Előző hírleveleink a tanulási nehézségekkel, a "mássággal" foglalkoztak. Igyekeztünk rávilágítani, melyek azok a dolgok, amelyek előre jelezhetik a problémát, mit kell tennie azért, hogy gyermeke ne kerüljön ilyen helyzetbe. Sajnos előfordulhat, hogy legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerül szeme fényét megóvni a kudarctól, jelentkeznek nála a tanulási zavar egyes tünetei - nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni.

Előre is bocsánatot kérek Öntől, kedves Kendig, a mai levélben sok lesz a szakkifejezés és a jogszabályi hivatkozás, de ezek szükségesek ahhoz, hogy megértse a gyermeke körül zajló eseményeket, és hogy gyermeke érdekeit hatékonyan tudja képviselni. Természetesen ezeket a  szakkifejezéseket megpróbálom megmagyarázni.

Hová forduljon?

Tapasztalataim szerint az anyák nagyon érzékeny "műszerek" - mindig megérzik, ha valami nincs rendjén csemetéjükkel. Persze van, aki ezt önmagának sem meri bevallani. Nagy többségük azonban észleli a problémát, de nem tudja, kit is keressen ez ügyben. Legfontosabb az óvónő vagy tanítónő véleménye. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a tanulási nehézség, elég sok előadást szerveznek óvónőknek, tanítóknak éppen azért, hogy ők is tudják, melyek azok a jelek, amelyekre oda kell figyelni. Tehát forduljon hozzájuk bizalommal. Két tanácsadó segítségét kérhetik:

  1. Ha gyermeke magatartási, beilleszkedési vagy tanulási nehézséggel küzd, de idegrendszeri sérülése nincs (problémamentes terhesség, szülés, egyenletes fejlődés jellemzi), akkor a területileg illetékes nevelési tanácsadó vizsgálatát kérheti Ön, az óvoda vagy az iskola közbenjárásával. A vizsgálat alapján egy szakvéleményt kap Ön is és az oktatási intézmény is, melyben meghatározzák, hogy gyermekének milyen jellegű elmaradásai vannak, valamint azt is, hogy ki, és heti hány órában végzi gyermeke fejlesztését. A tavaly módosított közoktatási törvény az ilyen gyermeket Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási Nehézséggel küzdő gyermeknek (BTMN) nevezi.
  2. Ha gyermeke a megismerő funkciók (pl. emlékezet, gondolkodás...) vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, akkor a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz kell fordulni. Ugyanúgy vizsgálnak, mint a nevelési tanácsadó, ugyanúgy meghatározzák a tanulási problémát, ugyanúgy kiírják a fejlesztést, azonban az általuk kiadott igazolás szerint a gyermek Sajátos Nevelési Igényű (SNI).

Mi a különbség a Nevelési Tanácsadó és a Rehabilitációs Bizottság között?

Az utóbbi években nagyon megszaporodott a tanulási nehézséggel küzdők száma, akik után az őket ellátó intézmények több juttatást igényelhettek, ha biztosították számukra a gyógypedagógiai ellátást. Itt a hangsúly a gyógypedagógiai szón van. Tehát csak és kizárólag ilyen végzettségű pedagógusok jogosultak a Sajátos Nevelési Igényű tanulók fejlesztésére. De nagyon sok olyan fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkező szakember van az országban, akinek munkája éppoly hatékony, mint egy gyógypedagógusé. Azonban a törvényi előírások értelmében ők nem foglalkozhattak a tanulási nehézséggel küzdők fejlesztésével. Ezért történt az, hogy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felülvizsgált valamennyi SNI gyermeket, és akik "csak" magatartási, beilleszkedési vagy tanulási nehézséggel küzdenek, de szerencsére idegrendszeri károsodásuk nincs, azok nyomon követését átadták a nevelési tanácsadóknak, akik már nem a gyógypedagógiai fejlesztést fogják előírni a gyermeknek, hanem a fejlesztőpedagógiai megsegítést. Így került sor egyfajta "munkamegosztásra" a két intézmény között.

Mindkét pedagógiai szolgálat szakvéleményt ad ki, mely alapján jogosult a gyermek az ellátásra. Azaz az önkormányzat KÖTELES biztosítania számára az előírt foglalkozásokat, ha kell, utazó tanári szolgálat igénybevételével, ez annyit jelent, hogy szükség esetén más településről jön ki a szakember hetente egyszer-kétszer.

