Közlemény az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007. (III.14.) OKM rendelet alapján a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása céljából támogatásban részesülő intézményfenntartókról.

 

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások előirányzaton 2007-ben rendelkezésre álló 2.6 milliárd Ft-os keret 6 különböző szakmai feladatra fordítható.
 
A támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007. (III.14.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása is e feladatok körébe tartozik. Támogatást igényelhettek a helyi önkormányzatok - beleértve a többcélú kistérségi társulásokat -, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói a fenntartásukban lévő közoktatási intézmények 1-13. évfolyamain, a szakiskolák 9-10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma alapján. 

A támogatás igénylésének alapja legfeljebb a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 17. 2. a)-b) pontja alatti normatív hozzájárulások összegével csökkentett különbözete. 

Az igényjogosultság fenti feltételeinek megfelelő valamennyi, igényt benyújtó fenntartó támogatásban részesült. 

A támogatás igénylésének, illetve odaítélésének megoszlása: A táblázat letölthető itt. 

A nem önkormányzati fenntartású (egyházi, alapítványi, felsőoktatási intézmény által fenntartott stb.) intézmények az önkormányzati fenntartásúakkal azonos feltételek szerint részesültek támogatásban. 

Az oktatási és kulturális miniszter a rendeletben meghatározott eljárást követően az alábbi intézményfenntartók intézményei részére ítélt meg a támogatást:

A fenntartók számára a támogatások folyósításának feltétele a tankönyvek fogyasztói árának ellentételezését igazoló számla másolatának beküldése az OKM Támogatáskezelő részére.

 

2007. október 31.



Forrás: www.sulinet.hu


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.