A lovasterápia a ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás hatásait használja fel a terápia, a fejlesztés, a nevelés, a habilitáció és a rehabilitáció színterein, orvosi-, pedagógiai javaslatra, képzett lovasterapeuta szakember vezetésével.
A lovasterápia hatásai
A terápiás lovaglás során jelentős fizikai-, pszichológiai-, szociális hatások érik a lovast. A terápia hatása érződik a nevelés-oktatás területén, fejlődnek a gyermek képességei. A gyógypedagógiai lovaglás a komplex fejlesztést szolgálja, nem terápiás környezetben, hanem a szabad levegőn, játékos formában, indirekt módon.


Fizikai hatások

A lépésben járó ló mozgása, mely szinte teljesen azonos az emberi járással, áttevődik a hátán ülő lovasra. A ló mozgására ráhangolódva a gerinc tartásáért felelős összes izmot fiziológia tréningnek tehetjük ki. A ló mozgása átterjed a belső fülben lévő egyensúlyszervre, melynek kiterjedt kapcsolatrendszere van az idegrendszer más területeivel. Ily módon ennek ingerlésével olyan érési folyamatokat indíthatunk el (szenzoros integráció), amelyek kihatnak az érzékszervek, a beszéd, az egyensúly, a koordináció, a figyelem, stb. fejlődésére is. A ló testmelege a görcsös izmokat lazítja.
 

Egyensúly javítása:

Ahogy a ló mozog, a lovas folyamatosan "kibillen" egyensúlyából, s ennek következtében a lovas izmainak meg kell feszülniük, majd el kell lazulniuk az egyensúly visszanyerése érdekében. A gyakorlatok olyan izmokat is megmozgatnak, melyek a hagyományos fizikai terápia "számára" elérhetetlenek. A ló háromdimenziós ritmikus mozgása hasonlít az emberi mozgásra járás közben. A lovon való elhelyezés, elhelyezkedés változtatásával különböző izmokat tudunk "munkára bírni". A ló megállítása és elindítása, járásmódjainak és haladási irányának változtatása még inkább jótékony hatással van a lovasa szervezetére.
 

Megerősödő izmok:

Az izmok a megnövelt terhelés hatására egyre inkább megerősödnek. A lovaglás örömteli tevékenység, melynek eredményeként a lovas tűrőképessége és motiválhatósága megváltozik.
Koordináció, gyorsabb reflexek, átgondolt cselekedetek:
A lovaglás nagyobb koordinációt követel meg a lovastól annak érdekében, hogy a ló is megértse a lovas kívánalmait. A ló minden jelzésre azonnal reagál, így könnyen felismerhetjük, hogy mikor alkalmazunk helyes "segítségeket". A ló befolyásolását elősegítő mozdulatok ismétlése, a ló irányítása gyorsítja a reflexeket, s javítja a cselekvések megtervezésének folyamatát.
 

Az izületek mozgási lehetőségei:

Ahogy a görcsösség csökken, úgy lehet a mozdulatok "választékát" növelni, melyek a lóra való fel- és leszállásból, a ló ápolásából és a kezelések során végzett gyakorlatokból is továbbfejleszthetők.

Rendellenes mozgások csökkentése:

Amennyiben sikerült a görcsösséget mérsékelni, feloldani és az elvégezhető feladatok sorát is kibővíteni, következő lépésként megpróbálhatjuk az abnormális mozgások megszüntetését. A lovaglás alatt alkalmazott relaxációs technikák szintén hasznunkra válhatnak.

Görcsös izmok feloldása:

A lovon való ülés a combizmok ellazulását és megnyúlását is "megköveteli". A combizmokat a lóra szállás előtt el kell lazítani. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a terápiás foglalkozásokat egy "keskenyebb", majd a későbbiek folyamán egyre "szélesebb" lovon végzik el.

Légzés és keringés javítása:

Annak ellenére, hogy a lovaglást alapvetően nem tekintik igazi "testgyakorlatnak", az ügetés és a vágta mégis jó hatással van a keringési rendszer javítására.
Jobb étvágy, hatékonyabb emésztés:
Mint minden testmozgás, a lovaglás is fokozza az éhségérzetet (étvágyat gerjeszt), elősegíti az emésztést.

Szenzoros integráció:

A lovaglás során a lovas külső környezeti ingerekre való reakciója is javítható: a szaglással, tapintással, hallással szerezhető érzékek az érintés, illetve a környezeti "hatások" segítségével. Az egyensúlyi helyzet a ló járásmódjának, illetve a mozgás irányának változtatásával. A látás a ló irányításával befolyásolható.
 

