Tartalomjegyzék

A védőnői újszülött és gyermekágyas gondozás célja

1. a család, a gondozott központú egységes szemléletű ellátással

2. a megfelelő tájékoztatás biztosításával (mind az ellátott, mind a team többi tagja felé)

3. a hatékony egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében

4. hosszú távú, együttműködésen alapuló kapcsolat megalapozása a team tagjaival és a gondozott családdal.

A csecsemők, kisdedek gondozás célja:

1. az egészséges csecsemő és gyermek szomatikus, pszichomotoros és mentális (beleértve beszéd) fejlődéséhez szükséges

2. módszerek, környezeti feltételek (tárgyi és pszichoszociális) ismertetése, alkalmazása

3. a fejlődés érdekében a gondozás biztosítása

4. gondozást, fejlődést akadályozó tényezők felismerése

5. fejlődést gátló tényezők elhárításának kezdeményezése

6. szükség esetén aktív segítségnyújtás a gyermek egészségben tartása érdekében

7. a szülők támogatása a megváltozott élethelyzetben

A 3-6 éves, nevelési-oktatási intézménybe járók gondozásának célja:

1. gyermekközösségben való megfelelő alkalmazkodás és beilleszkedés segítése

2. egészséges életmód fejlesztése a közösségi nevelésbe beépítve

3. a közösségi gondozás során a gyakrabban előforduló fertőzések megelőzése, korai észlelése és gyógyítása

4. az iskolai alkalmasságot, a tanulási nehézségeket akadályozó tényezők megelőzése, korai felismerése és a fejlesztés megkezdése

5. betegség, veszélyeztetettség esetén fokozott gondozás, látogatás az állapotnak megfelelően.

6. A szülők segítése nevelési gondozási feladataikban

7. A kisgyermek testi-lelki-szociális fejlődésének nyomon követése

8. Előítélet mentes elfogadó magatartás megalapozása

9. A családi környezet felkészítése a beiskolázásra

Jelenleg 4574 védőnői körzet van az országban, jelentős számú védőnő hiányzik, ezek a körzetek vagy ellátatlanok, vagy helyettesítéssel kerülnek betöltésre. A védőnői ellá

Korai állapotfelmérés egységes rendszerré szervezése, a mérés hatékonyságának fokozása

Jelenleg a gyermekek fejlődését befolyásoló tényezők közül az egészségi állapotra vonatkozó adatokat az egészségügyi ellátórendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a 0-4 napos gyerektől (a felmérés kiterjed többek között a terhesség, a születés körülményeire, továbbá a fizikális, érzékszervi és mentális állapotra, illetve környezeti információkra). A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet előírja, hogy a gyermek 5 éves korában adatlapot kell kitöltenie a házi- (gyermek) orvosnak a területi védőnő információira alapozottan.

Az adatszolgáltatás nehézkesen működik, a különböző életkorban, illetve az ellátórendszer különböző szereplői – a házi- (gyermek) orvos és a védőnő – által felvett adatok nem alkotnak egységes rendszert. Az információk a házi- (gyermek) orvosoknál és a védőnőknél együttesen és külön-külön nincsenek standardizált elektronikus adatbázisba rendezve, az információk alapján előre jelezhető problémákhoz az egészségügyi szakszolgálatok számára nincsenek megfelelően kidolgozott megoldási protokollok rendelve. Az információkra támaszkodó korai képesség-kibontakoztató program csak a pedagógusokat érinti, kizárólag számukra jelenik meg feladatként.

Ahhoz, hogy ez a helyzet a kora gyermekkori fejlesztés szükségleteihez igazodva megváltozhasson, szükség van arra, hogy a gyermekek fejlődését befolyásoló, eltérő dokumentációkból beszerezhető, meglévő, fejlődést követő mérési és értékelési módszereket összehangoljuk a születéstől a tanköteles életkorig. Az országosan egységessé tett, teljes körű, elektronikus alapra helyezett és kötelező felmérés adatszolgáltatási kötelezettsége a születéskori, illetve 1, 3 és 5 éves életkorban adatszolgáltatásokra terjed ki, így a terhesség, a születés körülményeire, továbbá a gyermek fizikális, érzékszervi és mentális állapotára, illetve a környezeti információkra.

Ahhoz, hogy a védőnők képesek legyenek egy ilyen új típusú adatfelvételt, vizsgálatot elvégezni, másfajta szakmai felkészítésre, munka- és technikai feltételekre van szükség. Szükséges a jogszabályok, az adatlapok módosítása is, elektronikus jelentés előírása, adatbázisok összekapcsolhatósága, az információk megoszthatósága. Ez csak akkor képzelhető el, ha a védőnők megfelelő informatikai háttérrel is rendelkeznek – laptop, szoftver – a kellő szakmai és informatikai felkészítésen kívül.

Emellett mobilitásukat is elő kell segíteni, mert ma a védőnői körzetek nagy része földrajzilag kiterjedt, a kistelepüléseken, társulásokban, és azok között a közlekedés nem megoldott, így munkájuk elvégzésére mindenképpen szükségük van autóra, de legalábbis benzin költség térítésre. A több helyen ma is vállalkozásban végzett védőnői tevékenység rugalmasabb és kedvezőbb feltételeket teremthet.

Adatvédelmi és adatkezelési szempontból mindenképpen tisztázásra várnak azok a kérdések, hogy ki, milyen adatot kérhet, kezelhet, adhat tovább, mert a mai gyakorlat szerint a szakemberek és intézmények számára egyáltalában nem egyértelmű és jól szabályozott a titoktartás, jelentési kötelezettség és adatvédelem viszonya.

tás fenti modelljét nem képesek a 250 gyerek/védőnői körzetek ellátni, még optimális feltételek mellett sem. Erre sem a főiskolai képzés mai struktúrája, sem a rendelkezésre álló erőforrások nem adnak lehetőséget.

A védőnői ellátásnak a sok évtizedes jó tapasztalatokra és a kiépült rendszerre alapozva kell további működését megújítani. Ennek egyik iránya a koragyermekkori szűrések, állapotfelmérés elvégzése és dokumentálása. Az alapvető cél az, hogy mindazokban a családokban, ahová a védőnő eljut, készüljön részletes állapotfelmérés a gyerekekről egységes rendszerben, amely magába foglalja a születéskori, fizikális, érzékszervi, mentális állapot felmérését.

Ehhez jelentős továbbképzésre, illetve távlatilag a védőnő képzés részleges átalakítására van szükség. Más oldalról ahhoz, hogy a védőnők a mainál lényegesen hatékonyabban képesek legyenek eljutni a kisgyerekes családokhoz, infrastruktúrális beruházások is elengedhetetlenek. A védőnőknek rendelkezniük kell olyan mobil elektronikai felszereléssel – laptoppal – és közlekedési eszközzel – autóval, benzin hozzájárulással - ami lehetővé teszi, hogy minden esetben el tudják végezni azokat a méréseket és feladatokat, amelyek segítik az újszülöttkortól a korai gyermekkorban kiemelten fontos információk összegyűjtését, illetve a családok számára releváns ismeretek átadását.


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.