A beszédre való figyelés készségének fejlesztését a családban kell elkezdeni! A szülők, nagyszülők, testvérek sokat tehetnek a kisgyermek fejlődése érdekében. Ha a háttérben a beszédészlelés, beszédmegértés fejletlensége áll, az a nyelvi képességek kialakulását is hátráltatja.

Beszédészlelés

A beszédészlelés az a készség, amely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, beszédhangok kapcsolódásait, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen az elhangzásnak megfelelő sorrendben megismételni. Ezen készség eredménye, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását, és egyre több új szó felismerésére legyen képes. Ennek segítségével lesz képes megtanulni a gyermek olvasni és írni. Ha zavart ez a képessége, akkor diszlexia alakulhat ki, mely olvasási, írási, helyesírási nehézségeket egyaránt tükröz.

Óvodások beszédészlelésének fejlesztése

Szóismétlések: értelmes, gyakran használt szavak, majd a kisgyermek számára értelmetlen hangcsoportok utánmondatása először fennhangon, majd súgás után is.

Szógyűjtések: A rövid szavaktól a hosszúkig lehet szavakat gyűjteni, segíthet egy képeskönyv, színes ábra a témát illetően. Később egy-egy címet adunk, pl. óvodával, családdal, játékkal, főzéssel kapcsolatos szavak. Azonos főfogalom alá tartozó szavakat gyűjtetünk, pl. gyümölcsök, virágok, bútorok, járművek, stb.

Hangfelismerési, hangkeresési játékok: szavakban ismerje fel a kígyóhangot (sz), motorhangot (r), vonathangot (s), cica hangot (c), stb. Később azt is el tudja dönteni, hogy a szó elején, végén vagy közepén van-e az adott hang, illetve, hogy hányadik a szóban.

Hangidőtartamok: a magánhangzók rövid-hosszú időtartamának érzékeltetése, pl. Húzzál egy hosszú vonalat a papírra, ha hosszú hangot hallasz, és egy rövidet, vagy tegyél egy pontot, ha rövid hangot!

Beszédmegértés

A beszédmegértés az elhangzó (mások által kiejtett) szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértése. Ez mindig a gyermek életkori szintjének megfelelő legyen.

Kisgyermekek beszédmegértésének fejlesztése

Kommunikációs helyzetek: spontán beszélgetések. Mindig szánjunk rá időt, hogy meghallgassuk gyermekünket, ha közlésigénye van, de ne ostromoljuk direkt kérdésekkel! Esetleg kezdjünk el mesélni neki saját aznapi élményeinkről, és várjuk ki, míg ő is elkezd mesélni. Fontosak a közös tevékenységek közbeni ún. háttérbeszélgetések. Vonjuk be a házimunkába, játsszunk vele, rajzoljunk együtt, barkácsoljunk, és közben sokat-sokat beszélgessünk! A felnőtt kezdeményezzen, de sose beszéltesse a gyereket direkt erőltetve, nehogy lelki problémákat okozzon. Beszéljünk lassan, tagoltan!

A felnőtt meséje: lehet képeskönyvből vagy spontán mesélni. Beszélgessünk vele, ha közbekérdez, magyarázzunk neki szívesen! Óvatosan visszakérdezgethetünk a mese történetére, a válaszaiból megítélhetjük, hogy valóban képes-e követni és feldolgozni az elhangzottakat.

Szókincs: a gyermek számára ismeretlen szavak megmagyarázása nagyon fontos. Képeskönyvekben mindent figyeltessünk meg részletesen, az ábrákon lévő tárgyakat, személyeket, eseményeket részletesen beszéljük meg. Legyen életkorának és érdeklődésének megfelelő a könyvválasztás.

Rendszerezzük a gyermek fogalmait, gyűjtsük össze az azonos fogalomkörbe tartozó szavakat, gyümölcsök, állatok, játékok, szerszámok, színek, ruhadarabok nevei, stb.

Mese visszamondatás: kérjük meg, hogy mesélje el a hallott mesét. Kérdéseket tehetünk föl, arra válaszoljon, majd játszhatunk olyat is, hogy ő kérdezzen tőlünk.

Szókincsbővítés a Varázsbetűvel

A Varázsbetű programcsalád rengeteg szó és képanyagot tartalmaz. Ha valamelyik kép nevét nem ismeri a gyermek, vagy épp nem jut eszébe, a képre kattintva elolvashatja azt. Minden kép el van látva a szóképével is, így segíti a program a gyermeket az önálló használatban. Szó-kép egyeztető, főfogalom alá rendelő feladatai bővítik a gyermek szókincsét. A programban használt szavak szinte észrevétlenül épülnek be a későbbiekben a gyermek szóhasználatába is.
Érdekesség, hogy a Varázsbetű Programcsalád angol nyelvi kiegészítő csomagja segítségével angol nyelven is olvashatóak a képek nevei, így a magyar mellett az idegen nyelv szókincse is bővíthető.

Játékötlet

"A főnök azt mondta... "
csoportos játék a beszédmegértés és koncentráció fejlesztésére

Az irányító a kör közepére áll. Amennyiben utasításait úgy kezdi, hogy "A főnök azt mondta...", akkor mindenki köteles azokat végrehajtani. Ha csak magát az utasítást mondja, akkor tilos a végrehajtás. Az utasítások bármilyen közösen végezhető egyszerű cselekvésre vonatkozhatnak (pl. emeld fel a kezed, lépés indulj, állj stb.). Aki téveszt, az kiesik. A játék az utolsó résztvevő kieséséig tart-ügyes irányító mellett ez nem hosszú idő. Új irányítóval folytathatjuk a játékot.

A mindenkori irányító egyik trükkje lehet, hogy a saját cselekvése eltér az általa közölt instrukcióktól (mást csinál, mint amit mond), ismételtet egy cselekvést, majd hirtelen vált stb.

Kellemes játékot, nagy kacagásokat kívánok!

Üdvözlettel:
Bartók Erika


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.