Az informatikai eszközök ismerete, használata ma már fontos kelléke a mindennapi tevékenységeknek. A munkahelyeken, az iskolákban, és a családokban is elterjedt az alkalmazása.

A számítógép, mint oktató eszköz

Az oktatásban, így a logopédiai munka során is egyre rohamosabban terjed a különféle oktató segédeszközök, fejlesztő programok használata. Természetesen lehet enélkül is logopédiai munkát tervezni és megvalósítani, de ezzel sokkal színesebbé, élménydúsabbá tehetjük a gyermekek számára a fejlesztő foglalkozásokat. Már nem csak jövő a számítógép oktatásban való alkalmazása, hanem ez már igenis a jelen, mely a játszva tanítás újabb eszköze.

A számítógép jó lehetőséget biztosít a gyakorlásra. A gyerekek számára vonzó, látványos, motiváló, és mentes a gyakorláshoz kapcsolódó monoton, sok esetben negatív érzésektől. A Varázsbetű Programcsalád, mint számítógépes oktató program változatosságot, játékosságot biztosít a diszlexiás gyermekeknek.

A diszlexia-diszkalkulia programcsaládot elsősorban a részképesség gyengeségekkel küszködő tanulók iskolai oktatására fejlesztette ki programműhelyünk, de a számítógépek otthoni alkalmazásának elterjedésével ma már a családokban is megnőtt az igény a használatára. Feladatai sokszínűek, hatalmas gyakorlási anyagot biztosítanak a vele foglalkozó tanulók számára. Nem csak a részképesség gyengeségek javítását szolgálja, hanem minden olvasni és számolni tanuló gyermeknek segítséget nyújt.

A Varázsbetű a fejlesztő foglalkozásokon

Differenciált óramunkában, amikor nagy szükség van egy-egy tanulóval egyénileg foglalkozni, nagyon jól alkalmazható a program. A gyermekek tanári segítség nélkül is használhatják, hiszen segítséget ad, ellenőriz, és nem utolsó sorban dicsér.

Logopédusként a beszédhibás első-, második osztályos gyerekekkel nagyszerűen tudok a tükör előtt egyénileg pösze terápiát folytatni, míg a többi szavakat rakosgat, memóriajátékozik a program segítségével a számítógép előtt.

A diszlexia terápiás munka egyik motiváló eszköze lehet, hogy ha elkészültek a tanulók a tervezett feladatokkal, akkor odaülhetnek a számítógéphez, és úgymond „-játszhatnak”-. Kis csoportban, párban és egyesével is végezhetnek feladatokat, a beállítások segítségével minden korosztály megtalálja az érettségi szintjéhez illő feladatokat.

Kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon körülüljük a számítógépet, és felváltva végeztetem a feladatokat a tanulókkal.

A nyüzsgős, hiperaktív, hosszútávon koncentrálni képtelen gyerekeket váltott feladatokkal nagyszerűen le lehet kötni. Hol a beszédkészségüket, hallási figyelmüket, íráskészségüket fejlesztem, hol a Varázsbetűhöz ülnek, és a vizuális típusú feladatokat oldják meg. Egy tanóra alatt többször cserélhetnek helyet.

A Varázsbetű programcsalád a feladatok sokszínűségével, állandó megerősítő, jutalmazásos rendszerével még a csak gyakori feladatváltással dolgozó gyermekeket is a képernyő elé láncolja. Színes, izgalmas képanyaga, a nehézségi fokozatok állíthatósága szinte végtelen variációt kínál a vele foglalkozó nyugtalan gyerekek számára is.

A program kitartásra is nevel, hisz bizonyos számú feladat elvégzése után rajzolhatnak, dobolhatnak kedvükre a gyerekek. A zajkeltést egyébként is nagyon szeretik, a dobolás, rajzolás, színezés kedvükre való tevékenység.

A Varázsbetű sokszínűsége

A Varázsbetű programcsalád szinte a betűtanulás, számolás kezdetének pillanatától segíti a gyermeket. Fokozatosan bővül a tudásanyaga, szókészlete, ahogy a felsőbb évfolyamokba kerül a diák. Segít a tanulásban, az egyre magasabb nyelvi szintek elsajátításában, nagy szókincsre tehetnek szert általa. Azok is sokat fejlődhetnek a használatával, akiknek egyébként nincs részképesség-zavaruk. Akik pedig diszlexiás tünetekkel rendelkeznek, azoknak nagy segítség, hogy a számítógép javítja a hibákat, ellenőriz, de természetesen dicséri is a sikeresen elvégzett feladatokat.

