A mozgás összehangolása meghatározott izmok és izomcsoportok egyidejű és egymás utáni szervezett használata. Azaz mint mindennek, a mozgás kivitelezésének is megvan a megszabott rendje.

A mozgás folyamata azonban nemcsak az izmok összehangolt munkájának eredménye, hanem szükség van az érzékszervek tevékenységére is.

Testtudat - Testséma - Testfogalom

Ez a három - látszólag különálló fogalom - szorosan egymásra épül.

A testtudat így egyszerűsíthető le: "a test érzi magát".  Kialakulása a korai életszakaszban szerzett tapasztalatokkal kezdődik (éhség, kényelmetlenség), s rányomja bélyegét mindazokra az élettapasztalatokra, gondolkodási folyamatokra, amelyeken keresztül a világot megismerjük, amelyek segítségével önmagunkká válhatunk. Ayres szerint (akinek terápiájáról az előző hírlevélben röviden olvashatott) a testtudat hiányosságai a látási megkülönböztető-képesség zavaraihoz vezetnek. Ez megjelenhet az emberábrázolásban is: torz, hiányos emberrajz, téves méretezés formájában. A testtudat fejlesztése a mozgáson keresztül történhet. Ezzel párhuzamosan lehetőség nyílik pozitív érzelmi tapasztalatok szerzésére, amely elvezethet a helyes önértékelés és a jó társas kapcsolatok kialakulásához.

A testséma - a testtudat formájára - így határozható meg: "a test uralja saját mozgásait". Azaz képes a mozgásos feladatok megoldására, közben alkalmazkodni tud a megváltozott testhelyzethez, tartani tudja egyensúlyát. Pontosan tud utánozni mozgásokat. Ezekhez a test észlelése és ellenőrzés alatt tartása szükséges, azaz pontos ismeretekkel kell rendelkezni az egész testről. Gyakran fordul elő, hogy egy enyhe "testséma-zavar" esetében a gyermek mozgása általában normálisnak tűnik. Csak egy speciális, kifejezetten erre irányuló vizsgálat mutatja meg az eltérést. Ha azonban súlyosabb zavar áll fenn a testséma fejlődésében, akkor látványos a mozgás összerendezetlensége is. Ebben az esetben a mozgásterápia a mozgás javításán túl a testséma és a testfogalom fejlesztését tartalmazza.

De mi is a testfogalom? Tulajdonképpen az, amit a saját testünkről és általában a testről tudunk. Óvodás és kisiskolás korban még viszonylag kevesebb ez az információ. Az iskolai és iskolán kívüli tapasztalatokkal, tudásanyaggal azonban ez fokozatosan bővül. Ez a finomodás természetesen az emberábrázolásban is megjelenik. Ahogyan gyarapodik a gyermek ismerete a testről, úgy lesz egyre aprólékosabb a rajza is. Például egy óvodás gyermek csak egy pöttyöt rajzol az ember szeme helyére. Később azonban már megjelennek a szempillák, a szemöldök, még később pedig már a szemzug, a szembogár, a szivárványhártya is a rajzon.

Apraxia

Az apraxiáról akkor beszélünk, amikor valaki képtelen bizonyos cselekvéssorokat véghezvinni. Például nem tud önállóan enni, inni, öltözködni, ha azt tudatosan kell végrehajtania. Mit is jelent ez a tudatosság? Legszemléletesebben a gyertya elfújásával tudnám ez illusztrálni. Egy apraxiás beteg képtelen elfújni a gyertyát, ha ezt kérik tőle. Viszont elfújja akkor, ha érzi, hogy veszélybe kerül, mert megégetheti magát.

A praxia (cselekvés) kialakulásában döntő szerep jut a taktilis (tapintással kapcsolatos) észlelésnek. Ennek megszerzése a testi tapasztalatokból már a nagyon korai életszakaszban megkezdődik, és minél többféle információ kerül feldolgozásra, annál specifikusabban járulnak hozzá az idegrendszeri érés folyamatához. Ezek az érzékleti információk nagyrészt nem tudatosak. Gondoljunk csak a csecsemő oldalra fordulására, vagy kúszására, mászására. Inkább ösztönösek. Módosításuk azonban csak tudatos kontroll útján lehetséges. Minden fontos információ ugyanis olyan ingerekből keletkezik, amelyet a bőr segítségével szerzünk meg és saját magunk visszük véghez.

