A gyakorlati munkám során tapasztalom, hogy a gyermek közül többen kevés ismerettel rendelkeznek az őket körülvevő világról. Nincs mennyiségélményük, szegényes a szókincsük, figyelmük, koncentrációs képességük nem kitartó. A sikeres iskolai teljesítményekhez az alapképességek birtokában kell lenniük a tanulóknak.

 

Sokat tehetnek a szülők azért, hogy a gyermekek jól teljesítsenek az iskolában. Egy kicsivel több odafigyelés, a gyermekkel való játék, együttes örömök, sok-sok beszélgetés, és egy sikeres kis emberke nevelődik máris. Fejlesszük otthon is gyermekek képességeit!

Hallási megkülönböztető képesség fejlesztése

A hallási figyelem és megkülönbözető képesség (auditív diszkrimináció) megfelelő fejlettsége fontos feltétele az olvasásnak és a helyesírásnak. A gyermekek az olvasás során nemcsak azokat a betűket téveszthetik, cserélhetik össze, amelyek nyomtatott képe nagyon hasonlít (e-é, a-á, b-d, m-n, sz-zs), hanem melyeknek a hangalakja hasonlóan hangzik (k-g, f-v, b-p, s-zs). Nem mindegy, hogy azt kell leírni a tollbamondásba, hogy toboz és nem doboz, vagy sebes és nem zsebes. Ezeket a betűket nemcsak írásban, hanem olvasásban is összecserélhetik, mert hangalakjuk alapján a gyermek nem tud különbséget tenni köztük. Neki hasonlóan hangzanak. Nem azért, mert baj van a hallásával, hanem mert az ún. hallási megkülönböztető képessége nem megfelelően fejlett. (Ha ilyen gyanú felmerül, a biztonság kedvéért nem árt először egy orvosi vizsgálat, majd egy logopédiai differenciált diagnosztikai vizsgálat a nevelési tanácsadóban.)

 

 

 

Néhány gyakorlat, melyet a szülők is gyakorolhatnak, természetesen fejlesztő céllal:

Mondd utánam "halandzsául"!

Valójában értelmetlen szótagokat, betűsorokat kell a gyerekeknek utánam elismételni, kezdetben 2-3, majd egyre hosszabbakat. A két betűs szótagok esetében, néhány bemelegítő gyakorlat után kérhetjük azt a gyermektől, hogy próbálja pontosan ugyanúgy mondani, ahogy tőlünk halotta. Kicsit "túlzásokba" eshetünk, a rövid magánhangzós szótagokat (2 és 3 betű esetében) gyorsan, igen röviden ejtve benne a magánhangzót mondjuk, a hosszú magánhangzót tartalmazó szótagot, pedig elnyújtva, hosszan.

 

Példák:

 

- av, át, óm, úz, éf, ük, ícs, áf, je, ké, fe, zí, kű, fu, zá, ra, it, rű, üc, ózs, zsü, ep, lí,

 

- vát, rit, par, cúm, eci, éka, úcsi, ícsu, par, rűik, űrc, véc, kem, ári, széc, csom, mőcs, luzs, ruf

 

- kete, geri, kotas, perut, szeki, balkas, fáros, szenyér, piccen, spiccer, kadsem, márgus, feke, botta, úzsdi, lókák, terény, adbul, abdul, badlás, torany

Hegyezd a füled!

 Hangsor-párokat mondok, s gyermekünknek azt kell eldöntenie, hogy amit hall, az teljesen egyforma-e, ugyanazt hallja-e kétszer. Ha egyforma, tapsoljon egyet.

 

Segíthetünk úgy megértetni vele a feladatot, hogy először értelmes szavakat mondunk: róka-róka, róka-lóka illetve kenyér-kenyér, kenyér-tenyér, zseb-seb. Mikor itt már érti a feladatot, indulhatunk az értelmetlen hangsorok irányába.

 

Példák:

 

padi-padi, kop-top, rafi-ravi, tami-tari, réjk-rék, gég-gék, pári-páli, mási-masi, tam-tan, cukko-cukko, zsuk-suk, zsému-zsému, kege-keve, vetrit-vetrit, verény-véreny, totem-toten, rokka-roka, dukkó-dukó, hallé-allé, szami-sami

 

Ez a játék alkalmas a magánhangzók időtartamának felismertetésére is a következő párok összehasonlításával:

 

lovas-lóvas, nosza-nósza, csikós-csikós, por-pór, űveg-üveg, tüz-tűz, fút-fut, fut-fut, hol-hól, tol-tol, log-lóg, píros-piros...

 

 (Játszhatjuk ezt a változatot úgy is, hogy arra kérjük, amikor a helyeset, a jót hallja, akkor tapsoljon, koppintson egyet.)   

Találjunk ki együtt szavakat!

A szülő elkezd egy értelmes szót pl. telef.., s a gyereknek kell befejezni. Eleinte úgy adjuk meg a szavakat, hogy csak az utolsó, vagy az utolsó két betű hiányozzon, aztán ahogy belejönnek, úgy nehezítsük (Az is nehéz, amikor a szavak rövidek, s az utolsó két betű hiányzik!).

