Manapság sajnos egyre kevesebb idő jut a családokban arra, hogy gyermekünkkel leüljünk játszani, hogy beszélgessünk velük. Anyanyelvi fejlődésükhöz, készségeik kialakulásához pedig nagy fontosságú lenne a felnőttel való kommunikáció, az együttes, szeretetélményen alapuló játék. Gondoljon csak vissza azokra az időkre, amikor még több generáció élt együtt, milyen jó volt hallgatni a nagymama, nagypapa meséit! Nekik mindig volt idejük beszélgetni, játszani az unokáikkal.
A felnőtt anyanyelv-fejlesztő szerepét ma átveszi a tévé, a videó, a DVD filmek. A készen kapott mesék nem indítják be a gyerekek fantáziáját, képzelőerejét. Agresszivitást kiváltó hatásuk is sok-sok vitatémát elindított már szülők és pedagógusok körében egyaránt.  A tévéző gyerekek szókincse látszólagosan terjedelmes lehet, de ezek a szavak többnyire idegenül hatnak, a külföldi mesék szereplőinek a neveit takarják (digimonok, pokemonok furcsa hangzású nevei).  Mennyivel másabb, ha egy édesanya, édesapa este elalvás előtt egy szép magyar mesét olvas fel a gyermekének, amin elgondolkodhat, esetleg álmában tovább szőheti a cselekményét!
Sajnálatos, hogy az iskolakezdésnél a gyerekek mintegy 30%-ánál tapasztalható kisebb-nagyobb mértékű készséghiány, részképesség-zavar, mely a legkülönfélébb iskolai kudarcokhoz vezet. A tanulás feltétele a megfelelő olvasásszint és a jó íráskészség. Ha ezek hiányoznak, akkor a tananyagmennyiség növekedésével sajnos torlódnak a problémák, halmozódnak a hiányosságok.

Beszédészlelés, beszédmegértés hiányosságai, mint diszlexiát kiváltó okok

A beszédészlelés, beszédmegértés fejletlensége az anyanyelvi teljesítményt hátráltatja.
Már óvodás gyermekünknél fontos elkezdeni a beszédre való figyelés készségének fejlesztését. A család mindennapjaiban működhet ez a legnagyobb és legjobb hatásfokkal.
Elsősorban az édesanya, édesapa, a nagyszülők, rokon felnőttek, a nagyobb testvérek azok, akik a legtöbbet tehetik a családban élő kisgyermek fejlesztése érdekében.

Beszédészlelés

A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, beszédhangok kapcsolódásait, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen az elhangzásnak megfelelő sorrendben megismételni. Ezen készség eredménye, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását, és egyre több új szót ismerjen fel. Segítségével lesz képes az olvasás-írás elsajátítására. Ha zavart ez a képessége, akkor diszlexia alakulhat ki, mely olvasási, írási, helyesírási nehézségeket egyaránt tükröz.

A beszédészlelés fejlesztésének területei

Szóismétlések: értelmes, gyakran használt szavak, majd a kisgyermek számára még jelentéssel nem bíró szavak utánmondatása (pl. heterogén, adóügy, frázis) először fennhangon, majd súgás után is. 5 évesnél idősebb gyermekektől elvárható a lassú tempóban mondott értelmetlen hangsorok pontos ismétlése (pl. mesipe, vunka, feréndekek).
Szógyűjtések: A rövid szavaktól a hosszúkig lehet szavakat gyűjteni, segíthet egy képeskönyv, színes ábra a témát illetően. Később egy-egy címet adunk, pl. óvodával, családdal, játékkal, főzéssel kapcsolatos szavak. Nagyobb gyermekkel azonos főfogalom alá tartozó szavakat gyűjtetünk, pl. gyümölcsök, virágok, bútorok, járművek.
Hangfelismerési, hangkeresési játékok: szavakban ismerje fel a kígyóhangot (sz), motorhangot (r), vonathangot (s), cica hangot (c) stb. Később azt is el tudja dönteni, hogy a szó elején, végén vagy közepén van-e az adott hang.
Hangidőtartamok: a magánhangzók rövid-hosszú időtartamának érzékeltetése. Kisgyermeknél: fuss helyben, ha hosszú, ugorj egyet, ha rövid hangot hallasz!  Nagyobb gyermeknél: húzz rövid vagy hosszú vonalat egy papírlapra! Rövid magánhangzók : a e i o ö u ü, hosszú magánhangzók: á é í ó ő ú ű.