Mindkét pedagógiai szolgálat jogosult a mentesítések megadására (erről később részletesen írok), magántanulói státuszra javaslatot tenni. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján a tanulmányait magántanulóként folytatja, a szakértői véleményben megjelölt szakember biztosításáról az iskolának kell gondoskodnia.
Az egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül - átlag - heti tíz óra áll a rendelkezésre

A Nevelési Tanácsadó nem jelölheti ki az intézményt, ahol a gyermek a tanulmányait folytathatja - erre csak a Rehabilitációs Bizottság jogosult, illetve SNI kategóriát is csak a Rehabilitációs Bizottság állapíthat meg. (Az SNI-s tanulók az elmúlt tanévben ingyen tankönyvre voltak jogosultak). A BTMN tanulók felülvizsgálata és fejlesztése a Nevelési Tanácsadó feladatkörébe tartozik. AZ SNI tanulók felülvizsgálata a Rehabilitációs Bizottságok feladata, a fejlesztésről pedig az önkormányzat gondoskodik.

Hogyan segíti a közoktatási törvény a tanulási nehézséggel küzdőket?

A közoktatásról szóló törvényt 2007-ben módosították. Ekkor határozzák meg, hogy ki számít BTMN-nek, SNI A-nak vagy SNI B-nek. Ezért van az, hogy valamennyi - szakvéleménnyel már rendelkező - gyermeket soron kívüli vizsgálatra hívtak, és meghatározták a törvény által előírt kategóriák közül, melyikbe is sorolható. Ettől függetlenül minden szakvéleménnyel rendelkező tanulónak joga van bizonyos tantárgyak, tantárgyrészek értékelése alól részben vagy teljesen mentesítést kérni.  Erre a mentesítésre valamelyik pedagógiai szolgálat (Nev.Tan. vagy Rehab. Biz.) javaslatot tesz, az iskola igazgatója pedig megadja a mentesítést - ha Ön kéri. Ez a lehetőség azonban kétélű fegyver! Előfordul, hogy egy gyermek nem is tanulja az adott tárgyat, mert ő mentesítve van. De ebben nincs igaza! A szakértői vélemény alapján csak az értékelés alól mentesítették, tanulnia bizony kell(ene). Ezért azt szoktam tanácsolni, hogy úgy fogalmazzák meg a mentesítést, hogy "szükség esetén". Jó, ha odaírják azt is: a cél az értékelhetővé tétel. Ezekre a mentesítésekre tanulmányai alatt végig jogosult lesz gyermeke - azaz akár egyetemi diplomát is szerezhet. Hiszen ha le van írva, hogy pl. idegen nyelv értékelése alól mentesítették, akkor nyelvvizsgát sem tud tenni - így a diplomáját anélkül is megszerezheti. A teljes mentesítések helyett én szerencsésebbnek tartom a részleges mentesítéseket: pl. szóbeli feleletek előnyben részesítését, helyesírás értékelés alóli mentesítést, stb.

A felmentéseken túl a tanulási nehézséggel küzdő gyermek a dolgozatok írásakor jogosult még hosszabb felkészülési időre. Előfordul azonban (főleg felsőbb évfolyamokon), hogy egyszerűen nem tudják megoldani a hosszabb idő biztosítását, hiszen a következő óra már nem ugyanazzal a tanárral zajlik. Ezért a mi iskolánkban a következő módszert találtuk ki. Dolgozatírás előtt egy kalapba beraknak annyi számot, ahány feladatból áll a dolgozat (pl. 5 cetlit - rajta 1-5-ig a számok). Az a tanuló (vagy tanulók), akik szakvéleményén az áll, hogy hosszabb felkészülési időt igényelnek, húznak egy számot a kalapból - ezt a számú feladatot nem kell megoldaniuk. Ugyanúgy fel kellett készülnie valamennyi feladatra, hiszen nem tudhatja, hogy melyik számot fogja kihúzni, viszont nem éri hátrányos megkülönböztetés azért, mert Ő lassabb, mint a többi.

Segédeszközöket is használhatnak a tanulmányaik alatt: számítógépet (nyelvi-helyesírási ellenőrző programmal), számológépet (a számolások megkönnyítése érdekében).

Hová fordulhatnak a felnőttek?