 

- repülőgé, rágógu, cseresz, fenyőf, szivárv, helikop, karács, búgócsi, állatke, elef, meséskö, testv, nad, templ, med, fark, szemü

 

Gondolkodási funkciókat fejlesztő játékok

 

Nagycsoportos óvodásokkal is játszhatóak.

 

Szeriális (soralkotó) gondolkodás fejlesztése,
melyen keresztül a szabályalkotás, szabályfolytatás képességét fejleszthetjük, s erre a matematikában nagy szükség van:

 

- Színes pálcikákból elkezdett sorminták "kerítések " folytatása pl. 3-as elem: kék-sárga-

 

sárga, piros - kék- sárga

 

- Sorfolytatás szóban: alma-körte alma-körte... macska-egér-elefánt macska-egér-elefánt... kék-sárga-zöld kék-sárga-zöld...

 

Fogalmi gondolkodás fejlesztése

 

A nagycsoportos óvodásoknak a következő fogalmakat kell már iskola előtt (tavasszal) ismerni: ember, állat, gyümölcs, szerszám, jármű (közlekedési eszköz), élelmiszer (ennivaló), növények, virágok, játékok. Tudnia kell kérésre felsorolni pl. virágokat, s meg kell tudnia mondani, hogy mi a közös az almában, a banánban, a barackban..

 

Számfogalom előkészítése

 

Nagyon jól használható a számolási készség fejlesztése, a matematikai műveletek (elvétel, kiegészítés) előkészítése során a korongos doboz. Nem árt, ha a gyermek megismerkedik vele, hiszen az iskolában is fogják majd használni.

 

Az otthoni foglalkozások során novembertől-márciusig, csak 6-os számkörön belül gyakoroljuk a feladatokat. Márciustól bővíthetjük a számkört 8-ra, majd 10-re.

 

Számlálás korongsor "olvasásával", kirakással

 

Kezdetben mi rakjuk ki az azonos színű korongokat, s neki meg kell számolnia. Ügyeljünk arra, hogy a számlálás során mindig balról haladjon jobbra!

 

Másik változata mikor arra kérem, hogy ő rakjon ki valamennyi korongot. Ezt később nehezíthetem azzal, hogy ujjaimon mutatom, illetve tapsolom, hogy mennyit kell neki kiraknia.

 

Műveletek korongokkal

Itt is egyszínű korongokkal dolgozzunk. Előbb kisebb számkörben végezzük a feladatokat. Kérjük azt gyermekünktől, hogy rakjon ki valamennyi - mondjuk 6 korongot az asztalra (vízszintes sorba mindig!), ellenőriztessük le, majd azt kérjük tőle, hogy vegyen el belőle annyit, hogy 3 maradjon. Ezt hívjuk elvételnek. 

Nehezebb matematikai feladat a kiegészítés. Ekkor azt kérjük: tegyél az asztalra 2 korongot! Ügyes vagy!  Tegyél hozzá annyit, hogy összesen 6 legyen! Vigyázz azt is számold bele, ami már ott van, azzal együtt legyen 6!

 

Mindig mindent ellenőriztessünk le vele, ezzel elősegítjük az önellenőrzés képességének kialakulását, amire az iskolában nagy szüksége lesz.              

Ismerkedés a számok világával a Varázsbetű segítségével

A Varázsbetű Számország c. programja a képességfejlesztést is szolgálja. Grafikus feladatai játékosan vezetnek be minden számolni tanuló gyermeket a matematika világába. Összehasonlítgatások, méretek szerint való megkülönböztetések, mennyiségélmény ujjakkal, korongokkal, dominókkal való számlálásban segítik az alapok elsajátítását. Erre építenek a számfeladatok és a szöveges feladatok.

 

 A beállítások lehetővé teszik, hogy a műveleteket már magasabb számkörben is gyakorolhassák a tanulók. Számfeladatai szinte végtelen variációt tartalmaznak, egy-egy művelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elmélyítését szolgálják.

Játékötlet

Szorzás, bennfoglalás gyakorlása puzzle játék-szerűen

 

Egy azonos méretű színes kép hátulját, és egy üres fehér kartont berácsozunk. A színes kép hátuljára minden négyzetbe egy szorzás vagy egy osztás műveletet írunk (egy képen egyféle műveletet), a fehér lapon ugyanoda eső négyzetbe pedig az eredményét.

 

 Ha minden négyzetbe került művelet, akkor a színes képet ollóval feldaraboljuk. Egy borítékba tesszük, majd abból kell egyesével húzni. Ha elvégezte a gyermek a számtani műveletet, a megfelelő eredményre helyezi színes felével a képrészletet. Ha ügyesen, pontosan dolgozott, végül puzzle-szerűen összeáll a feldarabolt kép.

 

Kellemes együttlétet, jó játékot kívánok!

 

 

 

Üdvözlettel:

Bartók Erika


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.