A Varázsbetű programcsalád rengeteg gyakorlási lehetőséget biztosít az íráshoz, olvasáshoz szükséges képességek megszerzéséhez. A látási észlelés, differenciálás, sorozatalkotás, memória, irányok, ékezetek gyakoroltatásával fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, koncentrációját.
 
Hatalmas szóanyaga felhasználható az írás gyakorlására is. Ha a képernyőn helyesen összeillesztette a gyermek pl. a betűkből, szótagokból a szót, a kiegészítendő mondatokat megszerkesztette, akkor azt le is írhatja egy külön erre a célra szánt gyakorló füzetbe. Ha szavakat csoportosított gyűjtőnevek alá rendezve, azokat emlékezetből is lejegyezheti, sőt kiegészítheti saját tudásával. A szülők, fejlesztők segítségével diktálás után is lehet gyakorolni a helyesírást, a program szókészlete ebben nagy segítséget nyújt.

Még felnőtteknek is tartogat olyan feladatokat, amelyek a gép elé láncolhatják a kipróbálóját. Jómagam afáziás (agyvérzésen átesett) felnőtt betegek terápiájában is használom. A már meglévő, de a betegség által elveszített információkat hívjuk elő a program segítségével. A képességfejlesztés, az olvasás, szókincsbővítés a rengeteg képanyag segítségével hasznos időtöltés a beszéd-, olvasáskészségüket időlegesen elvesztett felnőttek számára is.

A számítógép terápiás hatásai

A számítógépnek hatalmas a motiváló ereje. Fokozza a tanulási kedvet, játékosan tanít, színesíti az órát. Segítségével a gyerekeket könnyebben be lehet vonni a munkába, közben lelkesedésük egyre növekszik.

Növeli a figyelmet, hiszen nagy koncentrációt igényel, és hosszú időre képes lekötni a használóját.

Miközben megtanulják a billentyűzet és az egér használatát, fejlődik a szem-kéz koordináció, a finommotorika, mely elősegíti az írómozgások megalapozását.

Fokozódik a gyermek önállósága. Egyedül kezelik a gépet, önállóan döntenek a feladatok kiválasztásában, a hibákat is egyedül javítják a program segítségével.

Ha csoportban használjuk, az együttműködési készséget is erősíti. Megbeszélik, ki kezeli a billentyűzetet, az egeret, ki diktál, ki ellenőriz.

Oldja a diszlexiások olvasáshoz kapcsolódó negatív, szorongásos érzéseit.  Az iskolai oktatás hagyományos módszereit, eszközeit felváltja a játékosság.

A számítógép objektíven ítél, és türelmes a gyerekkel még sokszori hibázás esetén is. A legapróbb jó eredményeket is jutalmazza, dicséri.

Játékötlet

Kommunikációs játék

Csoportban és családban is játszható. Szükséges több eseménykép, papírlapok, ceruzák. 

Kiválasztunk egy beszélőt, a többieknek pedig kiosztjuk a papírokat és az íróeszközöket. A beszélő szembe helyezkedik a többiekkel, majd kiválaszt egy képet, amit a többiek nem láthatnak.  El kell mondania, mit lát a képen, amennyire részletesen csak tudja (baloldalon, jobb oldalon, középen, fent, lent, bal alsó sarokban, mellette, alatta, felette, stb. irányszavakat, nagyságokat, formákat jelentő szavakat alkalmazva). A beszélő leírása alapján a többiek rajzot készítenek a hallottak alapján.

Először úgy rajzolnak, hogy nem kérdezhetnek, utána kérdéseket feltéve megismételhetik, vagy új képet készíthetnek. (Ez utóbbi általában pontosabb rajz lesz.)

Értékeléskor egymás mellé helyezzük az eredeti és az elkészített képeket, és megfigyeljük, mennyire volt pontos az elbeszélés, mennyire tudták a rajzolók az instrukciók alapján elkészíteni a kép mását.

(A foglakozáson jókat kacagtunk, amikor egy fát, meg egy buszt mindenki másképpen ábrázolt, mert a mesélő nem pontosan írta le. A figyelmetlen hallgató pedig egy várromot gyönyörű kastélynak ábrázolt, mert a hegy tetejére ő valahogy csak azt tudott odaképzelni.)

Jó szórakozást kívánok!

Üdvözlettel:
Bartók Erika

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.