Az algoritmikus gondolkodásról (A teljesség igénye nélkül)

Az algoritmusok ismétlődő eljárások, amelyeket lépésenként hajtunk végre.
Megadja az azonos típusú feladatok sémáját, megoldási módját.
A tervszerű tevékenységet algoritmusok segítségével végezzük.
Az algoritmusok struktúrát, rendet visznek életünkbe, gondolkodásunkba.
Az algoritmikus gondolkodás a  problémamegoldó gondolkodás során alkalmazott analítikus gondolkodási művelet fontos részét képezi.

Az algoritmusok - fejlesztik a tanulók kognitív képességeit,
                              - segítik a tananyag tartalmának elsajátítását.

Új ismeret csak úgy épül be a tudatba, ha korábbi ismeretekhez, kialakult sémákhoz kötjük őket.
A tanítás során  törekedjünk arra, hogy a különböző tárgyak keretében elsajátított gondolkodási sémák algoritmus-rendszerré szerveződjenek.
Nem műveletekben, hanem megoldási módokban, eljárásokban kell gondolkodni.
Ne a konkrét feladat legyen hangsúlyos, hanem az új eljárás keresése, megtalálása.
Az algoritmikus gondolkodás rugalmasságra épüljön. Így a tudás más helyzetekben is alkalmazható.
A tanítás folyamán az indirekt hatást érdemes kihasználni.
A kezdeti erős tanári irányításnak fokozatosan háttérbe kell szorulni. Ha nem ezt tesszük akkor a gyerek csak raktározza a tananyagot nem pedig feldolgozza.
Nem a merev sémákhoz való ragaszkodás a cél, hanem a megfelelő eljárás megtalálása, az algoritmus módosítása, átalakítása a konkrét helyzetnek megfelelően.
A jó alapokat a gyerek alkotó módon fejleszti tovább.

Az alapképzésben különösen fontos az algoritmikus gondolkodás kialakítása, mert:
  • ekkor rögzülnek az alapvető tanulási technikák,
  • kialakulnak az egyes tantárgyakkal kapcsolatos beállítódások
  • más helyzetekben is használható tudás jön létre (transzferhatás)
  • a kreatív gondolkodás fejlesztésével jól kiegészítik egymást

Az algoritmikus gondolkodás fokozatai, szintjei

1. szint

A tanult, ismert eljárás előhívása emlékezetből
Deduktív gondolkodás (az általános formában tárolt – vagy megadott – algoritmus alkalmazása a konkrét esetre).

2. szint
Algoritmus alkotása: lépések, általánosítások kialakítása (induktív gondolkodás)
Megfigyelés, többszöri észlelés, a szabály, lépéssorozat rögzítése

3. színt
Algoritmikus gondolkodás: tudatos törekvés az algoritmus kiválasztására

4. színt
Kreativitás: az algoritmus módosítása, átalakítása, összefűzése  a konkrét helyzetre való tekintettel


Tanulásban akadályozott gyermekek gondolkodása több területen is sérült.
Algoritmusok segítségével kapaszkodót nyújthatunk nekik.
A gyerekekben tudatosítani kell, hogy a mindennapi problémák megoldására vannak jól bevált eljárások.
Az  algoritmus egy „alap”, amelyre építeni lehet.
Ez az építkezés tovább visz a kreatív, alkotó gondolkodás felé.

Az algoritmikus gondolkodás kialakítása

Az algoritmikus gondolkodás kialakítása Feladatmegoldás
Tudatos, tervező magatartás kialakítása
konkrét gondolatok,
gondolati sorrend
a gondolkodás lépéseinek tudatosítása
rajzok, ábrák, képek készítése,
használata
a gondolatok hangos megfogalmazása
Kiindulás problémahelyzetből

A feladat megértése
Mit keresünk?
Megadott adatok, értékek?
Van-e kikötés, ellentmondás?
Hiányos a feladat?
Van benne fölösleges adat?
Elegendő idő a logikai lépések végiggondo-lásához
ötletek, tervkészítés, mérlegelés,
hibás tervek elvetése,
újragondolás,
tanári segítség az ötletek kidolgozásá-ban
(ha nincs irányítás, a próbálkozá-sok nem   biztos,
hogy tudatosak lesz-nek)
Tervkészítés
Összefüggések keresése
Segédletek keresése
Tanári irányítás, kérdések:
Hasonló feladattal találkoztál már?
Emlékezz vissza…..
Kifejeztél már hasonló ismeretlent?
Ez itt egy rokon feladat. Hogyan is gondolkodtál?
Fel tudnád használni a megoldás menetét?
Át tudnád fogalmazni?
A feladat egyik részét meg tudnád oldani?
Le tudnád rajzolni, hogyan képzeled?
Próbáld a lényeget ábrázolni!
Ez a terv nem  hibás?
Nem kellene újat készíteni?
Gondoljuk át együtt!
A terv végrehajtása Hajtsd végre a tervedet!
Ellenőriztél minden lépést?
Miért tartod jónak a megoldást? Bizonyítsd be!
Értékelés
a kísérletek, próbálkozások, tervek, megoldás, eredmények végigjárása,
tapasztalatok felidézése, eltárolása,
felhasználása egyéb problémahelyzetben
Vizsgáljuk meg a megoldást!
Hogyan tudnád ellenőrizni az eredményt?
Találtál más megoldást is?
Tudnád hasznosítani ezt a megoldást más feladatoknál?


Készítette: Juhászné Gáspár Dorottya gyp tanár


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.