Ha egy gyermek artikulációs hibákkal kerül az iskolába, diszlexia-veszélyeztetettnek tekinthetjük az olvasás-írás elsajátításának esetleges nehézsége miatt. Ha egy adott hangot, hangcsoportot másképp ejt, esetleg másképp hall, akkor ezek a betűtanulási folyamatot nehezíthetik. Az olvasás-írás tanulása mellett javasolt egy párhuzamosan futó logopédiai terápia, melynek során a szakember úgymond "letisztázza" a gyermekben a hang-betű kapcsolatokat.

Olvasási-írási nehézségek pöszeség esetén

A hibásan ejtett hangok miatt a hang-betű kapcsolatának megértése, megjegyzése nehezített. Nem csak olvasásban, hanem írásban is súlyos hibákat véthetnek a gyerekek. Mássalhangzócserék, magánhangzócserék, hangtorzítások, hanghiányok jellemzik a pösze beszédet. A hangos beszéd elégtelensége az olvasásban is jelentkezik. Nehezen érthető mind a hallgatóság, mind a pösze gyermek számára az olvasott szöveg. A hibásan képzett hangok miatt a betűk nem állnak össze értelmes szavakká a gyermek számára.

Hibák az írásban

Írásnál megfigyelhető a beszédrészek egybeírása, különírása, betűkihagyások, szótagkihagyások, betűsorrend felcserélése, fölösleges betűk hozzáadása, elválasztási hibák, ékezethibák. Ha a beszédhiba hallási észlelési, hallási differenciálási problémákkal is együtt jár, nehezített a gyermek hallás utáni írása, hibásan hallja a hangot, hibásan ejti, sok esetben ahogy ejti, úgy cseréli fel a betűket írásában.

Az írás nem egyszerűen a hang átváltása betűre, ennél mélyebb gondolkodást, elvont, bonyolult folyamatot jelent. A gyakori íráshibák a tollbamondásoknál a legjellemzőbbek, de később az önálló fogalmazások írásánál is gondot okoz, hogy saját magának rosszul mondja a gyermek a szavakat. Gond lehet a pösze beszédű gyermeknek a szókiemelés, szótagolás, hangokra bontás folyamata is.

Diszlexia, mint következmény

Egy pösze beszédű tanulónál sokszor olyan súlyos formában jelentkezik a lemaradás, hogy makacs diszlexia alakulhat ki. A logopédusok ezért a foglalkozások során már óvodás korban nagy hangsúlyt fektetnek a pöszeség korrekciója mellett a diszlexia prevencióra is. Játékos formában fejlesztik a nagymozgást, finommotorikát, érzékelést, észlelést, differenciálást (vizuális, akusztikus, taktilis, kinesztétikai), koncentrációt, memóriát, figyelmet, testsémát, téri orientációt, sorrendiséget, ritmust.

A logopédiai terápia fontossága

A pöszeség terápiáját minél előbb el kell kezdeni. Ha általános, sok hangra kiterjedő a beszédhiba, ajánlott már 4 éves korban egy előkészítő, hallásfejlesztésre, ajak-, nyelvgyakorlatokra alapuló nagyon játékos (bábok szerepe) foglalkozást elkezdeni. Játékosan, indirekt úton kell a hangfejlesztéseket is végezni. Öt éves kortól már a hallási differenciálásokkal kibővülő egymásra épülő rögzítősorok, automatizmusok gyakoroltatása a fő feladat. Nagyon fontos a szülőkkel való szoros együttműködés, a napi otthoni gyakorlás a logopédus útmutatásával. Az automatizálások szavakban, mondatokban, versikékben, később hangos olvasás útján rendszerint a beszédbe való beépülést eredményezik.

A diszlexia megelőzésében és javításában egyaránt segít a Varázsbetű

Makacs pöszeség esetén a diszlexia terápiája elengedhetetlen szükségességű már a kisiskolás kortól kezdődően. A logopédiai terápiát nagyszerűen kiegészítheti a Varázsbetű programcsalád változatos, mindenre kiterjedő feladatsora.

A pösze-diszlexiás gyermekek segítségre szorulnak a szavak egybeírásánál, különírásánál, a betű-, szótag-, szókihagyások, betűsorrend fölcserélések javításában. A szavak betűkből való alkotása a sorrendiséget, az analízis-szintézis folyamatát javítja. A Varázsbetű sokat segíthet ezek leküzdésében. Javítja a helyesírást, rengeteg szóanyaggal, szómagyarázattal, gyűjtőnevek alá rendelésekkel gyarapítható a gyerekek szókincse. A szó-kép, mondat-kép egyeztetések megkönnyítik az olvasás elsajátítását. Mondatalkotási készségük, szövegértésük is fejlődik a program használata során.

Nagy hangsúlyt helyez az állandó dicséretre, jutalmazásra, ez motiválja a gyerekeket a további örömteli, szinte észrevétlen tanulásra. Játékosan, izgalmasan gyakorolva az olvasást, helyesírást feloldhatjuk a gyermekekben az iskolai kudarcokat, játszva végzik el a nehézségeket okozó nyelvi feladatokat.