Térészlelés

A téri elképzelések, térbeli helyzet fogalmának fejlődése szoros kapcsolatban van a testtartással, az egyensúlyi helyzettel és a testsémával is. A téri elképzelések fejlődése során a test (mint közeli tér) kitágul és külső (távoli) térré válik. A téri tájékozódásban egyidejűleg két szempontot kell érvényesíteni. Az egyik a saját testhez való viszonyítás, a másik pedig a térbeli elemek egymáshoz való viszonyítása. Ez azonban nem két különálló dolog, hiszen egyben kell az egész teret észlelni, és ebben elrendezni a részeket, elemeket.

Térészlelés fejlesztése a Varázsbetűvel

Programcsaládunk Térképész elnevezésű játéka remek alkalmat nyújt a tér felfedeztetésére. Ebben a játékban gyermekének az a feladata, hogy egy kisautót irányítva az utcákon összegyűjtse az elszórt pénzérméket, és közben elmeneküljön a vontatók elől. Ha összegyűjtötte az érméket, a kasszához kell lépnie. Ha belép a kasszába, akkor új pályát kap több vagy gyorsabb vontatókkal. Ha a kisautó összeütközik a vontatókkal, akkor a roncstelepre kerül.

Ajánlott életkor: 4 éves kortól

A játék a BEÁLLÍTÁSOK-nak köszönhetően többféle életkorban is élvezetesen játszható.

Könnyű: 

·         Állítsa  térkép méretét 1-esre (Fájl - Beállítások)

·         Tiltsa le az üldözőket - Vegye ki a jelölést az "Üldözők engedélyezése" négyzetből

·         Engedélyezze az irányítást billentyűzetről - Tegyen jelölést a "Billentyűzetről történő vezérlés engedélyezése" négyzetbe

Közepes fokozat: Ha gyermeke a "Könnyű" fokozaton ügyesen végighaladt, akkor a program automatikusan nehezíti a feladatot. Emeli az üldözők számát, növeli a sebességüket.

Nehéz: Az előző beállításokon változtasson. Mégpedig NE engedélyezze az irányítást a billentyűzetről. Vegye ki a jelölést a "Billentyűzetről történő vezérlés engedélyezése" négyzetből. Így csak egérrel irányítható a kisautó, mégpedig úgy, hogy arra a feliratra kell kattintania gyermekének, amerre menni akar.

FIGYELEM! Csak a nehéz fokozaton játszva fejlődik igazán gyermeke tájékozódási képessége. Ezért törekedjen arra, hogy mielőbb próbálja meg egérrel irányítani az autót, s ne billentyűzetről.

A játék sikerlistát vezet, azaz a legügyesebb térképészek nevét be lehet írni a rangsorba. Ezzel ösztönözve gyermekét, hogy újra és újra nekilásson a feladatnak.

Játékötlet otthonra

Detektívjáték

Töltse le az alábbi képet nagy méretben innen és nyomtassa ki.


A feladat a következő:

Lebilincselő Felügyelő elől elbújtak a manók. Gyermeke segítsen megkeresni őket. Mondja meg, hogy melyik hová bújt. Mégpedig a kezükben látható színes lóherék megnevezésével. Például: "Az a manó, amelyik a bal kezében lila lóherét tart, a szekrény tetején van."

Figyelem! A hova? kérdésre mindig az alá, fölé, mellé, mögé, közé, névutókat, valamint a  -ra, -re, -ba, -be ragokat használjuk.

Szélkakas

Ehhez a játékhoz ismerni kell a fő égtájakat. Tehát a játék kezdetén tisztázni kell, merre van Észak, Dél, Kelet, Nyugat.

A játékvezető bekiáltja az egyiket, pl. "Észak!". Ez azt jelenti, hogy északról fúj a szél, tehát dél felé kell fordulni. Ha azt kiáltja: Dél! Akkor pedig észak felé. Ha azt kiáltja: Nyugat! akkor kelet felé, ha Kelet!, akkor pedig nyugat felé. Aki elrontja, az kiesik a játékból. Az győz, aki a végén egyedül marad a játékban.

A tér megismeréséhez sok-sok vidám percet kívánok! 

Legközelebb

A következő hírlevélben - folytatva a mozgásterápiák bemutatását - a Goddard módszerről olvashat. 

Üdvözlettel:  Dudáné Driszkó Adrienn


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.