Beszédmegértés

A beszédmegértés az elhangzó (mások által kiejtett) szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértése. Ez mindig a gyermek életkori szintjének megfelelő legyen.

A beszédmegértés fejlesztése

Kommunikációs helyzetek: spontán beszélgetések. Mindig szánjunk rá időt, hogy meghallgassuk gyermekünket, ha közlésigénye van, de ne ostromoljuk direkt kérdésekkel! Esetleg kezdjünk el mesélni neki saját aznapi élményeinkről, és várjuk ki, míg ő is elkezd mesélni. Fontosak a közös tevékenységek közbeni ún. háttérbeszélgetések. Vonjuk be a házimunkába, játsszunk vele, rajzoljunk együtt, barkácsoljunk, és közben sokat-sokat beszélgessünk! A felnőtt kezdeményezzen, de sose beszéltesse a gyereket direkt erőltetve, nehogy lelki problémákat okozzon. Beszéljünk lassan, tagoltan!
A felnőtt meséje: lehet képeskönyvből vagy spontán mesélni. Beszélgessünk vele, ha közbekérdez, magyarázzunk neki szívesen! Óvatosan visszakérdezgethetünk a mese történetére, a válaszaiból megítélhetjük, hogy valóban képes-e követni és feldolgozni az elhangzottakat.
Szókincs: a gyermek számára ismeretlen szavak megmagyarázása nagyon fontos. Képeskönyvekben mindent figyeltessünk meg részletesen, az ábrákon lévő tárgyakat, személyeket, eseményeket részletesen beszéljük meg. Legyen életkorának és érdeklődésének megfelelő a könyvválasztás.
Rendszerezzük a gyermek fogalmait, gyűjtsük össze az azonos fogalomkörbe tartozó szavakat, gyümölcsök, állatok, játékok, szerszámok, színek, ruhadarabok nevei, stb.
Mese visszamondatás: kérjük meg, hogy mesélje el a hallott mesét. Kérdéseket tehetünk föl, arra válaszoljon, majd játszhatunk olyat is, hogy ő kérdezzen tőlünk.

Hogyan segít a Varázsbetű Programcsalád?

A Varázsbetű Programcsaláddal végzett képességfejlesztés a pszichés problémákat is oldja azáltal, hogy a helyes feladatvégzéseket mindig dicséri. Kitartásra is tanít, hiszen több feladat megoldása után jutalmat kínál fel, amiből a gyermek választhat kedvére (Doboljunk! vagy Rajzoljunk!). Ezekkel egy kicsit pihenteti, elmélyíti, érleli az előzőleg megoldott feladatokat. Az újabb feladatok elvégzésére is serkent, hiszen utána folytathatja a gyermek a színezést, rajzolást, dobolást kedvére. Önbizalma erősödik, visszanyeri tanulási kedvét, érdeklődővé válik a betűk, szavak, mondatok világa iránt, ami addig esetleg csak kudarcélményeket váltott ki belőle. A játékba ágyazott tanulás nagy fontosságú egy diszlexiás gyermek esetében, eredményessége lemérhető az iskolai feladatok teljesítésekor.

Játékötlet

Meséljünk el gyermekünknek egy mesét, majd kínáljunk föl neki rajzeszközöket: színes ceruzákat, filceket, festéket, ecsetet, színes papírokat, ollót, ragasztót, és készíttessük el vele a mese illusztrációját!
Válasszon ki a meséből egy számára fontos jelenetet, egy megkedvelt szereplőt, és próbálja megformázni valamilyen számára kedves formában. Közben fejlődik fantáziája, esztétikai érzéke, finommozgása, és nem utolsósorban elmélyül benne a mese tartalma.

Üdvözlettel:
Bartók Erika


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.