Napjainkban már alapszükségletté vált az idegen nyelvek ismerete. Már a középvezetői állások betöltését is valamilyen középfokú nyelvismerethez kötik. De diplomát is csak középszintű nyelvtudással szerezhet a fiatal felnőtt. Hogyan segítheti gyermekét a nyelvvizsgához vezető rögös úton?

A nyelvtanítási módszer fontossága

Az eredményes nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele a helyes tanítási módszer. Honnan tudhatja, hogy gyermeke ideális körülmények között tanulja az idegen nyelvet? Kérdezze meg tőle, hogyan zajlik egy nyelvóra. A tanítás akkor eredményes, ha gyermeke meg tud szólalni az adott a nyelven - azaz fejlett a beszédkészsége, és meg is érti azt, amit beszélgetőtársa mondd neki. Éppen ezért akkor jó egy nyelvóra, ha az új anyagra legfeljebb az óra egy harmadát fordítják. A fennmaradó időben pedig szóban gyakorolják az azelőtt megismert új tananyagot. Ezáltal válik gyermeke aktív nyelvhasználóvá, s nem csak passzív befogadóvá.

A jó beszédkészség és beszédértés a szókincs függvénye is. Nagyon fontos, hogy rendszeresen szótárazzák ki az ismeretlen szavakat. Tudom, hogy a mai nyelvkönyvek végén már található szószedet. Ez azonban nem pótolja a szótárfüzetet. Hiszen azáltal is gyakorol gyermeke, míg bevezeti az új kifejezéseket a füzetébe.

Tanácsok az otthoni nyelvtanuláshoz

Az első és legfontosabb, hogy megértő legyen gyermekével. Fogadja el, hogy neki esetleg több időre, más módszerekre van szüksége ugyanannak a tananyagnak az elsajátításához, mint kortársainak.

Segítheti a szótanulást képek segítségével. Ha egy információ nemcsak szóban hangzik el, hanem képi megjelenítés is társul hozzá, sokkal biztosabban rögzül gyermeke emlékezetében. Az új szavakat kis cetlikre, öntapadós jegyzettömbökre írva helyezzék el a lakás különböző pontjain: a fürdőszoba tükrén, a könyvespolcon, a számítógép monitor szélén ... stb. Így gyermeke a lakásban járva-kelve sokszor találkozik ezekkel a szavakkal, melyek észrevétlenül beépülnek szókincsébe.

Döntő jelentőségű az otthoni tanulásra fordított idő elosztása is. A mindennapi gyakorlás - még ha rövid idejű is - sokkal eredményesebb, mint, ha hetente egyszer órákon keresztül gyakorolnak. Próbálják úgy szervezni az időt, hogy mindennap sor kerüljön az idegen nyelv gyakorlására. A rendszeres ismétlés eredményeként a szavak és a nyelvtani szerkezetek a rövid távú memóriából átkerülnek a tartós emlékezetbe, ezáltal biztosítva azt, hogy a sok-sok részlet egységes nyelvtudássá álljon össze gyermeke fejében.

Nagyon jó, ha gyermeke hangosan, vagy félhangosan tanulja az idegen nyelvet. Ezáltal ellenőrizheti saját kiejtését, felgyorsul az olvasási sebessége. Az is jó, ha magnóra veszik az új szavakat, s újra meg újra meghallgatva rögzülnek gyermeke emlékezetében a kifejezések.

Hogyan segíti a diszlexiás gyermeket a Közoktatási Törvény?

Lehet, hogy Ön is és gyermeke is mindent elkövet, mégsem sikerül megbirkóznia az idegen nyelvvel. A többször módosított 1993 évi LXXIX. törvény a közoktatásról  30§ (9) alapján a diszlexiás tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján az igazgató mentesítheti egyes tantárgyak vagy tantárgyrészek értékelése alól. Tehát ha a sok-sok gyakorlás ellenére gyermekét sorozatos kudarcok érik, kérjenek soron kívüli vizsgálatot, ahol mentesíthetik gyermekét az értékelés alól. Ez azt jelenti, hogy gyermekének továbbra is részt kell venni a nyelvórákon, el kell készítenie a feladatokat, de érdemjegyet nem kap. Volt olyan tanítványom, aki élt ezzel a lehetőséggel, s miután lekerült róla az osztályozás "terhe", teljesen kinyílt, szárnyakat kapott, s a következő évben 3-as végbizonyítványt sikerült szereznie angolból.
 

A mentesítést az érettségi során is lehet érvényesíteni. Azaz, ha a tanulmányok során gyermeke végig mentesítve volt az idegen nyelv értékelése alól, ugyanez a jog megilleti az érettséginél is. Sőt, a felsőoktatásban is. Azaz akár diplomát is szerezhet diszlexiás, idegen nyelvet nem beszélő gyermeke.

A Varázsbetű segít a nyelvtanulásban is

Programcsaládunk a kiegészítő nyelvi csomagnak köszönhetően lehetőséget ad az angol nyelv gyakorlására. Az Anagramma Képmemória játéka segítségével észrevétlenül fejlődik gyermeke angol szókincse. A játékban szabályozható, hogy a képekhez magyar vagy angol szavak rendelődjenek. A diszlexiásokra jellemző gyenge memória trenírozásán túl tehát gyarapodik gyermeke "szótára". A gyakorlás kezdetén 5 párral kezdjék a munkát - ezt a beállításokban tudják szabályozni. Ha a játékra szánt időt meghosszabbítják, gyermekének lehetősége nyílik a számára ismeretlen szavakat kiszótárazni. Így válik biztossá a szótudás. Aztán fokozatosan - a gyermek haladási üteme alapján - lehet emelni a felfedésre váró képek számát 18-ra. Napi 10 perces foglalatoskodást alapul véve erre a szintre 2 év alatt lehet eljutni. Tehát ne siettessék az időt! Tartsák szem előtt, hogy a minőség sokkal fontosabb a mennyiségnél.

Játékötlet otthonra

Memóriajátékokat készítettünk Önöknek. A kártyák segítségével angolul és németül gyakorolhatják a párokat (pl. apa-anya), az ellentéteket (pl. kicsi-nagy), a gyümölcsöket és a zöldségeket. Töltse le innen, majd nyomtassa ki és vágja szét a kártyákat. Aztán a klasszikus memóriajáték szabályai szerint kezdődhet a játék. Felváltva fordítsanak fel két-két kártyát. Aki párt talál, folytathatja a húzást. A játék akkor ér véget, amikor már egy kártya sincs az asztalon. Az győz, akinek több párja van a játék végére.
 

Ha valamelyik szó magyar megfelelőjével nincsenek tisztában, használják bátran a szótárat!

Eredményes keresgélést, hatékony szótanulást, vidám együttlétet kívánok!

Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.