A napi tevékenységek során jól megfigyelhetik gyermekük fejlődésének, érésének szakaszait. Egy diszlexiás gyermek több képességben különbözik társaitól. Íme egy csokorra való a korai jelekből!

Nagymozgás

Ha visszagondol mozgásának fejlődésére, kiderül, hogy később ült, állt, járt, nem kúszott-mászott. Jelenleg is egyensúly problémái vannak, mozgása összerendezetlen, csetlik-botlik.

Finommozgás, szem-kéz összehangolt működésének zavarai

Rajzai kusza firkák, túl halványak vagy túl erősek a vonalai, görcsösen fogja a ceruzát, a formák másolása, emberrajza felismerhetetlen, elnagyolt. Nem tud vonal mentén nyírni, általános ügyetlenség jellemzi a kézműves tevékenységekben. Ügyetlen az apróbb játéktárgyakkal való játékokban.

A beszéd jellemző tünetei

Megfigyelhető beszédének ügyetlensége, megkésett a beszédfejlődése, több hangra kiterjedő pöszesége sokáig elhúzódik. Beszédészlelési, megértési gondokkal küzd, nem figyel oda, ha szólnak hozzá, illetve nem érti meg az utasításokat. Ép hallás mellett megfigyelhető a gyakori visszakérdezés. Beszéde egyhangú, monoton, hangszíne, hangereje, hangsúlyozása, beszédtempója eltérő a többi gyerekétől.

Nyelvi fejlődés

Kifejezőkészsége az életkori szint alatt marad. A gyermek szókincse szegényes, szótalálási nehézségei vannak, rosszul alkot mondatokat, nyelvtanilag helytelen a beszéde, ragokat, jeleket helytelenül használ, pl. -ba, -be, -ban, -ben, többes szám. Hiányoznak kifejezéseiből a helyviszonyokat kifejező névutók: alatt, fölött, mellett, között, alá, fölé, mellé, közé. Rosszul tagolja a szavakat szótagokra, beszédhangokra.

Vizuális észlelés, emlékezet hiányosságai

 

Bizonytalan az alak, forma, nagyság, szín felismerése, differenciálása. A verseket, meséket nehezen jegyzi meg.

 

Dominancia problémák

 

Nem egyértelmű, hogy a jobb vagy a bal kezével fog, még váltogat, mindkét kezét használja. A balkezes gyermeket nem szabad átszoktatni jobb kézre.

 

Egyéb tünetek

 

Nem tudja a testrészek neveit, a jobb és baloldalt keveri. Nem tud váltakozó mintát szabályosan követni, sorozatokat alkotni. Rossz a ritmusérzéke mikor tapsol, ritmust dobol, táncol. Kialakulatlan a térbeli és időbeli tájékozódó képessége, bajban van a téri irányokkal, napok, hónapok, évszakok neveivel. Kialakulatlan a fel-adattudata, figyelmét nehezen tudja összpontosítani.

 

Mit tehetünk, ha felismertünk valamit ezek közül gyermekünknél?

 

E tünetek különféleképpen jelenhetnek meg. Ha ezek közül több is ráillik gyermekére, keressenek föl egy logopédust, aki egy alapos vizsgálat után megállapítja a diszlexiát, és megkezdődhet a terápia.

 

A logopédiai terápiát jól ki lehet egészíteni a Varázsbetű játékos, gyermekbarát, otthon elvégezhető feladataival. A fent említett tünetek és azok iskolai következményeinek javítására kiválóan alkalmas.

 

Programfejlesztő csapatunk a fejlesztés sokszínűségére, a dicséreten, jutalmazáson alapuló gyakoroltatásra törekedett elkészítésekor. A gyerekek játszva sajátítják el a számukra addig nehézséget okozó anyanyelvi készségeket.

 

Olvasásfejlesztés a Varázsbetűvel

 

A Varázsbetű programcsalád a gyakoroltatás széles skáláját nyújtja a fent felsorolt összes olvasásfejlesztési eljáráshoz. A betűkkel való játékos fejlesztés a Betűkirakóban található, a szavak olvasásának, értelmezésének gyakoroltatására, szókincsbővítésre az Anagramma a legmegfelelőbb, és a mondatok olva sásához, megértéséhez nagy segítséget nyújt a Bábel program.

 

Változatos, kimeríthetetlen feladatözöne, színes képei, dicsérő, jutalmazó módszere megunhatatlanná teszi a tanulók számára a feladatvégzést.

 

Játékötlet

 

Szem-kéz összehangolt működésének fejlesztése, a kar izomzatának erősítése ügyességi játékkal.

 

Csengős célbadobó:

 

Egy karikát akasszunk fel az ajtófélfára vagy olyan helyre, ahol szabadon lóghat! A csengőt kössük zsinórra, és erősítsük a karika felső széléhez úgy, hogy a közép-pontban lógjon! Néhány méter távolságból kell a csengőt egy kis labdával vagy babzsákkal megcélozni. Ha sikerült, csilingelő hanggal jelzi a találatot. Lehet versenyezni, följegyezni a találatokat, egyéni csúcsokat is felállítani akár.

Üdvözlettel:
Bartók Erika

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.