A beszéd észlelése különböző szinteken megy végbe. Először gyermeke felismeri a beszédhangokat, és kapcsolódásukat, majd képessé válik visszaismételni azokat. Ennek a készségnek köszönhetően az Ön gyermeke is megtanulja az anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó felismerésére lesz képes. Ha ebben a folyamatban valamiféle zavar keletkezik, akkor az bizony kihat a hangok képzésére (pl. "pöszén" ejti a szavakat), a szókincs alakulására (kevés új szót tud megtanulni), és a nyelvtani szabályok felismerésére is (például, hogy a Mit? kérdésre mindig -t tárgyragos alakkal felelünk). Mindezek szegényes beszédprodukcióhoz vezetnek, ez pedig az iskolában már az írás-helyesírás valamint az nyelvtanulási nehézségek formájában ölt testet.
 

A magyar helyesírás alapelvei

Na de miféle összefüggés van a beszédészlelés és a helyesírás között? Nem lehet, hogy csak keveset gyakorol gyermeke és azért rossz a helyesírása?
NEM!!!

A beszédészlelési zavar bizony oka lehet a gyenge helyesírásnak. Hogy miért? Elevenítse fel a helyesírás alapelveit! Segítek:

  • A kiejtés szerinti írásmód elve
  • A szóelemző írásmód elve
  • Az egyszerűsítő írásmód elve
  • A hagyományos írásmód elve
A kiejtés és a szóelemző írásmód elveinek betartásához egyértelműen szükség van a beszédészlelési folyamat hibátlan működésére. Hiszen, ha gyermeke rosszul észleli a beszédet, akkor rosszul is fogja leírni. Az egyszerűsítő és a hagyományőrző írásmód (pl. j-ly helyesírása) "tanulható", tehát ha gyermeke emlékezete jó, akkor ezek gyakorlással korrigálhatóak. Van azonban egy rossz hírem. Ha százalékosan szeretném kivetíteni, hogy a szavak leírásában melyik alapelvet részesítjük előnyben, akkor a következőket kapnám:
  • A kiejtés szerinti írásmód elve: kb. 70%
  • A szóelemző írásmód elve: kb. 9%
  • Az egyszerűsítő írásmód elve: kb. 2 %
  • A hagyományos írásmód elve: kb. 19%
Ebből az összehasonlításból világosan látszik, hogy a helyesíráshoz legnagyobb arányban a beszédészlelési készség megfelelő szintű működése szükséges. Szerencsés, ha jó emlékezettel van megáldva csemetéje, mert akkor legalább 20-30%-ban teljesíthet az iskolában. Azonban ha a beszédészlelésével probléma van, és az emlékezete sincs túl jó állapotban, akkor sajnos elkerülhetetlen a helyesírási kudarc. Éppen ezért nem elegendő, ha csak magát a helyesírást gyakorolják, oldalakon keresztül teleírva a gyakorlófüzetet. Nagy hangsúlyt kell fektetni a beszédészlelési képesség fejlesztésére, s meglátja, a helyesírás is javulni fog.
 

Varázsbetű - a beszédészlelés fejlesztésének egyik lehetséges eszköze

Tapasztalataim szerint a helyesírási nehézséggel küzdő gyermekek utálnak írni. Mindent kitalálnak, hogy az időt húzzák, ráadásul a végeláthatatlan gyakorlásnak sincs túl sok eredménye, ezért örökös kudarc kíséri gyötrelmes fáradozásukat. De miért is kényszerítené ilyen helyzetbe gyermekét, ha van más megoldás is! Programcsaládunk készítésekor különös figyelmet szenteltünk a helyesírási képesség fejlesztésének. Ezért van az, hogy akármelyik játékkal is foglalkozik gyermeke, azzal a helyesírását is edzi. Persze vannak kifejezetten olyan programok is játékcsaládunkban, amelyek a beszédészlelés fejlesztését szolgálják.

 
Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.