A tanévkezdés, a tanév közbeni kiadások jelentősen megnövelik a családi kiadásokat még akkor is, ha az állam több területen is próbálja enyhíteni a beiskolázással járó anyagi problémákat. Sok esetben azonban a szülők csak utólag értesülnek arról, hogy mely juttatásokkal tarthattak volna több pénzt a családi kasszában, éppen ezért most annak jártunk utána, hogy milyen kedvezményes gyermekétkeztetési, és egyéb szociális juttatások vehetők igényben a szeptemberi iskolakezdés alkalmával.

Kedvezményes gyermekétkeztetés 

Az óvodás, 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj 100 százalékát kedvezményként kell biztosítani. Az e körbe nem tartozó, de - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után - három- vagy többgyermekes családoknál gyermekeként - a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményeknek az étkezési hozzájárulás 50 százalékát kell biztosítani.

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre azok a családok jogosultak, akik esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135 százalékát - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel egyéb a törvényben meghatározott feltételeknek; 
2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 125 százalékát az egyes pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatások (évi két alkalommal), az ingyenes tankönyvnek, s egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.

 Pénzbeli támogatás

A helyi önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
- 2008. július 1-jén fennáll, július hónapban 5 500, - Ft, továbbá ha 
- 2008. november 1-jén fennáll, november hónapban 5 500, - Ft pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja jogosult, aki - a gyermek tartására köteles és 
- nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), vagy időskorúak járadékában részesül. 
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka, 2008-ban 6 270, - Ft. 

A jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozóknak, akiknek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága 
- 2008. július 1-jén fennáll, július hónapban 8 000, - Ft, továbbá ha 
- 2008. november 1-jén fennáll, novemberben 8 000, - Ft. pótlékot állapít meg gyermekenként. 

Család pótlék 

A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt. Egy gyermekes család esetében ez az összeg 12 200, - Ft, míg két gyermekes család esetén gyermekenként 13 300, - Ft.

 

Forrás: sulinet.hu

 


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.