A beszéd az emberi kommunikáció egyik legfontosabb eszköze. E nélkül a képesség nélkül az ember nagyon nehezen boldogul a világban. Gondoljon csak azokra az emberekre, akik valamilyen baleset vagy egyéb betegség következtében elvesztették beszédkészségüket. Rendszeres segítségre szorulnak.

De más szempontból is nagyon fontos a beszéd - ez az olvasás és írás elsajátításának az alapja. Ha nem sikerül teljes mértékben elsajátítani a beszédet, az anyanyelvet, akkor az olvasás és írás megtanulása sem lesz zökkenőmentes.

 A beszéd

De mi is az a beszéd? Miért van az, hogy az emberek többsége észrevétlenül elsajátítja az anyanyelvét, másoknak pedig fáradságos munkával sem sikerül?

A beszéd alapvetően két nagyon fontos mozzanatból áll: az egyik a beszéd észlelése és megértése, a másik pedig a kivitelezése. A gyermek fejlődése folyamán ez a két folyamat szoros kapcsolatban fejlődik. Elsődlegesen azonban mindig a beszédészlelés - megértés, majd erre épül a beszéd használata.

Milyen tényezők szükségesek a beszédtanuláshoz?

Ahhoz, hogy a beszédet a gyermek megfelelően el tudja sajátítani, értelemszerűen ép hallás szükséges. Ha nem hall a kisgyermek maga körül hangokat, akkor ő maga sem fogja tudni produkálni azokat. Ezért ha azt tapasztalja, hogy csecsemője hangadásai egyre sivárabbak, egyre kevesebbet gagyog, egyre kevesebb hangot ad ki, akkor érdemes megvizsgáltatni a hallását. Ez esetben ugyanis azért maradnak abba a hangadások, mert nem kap visszajelzést a környezetétől (pontosabban kap, de ő nem hallja), ezért nincs késztetése a további próbálkozásokra.

Az ép halláson túl szükséges az idegrendszer megfelelő működése is. Az agyunkban külön terület felelős a beszédészlelésért-megértésért és a beszéd kivitelezéséért. Ha ezen területek nem szabályszerűen működnek, akkor a beszéd elsajátítása nem sikerül. Ezért a nem beszélő vagy nagyon sok hibával beszélő kisgyermekek logopédiai terápiáját gyakran idegrendszer-fejlesztő mozgásterápiával egészítik ki. Így a mozgáson keresztül fejlődik az idegrendszer, aminek köszönhetően a beszéd is fejlődésnek indul.

E két tényezőn túl nagyon fontos szerep jut a beszélő környezetnek is. Ha egy csecsemő nem hall maga körül emberi hangokat (vagy csak nagyon keveset), akkor annak elsajátítása nagyon nehéz feladat lesz számára. Ez nem azt jelenti, hogy tegyünk a gyerek közelébe rádiót vagy televíziót! Nagyon fontos ugyanis a hangokhoz kapcsolódó egyéb körülmény is: a mosoly, a szemöldök-ráncolás, és sorolhatnám még a többi metakommunikációs eszközöket, amit csak az élő beszéd adhat meg. Próbálja meg feleleveníteni gyermekkora mondókáit, és mondogassa csemetéjének. Öltöztetésnél, etetésnél, vagy bármilyen más tevékenységnél mondja hangosan gyermekének, hogy mit is csinál. Így fog fejlődni beszédészlelés és megértése.

Az előbb felsorolt tényezők mind-mind a beszéd "bemeneti" oldalát erősítették. Azaz a beszéd "felfogását". Ahhoz, hogy a beszédprodukció (a "kimenet") létrejöhessen ép beszédszervek szükségesek. Gondolok itt a megfelelő szájkörüli izomzatra, amit szopással vagy kislyukú cumisüvegből való táplálással kiválóan lehet edzeni. A nyelvre, ami, ha le van nőve, akkor bizonyos hangok ejtésénél zavart okozhat, ezért gyakran "felmetszik". Ügyes logopédus és kitartó gyermek esetében azonban tornáztatással is meg lehet nyújtani ezt a nyelvféket.

A nyelvvel kapcsolatban még egy dolgot meg kell említenem: fontos, hogy a gyermek megfelelően tudjon tájékozódni a szájában. Azaz tudja a nyelvét a felső fogsora elé- mögé, vagy éppen rátenni, ugyanígy találja meg például az alsó fogsora mögötti területet. A magyar nyelv változatos hangkészlete ugyanis nagyon erős és mozgékony nyelvet kíván. Ezeken kívül szükség van még ép fogsorra, a hangszalagok megfelelő működésére, a helyes légzéstechnikára.

Ha ezen tényezők közül bármelyik hiányzik, vagy hibásan működik, akkor a beszéd nem, vagy nem megfelelően alakul ki.  Így jönnek létre a különböző beszédhibák, nyelvi zavarok, majd az ezekre ráépülő olvasási-, írási és helyesírási zavarok is.

 Varázsbetű - a beszéd fejlesztésének szolgálatában

 Programcsaládunk 2000 képből és szóból, mondatból álló anyaggal rendelkezik, ami tetszés szerint tovább bővíthető. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy gyermeke szókincse napról-napra egyre több szóval gyarapodjon. Játékaink között nagyon sok olyat talál, amely kifejezetten a nyelvi készségek fejlesztésére íródott. Így gyakorolhatják az egymáshoz hasonló hangok megkülönböztetését, a szótagolást, mondattagolást, de a logikus gondolkodás fejlesztésére is lehetőségük nyílik a programokkal való foglalatoskodás által.

Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.