A pszichológiai hatások

A ló hátán ülve kitágul a világ. A lovas magasabb szemszögből figyelheti környezetét, és alatta az a hatalmas, erős állat, mely szót fogad, irányítható, meleg, reagál az őt érő hatásokra, ezek mind-mind hatalmas élmények, önbizalmat, sikerélményt biztosítanak. A ló ritmikus járása lazító.

Önbizalom javulása:

A lovas önbizalma a lovaglási, cselekvési képességek tanulásával folyamatosan növelhető.

Külvilág iránti érdeklődés:

A lovaglás növeli az érdeklődést a külvilág iránt (mi történik a lovas körül), s így lehetőség nyílik a világ lóhátról történő "felfedezésére".

Érdeklődés növelése a saját környezete iránt:

A lovaglás izgalma és a gyakorlatok befolyásolják a lovast, s felbátorítják őt, hogy megossza élményeit másokkal is.

Kockázatvállalás, felelősségérzet:

A lovaglás nem veszélytelen sport. A lovas a tanulás során megismeri a félelmet, a kockázatot, ugyanúgy, ahogy megpróbál új ismereteket szerezni, vagy esetleg más pozíciókat is kipróbálni a lovon.

Nagyobb türelem:

A lovasnak meg kell tanulnia türelmesnek lenni, mialatt megpróbálja befolyásolni a lovat, hiszen a ló is saját gondolatvilággal rendelkezik. A türelem eredménye egy összehangolt munka ló és lovas között. A lovaglási "alapelvek" átismétlése szintén segítségünkre lehetnek abban, hogy türelmesebbek legyünk.

Érzelmek kontrollálása, önfegyelem:

A lovas gyorsan megtanulja, hogy egy "rendezetlen", kontrollálatlan lovas "rendezetlen" lovat is jelent. A kiabálás, a sírás és az érzelmi kitörések "felzaklatják" a lovat, melynek következtében a ló félelemmel érezhet lovasa iránt. A lovas megtanulja érzelmeit kontrollálni, majd később helyesen is fejezi ki őket.

Figyelem összpontosítása:

A lovas egyre inkább kontroll alatt érzi saját világát úgy, ahogy befolyást gyakorol egy élőlényre.

A szociális hatások

A ló körüli teendők felelősségteljes feladatok. A ló nagysága, ereje tiszteletet parancsoló, a szabályok betartását magától értetődővé teszi. A ló azonnali visszajelzést ad egy viselkedés, egy tett helyességéről, segít a szabályok megtanulásában.

Barátság:

Igaz, a lovaglás önállóan végzett tevékenység is lehet, de a lovasok általában mégis kisebb csoportokba szerveződnek. A lovasok megosztják egymás közt a lovak iránt érzett szeretetüket, lovaglások során szerzett tapasztalataikat, s ez megfelelő alapja a barátságnak.

Tisztelet és szeretet az állatok iránt:

A lovak nagy figyelmet és törődést igényelnek. A lovasokban először érdeklődés alakul ki a lovak iránt, ami a későbbiekben törődéssé alakul át. Ennek megfelelően a legelső dolog mindig a lovak szükségleteinek kielégítése lesz.

Élvezet:

Semmi kétség, a lovaglás egy örömteli sport. A lovasok mindig izgalommal és örömmel érkeznek meg a lovardába.

A Varázsbetű jótékony pszichés hatásai

A Varázsbetű Programcsaláddal végzett képességfejlesztés is oldja a pszichés problémákat azáltal, hogy a helyes feladatvégzéseket mindig dicséri. Kitartásra is tanít, hiszen több feladat megoldása után jutalmakat kínál fel, amelyekből a gyermek választhat kedvére (Doboljunk! vagy Rajzoljunk!). Ezekkel egy kicsit pihenteti, elmélyíti, érleli az előzőleg megoldott feladatokat. Az újabb feladatok elvégzésére is serkent, hiszen utána ismét folytathatja a gyermek a színezést, rajzolást, dobolást kedvére. Önbizalma erősödik, visszanyeri tanulási kedvét, érdeklődővé válik a betűk, szavak, mondatok világa iránt, ami addig esetleg csak kudarcélményeket váltott ki belőle. A játékba ágyazott tanulás nagy fontosságú egy diszlexiás gyermek esetében, eredményessége lemérhető az iskolai feladatok teljesítésekor.

Játékötlet

Menjenek el egy lovardába gyermekeikkel, és próbálják ki, milyen hatással lesz rájuk az állat közelsége! Ha lovaglásra is lehetőségük nyílik, figyeljék meg, hogyan viszonyul gyermekük ehhez a gyönyörű állathoz!
Következő cikkünkben a lovasterápia nevelő-oktató, illetve gyógypedagógiai vonatkozásairól olvashatnak majd.
 

Üdvözlettel:

Bartók Erika


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.