Ha  gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig a közoktatásban "bukdácsol", vagy nagy szenvedések és kitartó munka árán eljutott a főiskoláig, de nem bír megküzdeni a nyelvvizsgával, kérheti egy igazságügyi szakértő segítségét.

Igazságügyi szakértői vizsgálatot az alábbi szakemberek végeznek:

·         - diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetében:

o        Krasznárné Erdős Felícia
06-20-958-10-88
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

·         - dadogás és hadarás esetében:

o        Feketéné Gacsó Mária
06-20-510-49-69
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Itt elvégzik a szükséges vizsgálatot, szakvéleményükben megállapítják, hogy van-e tanulási nehézség a háttérben vagy nincs, és ha jogos a kérés, megadják a szükséges mentesítéseket.

Hogyan segíthet a Varázsbetű?

Nem ritka, hogy egy diszlexiás vagy diszgráfiás gyermek számítógép használatával kitűnően boldogul tanulmányai során. Hiszen a helyesírási vagy nyelvhelyességi ellenőrző programmal ki tudja javítani esetleges hibáit, így eredményes dolgozatokat tud készíteni. Ehhez azonban nagyon jól kell használnia ezt a "masinát" - azaz viszonylag sokat kell vele foglalatoskodnia. A Programcsaládunk előnye éppen ebben rejlik. A játékokkal fejlődik olvasási, helyesírási, számolási készsége, ugyanakkor profi módon megtanulja kezelni az egeret, a billentyűzetet, használni tudja a segítségeket. El kell végeznie a különböző beállításokat, reagálnia kell az előugró ablakokra. Innen már csak egy lépés a szövegszerkesztő program használata , mely jelentősen megkönnyítheti gyermeke tanulmányait.

Játékötlet otthonra

Kakukktojás

Mondjon gyermekének 4-5 olyan szót, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz (azonos főfogalom alá tartoznak pl. bútorok, játékok, gyümölcsök,; vagy azonos hanggal kezdődnek), és egy olyat, amelyik sehogysem illik a többi közé. Pl. alma, szilva, körte, ceruza, banán. Gyermekének az a feladata, hogy megtalálja, melyik a kakukktojás.

Nagycsoportos kortól már azt is kérdezze meg gyermekétől, hogy miért nem illik a kiválasztott dolog a sorba.

Kisiskolás korban már lehet nehezíteni - a tananyag függvényében. Pl. második osztályban, amikor a szóvégi -ú, -ű helyesírását tanulják, lehet ez a sor: faggyú, alku, áru, batyu, hamu (a faggyú nem tartozik a kivételek közé)

Ha már a szófajokat is ismeri gyermeke, akkor lehet a következő módon: alszik, ettünk, kertünk, óv, nézzen. (kertünk - főnév, a többi ige) vagy lát, vett, ivott, úszott, kapott (lát- jelen idejű, a többi múlt)

Golyórabló

A játékhoz szükség van játékosonként 5 db üveggolyóra (lehet fából vagy vasból készült is).

Egy faltól kb. 50 cm-re húzzon egy vonalat - a fallal párhuzamosan. Erre a vonalra helyezzen el mindenki a 1 játékgolyót (közel, egymás mellé). Majd lépjenek hátrébb a faltól - úgy 2-3 méternyire és ide is húzzanak egy vonalat - az előzővel párhuzamosan.

A játék menete:

A távolabbi vonal mögé sorakozzanak fel. Egyesével lehet gurítani - a legfiatalabb játékos kezdjen. Ha eltalálja valamelyik (a fal előtt sorakozó) golyót, akkor azt a golyót és a sajátját is felveheti, majd tovább próbálkozhat. Egészen addig, amíg el nem véti. Ekkor a következő játékoson a sor. A játék addig tart, míg valamennyi golyót fel nem szedték a földről. Számolják össze, kinek hány golyója van. A legtöbb zsákmányt szerző játékos a győztes.

Ha megtetszett gyermekének a játék, olvassák el közösen Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényét. Gondolatban repüljenek vissza az 1890-es évek Budapestjére. Ehhez a játékhoz innen merítettem az ötletet.

Eredményes golyógyűjtést, felhőtlen időutazást kívánok!

Legközelebb

A következő hírlevélben a számolási nehézség leküzdéséhez találnak hasznos tudnivalókat.

Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.