: ………………………......

…………………..…………....………szakértői vélemény száma: ………………………......

…………………..…………....………szakértői vélemény száma: ……………………….....

…………………..…………....………szakértői vélemény száma: ………………………......

  1. Az utazó gyógypedagógus

a 2. pontban felsorolt sajátos nevelési igényű tanuló(k) speciális, sérülésspecifikus egyéni fejlesztését koordinálja, szükség esetén kiegészítő vizsgálatot végez, fejlesztési tervet készít a fogadó pedagógussal együttműködve, rendszeresen konzultációt, esetmegbeszélést tart, módszertani segítséget nyújt a tanórai és a délutáni foglalkoztatáshoz, valamint az adminisztrációs munkához a szakértői véleményben megfogalmazott fejlesztési irányok és a gyermek(ek) aktuális fejlettsége, perspektívái alapján, valamint közreműködik a szakértői véleményben előírt habilitációs/rehabilitációs foglalkozások megtartásában.

  1. A befogadó intézmény vállalja

a fejlesztési tervben szereplő és a gyógypedagógus által javasolt módszertani eljárások, feladatok végrehajtását (differenciált óravezetés, speciális tankönyv és eszköz használata, értékelési módok, feladatok beépítése a foglalkozásokba), a helyiség nyújtását, a folyamatos együttműködést a gyógypedagógussal.

A megállapodó felek nyilatkoznak, hogy jelen okiratot átolvasás és egymásnak igazolt egységes értelmezést követően írják alá.

Kelt: .………………………………………                
       
  ……………………………………….. .....                     ……………………………………............
                              megrendelő                                                           szolgáltató
 

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.