Játékötletek

Beszédmotorika fejlesztése

Ajak- és arcizomgyakorlatok:

 • Arc felfújása léggömbbé, majd a levegő ide-oda "pingpongozása".
 • Irigy maci játék: Elvarázsolunk egy szalvétát lépesmézzé, a gyermek az ajkai közé szorítja, mi el akarjuk venni, de ő nem adja.
 • Hal beszéd: Kicsi hal beszédének utánzása picire kerekített száj nyitása-zárása, majd anyukája ahogy válaszol, nagyra nyitva nyitás-zárás.
 • Zizi csipegetés: Kistányérra zizit szórunk, mi leszünk a kismadarak, kerekített ajkakkal kell felcsipegetni a szemeket.
 • Havazás játék: Apróra tépett papírt adunk a gyermeknek, ez a hó, egyenként helyezze az ajkai közé, és egy erős "p" ejtéssel röptesse el a "hópelyhet".

Fújó gyakorlatok:
(Tanítsuk meg a gyermeket a fújás és a szívás közti különbségre egy pohár víz és szívószál segítségével!)

 • Lufi, papírzacskó, trombita, síp, szájharmonika, gyertyák, szappanbuborék, tollpihe fújások
 • Labdafújás: Vattagolyóval vagy pingponglabdával kell fújni úgy, hogy szemben ülve egy asztalon kijelöljük a felezővonalat, és azon kell átfújni. Lehet az asztalról lefújni, később vigyázni, hogy ne essen le, és a legnehezebb, ha pálcikákból készített kapuba kell befújni. Lehet meccseket játszani, az győz, aki kevesebb gólt kap.

Szívógyakorlatok:

 • szívószál segítségével híg és sűrű folyadékok kiszívása
 • folyadék felszívása kistányérról
 • füzetlapok beszippantása és lapozása
 • pattogatott kukorica átrakása egyik tányérból a másikba
 • papír és műanyag golyócskák összegyűjtése és átrakása egy játékteherautóra vagy kosárkába
 • papírvirágok felszippantása és átadása egy másik gyermeknek

Ajakgyakorlatok:

 • Pecsételős játék: Parafadugó ajkak közé szorításával pecsételgessen a gyermek, belemárthatja paradicsompürébe, lekvárba, csokiba stb.
 • Golfjáték: Vegyenek egy szívószálat vagy ceruzát az ajkak közé, és mozgassanak vele előre egy műanyag vagy papírgolyócskát. Közben válasszanak célpontokat, vagy küzdjenek le akadályokat.
 • Pecázás: Egy gombon fűzzenek át zsineget, a végére kössenek egy horgot, és különféle tárgyakra erősítsenek hurkot. A gombot az ajkak mögé, a zárt fogsor elé helyezzük, a "halakat" így pecázzák ki. A horgászzsinór egy ceruzára is rácsomózható, ilyenkor ezt szorítsák az ajkakkal.
 • Orosz tekézés: A lengő golyóval (melyet a gombon átfűzött zsinegre erősítünk és az ajkakkal tartunk) borítsák fel a lehető legtöbb bábut, melyeket dugókból, fapálcikákból készíthetünk. Lehet nehezíteni, hogy csak bizonyos bábukat találjanak el anélkül, hogy a többiek felborulnának.

Nyelvgyakorlatok:

 • Tejlefetyelés: Cicák vagyunk, a tenyerünk a képzeletbeli tányér, ahol van a tejecske, és a nyelv kinyújtásával és kanalazásával isszuk meg. Végezetül lenyaljuk a tejet a szánkról fent, lent, oldalt, körbe-körbe mozgásokkal.
 • Fagyi nyalogatás: Fagyit vásárolunk, elképzeljük milyen, majd a szánk előtt tartva a tölcsérben nyalogatjuk lentről fölfelé. Ha "olvad", a tölcsér oldalát is lenyalogatjuk.
 • Harangozás: Húzza meg a bal fülét, nyújtsa a nyelvét balra, majd jobbra is. Bent a szájban is, mintha pingpongozna. Nyomja meg az orrát, emelje fel a nyelvét, majd lefelé az álla felé.
 • Beszállunk az autóba (ajakberregés), majd irány az állatkert!

        Zsiráf: Felnyúl a fára (nyelvet az orr felé mozgatjuk), majd lehajol inni (az állunk felé mozog a nyelv)
        Kutya: Csóválja a farkát (a nyelvet a jobb majd a bal szájzugba mozgatjuk minél gyorsabban)
        Oroszlán: Megeszi a húst (felső fogsort az alsó ajakra helyezik, majd az alsó fogsort a felső ajakra). Ha finom volt az ebédje,
        körbenyalja a száját.
        Teve: Kéri a cukrot a látogatóktól (a nyelvet az alsó fogsor mögé helyezzük - nevet a szánk- a nyelvet előre-hátra
        hintáztatjuk.
        Kanalasgém: Mutassa meg milyen a csőre (nagyra tátott szájjal a nyelvből kanalat formázunk).
        Zebra: Hajtsuk meg a zebrát (csettintsünk a nyelvünkkel). Az öreg zebra lassan megy (lassan csettintünk), a fiatal gyorsan
        vágtázik (gyorsan csettintünk).
       Víziló: Most egy nagy, lusta, lomha állathoz megyünk, amelyik a vízben él. A víziló kinyitja nagyra a száját, ásítozik: óaá, óaá
       (tátogassák jó nagyra a szájat).

Vidám együttlétet kívánok!

Üdvözlettel:
Bartók Erika


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.