A tanulási zavarok döntő többségében az idegrendszer nem megfelelő érettsége, nem megfelelő szervezettsége, esetleg annak sérülése miatt alakulnak ki. Előző hírlevelünkben erről bővebben olvashatott. Ma megismerhet néhány hatékony mozgásterápiát, amelyek az idegrendszer egyes részeit serkentik, ezzel nagyfokú javulást érnek el a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek iskolai teljesítményében.

H.R.G.

Mit is jelent ez a három betű? Hydroterápiás Rehabilitációs gimnasztika. Már a neve is sugallja: ez a terápia a vízben zajlik. Ez azért jó, mert vannak olyan mozgáselemek, amelyek a vízben könnyebben megtaníthatók, mint a szárazföldön. A langyos vízben történő mozgás sok szempontból különbözik a szárazföldi mozgástól. A vízben más a hőszabályozás, más a fizikai környezet, a pulzus nem emelkedik olyan magasra, mint a szárazföldi mozgásnál, egyformán vesz részt a munkában a kar és a láb.

A terápiának 370 mozgásfeladata van, amely 2-3 év alatt tanítható meg a gyermekeknek. Egyaránt alkalmazható a megkésett vagy eltérő mozgásfejlődésű vagy beszédfejlődésű gyermekek fejlesztésére, de a figyelemzavaros, vagy beilleszkedési problémákkal küzdő csemeték problémái is orvosolhatók e komplex módszer segítségével.

Ayres-módszer

Ez egy "szenzomotoros integrációs terápia". Mit is jelent ez tulajdonképpen? Azt, hogy a mozgás és az érzékelési rendszer fejlesztése együttesen történik meg.  Mivel a mozgás és az érzékszervek is szoros kapcsolatban vannak az érzelmekkel, ez a módszer nagyon eredményesen alkalmazható a pszichés problémákkal küzdő gyermekek esetében, így figyelemzavaros, hiperaktív, önértékelési zavarokkal , vagy tanulási nehézségekkel küzdő nebulóknál. A foglalkozásokon speciális eszközök (labdák, hálók, tölcsérek) segítségével az agy megfelelő részét ingerlik. A kutatások ugyanis bebizonyították, hogy az egyensúlyi rendszert ingerelve az agyban beindulnak azok a biokémiai folyamatok, amelyek elvezethetnek az összehangolt idegrendszeri működés kialakulásához.

Delacato

Vannak olyan szakemberek, akik párhuzamot vonnak az ember egyedfejlődése és a törzsfejlődés között. Mit is jelent ez? A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, hiszen a gyermek mozgásának fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Éppen ezért ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé (pl. túl korán feláll a gyermek), akkor az ehhez kapcsolódó érzékelő és irányító központok sem fejlődnek megfelelően. Ez pedig tanulási és viselkedési problémákhoz vezethet.

A Carl Henry Delacato által kidolgozott terápia lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy a mozgás szintjén újraéljék életüknek egy korábbi szakaszát. Így az érésben elmaradt területek lehetőséget kapnak a hiányosságok pótlására.

Magyarországon Kulcsár Mihályné állított össze egy mozgásterápiát Delacato módszere alapján. Az elemi mozgásokat beépítette a terápiájába, majd ezeket tovább is fejlesztette. Kidolgozta a térérzékelés, az egyensúlyérzékelés és a finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorait. Erről részletesebben olvashat "A tanulás öröm is lehet" című könyvében.

Varázsszer?

A mozgáson keresztül az idegrendszer bepótolja azokat a hiányosságokat, amelyek a korai életszakaszban keletkeztek. A hiányosságok csökkenésével fordított arányban nő az iskolai teljesítmény. Ez azonban csak akkor igaz, ha a tanulásra is nagy hangsúlyt fektetnek. A mozgás ugyanis - bármilyen nagyszerű dolog is - önmagában nem elegendő. Abban viszont nagy segítséget nyújt, hogy - a jobb idegrendszeri működés eredményeként - kevesebb időt kelljen tanulással tölteni. Nem szabad figyelmen kívül hagynia azt a tényt, hogy csak akkor érhető el javulás, ha rendszeresen foglalkoznak a szakember által előírt gyakorlatokkal. Ez naponta maximum félórás - de kihagyhatatlan! - elfoglaltságot jelent. Hogy miért nem szabad elmulasztani egy nap sem a tornát? Ezeknek a mozgásgyakorlatoknak nem az izomzat fejlesztése a célja, hanem a kialakulatlan vagy nem megfelelően működő idegrendszeri kapcsolatok javítása, újak kialakítása. Ezek csak akkor jönnek létre, ha minden nap megerősítik őket. Ha nem, akkor a már kezdetleges kapcsolatok elkezdenek visszafejlődni, így a várva várt javulás csak később, vagy egyáltalán nem következik be.

Varázsbetű!

A könnyebb, görcsöktől mentes tanulás egyik lehetséges módja az, ha igénybe veszik a Programcsaládunk nyújtotta lehetőségeket.

Például az olvasási készség hatékonyan fejleszthető a Szóvillám nevű játékunkkal. A program egy rövid visszaszámlálás után felvillant egy szót. Gyermekének az a feladata, hogy olvassa le a szót, majd kattintson rá a szóhoz tartozó képre. Ha helyesen választott, a kép alulra kerül a kis képek közé.

Kezdő olvasó gyermekének a következő módon állítsa be a programot (FájlàBeállítások):

            Nyelv: magyar

            A szó betűinek száma legalább:3

            A szó betűinek száma legfeljebb: 3

            A szó felvillanásának ideje: 5 mp

Ezzel a beállítással oldjanak meg néhány feladatot. Gyermeke teljesítményétől függően könnyíthet vagy nehezíthet a feladaton. A nehezítést mindig az idő rövidítésével kezdje. Csak akkor növelje a betűszámot, ha az időt (fokozatosan!) sikerült 1 mp-re csökkenteni. Ekkor emelje a betűszámot eggyel, az időt pedig állítsa vissza 3 mp-re. És kezdődhet újra a fokozatos időcsökkentés. Fokozat: 10 sorozatonként csökkentsen 0,1 mp-et.

A játék további készségfejlesztést is rejt magában:

1.) Fejlesztheti vele gyermeke sorrendemlékezetét. Mégpedig úgy, hogy egy sorozatban oldjanak meg 5 feladatot, a hatodikkal várjanak kicsit. Nézzék meg, milyen szavakat is olvastak eddig, majd kérje meg gyermekét, hogy emlékezetből is sorolja el ezeket. Ha ez így nehéznek bizonyulna számára, akkor kezdjék mondjuk 3 képpel, vagy akár kettővel. A lényeg, hogy helyesen emlékezzen a szavakra. Ha kettőre ügyesen emlékszik, akkor a következő sorozatban hárommal próbálkozzanak. Az első osztály második félévétől kezdődően (ha már valamennyi betű írásával tisztában van gyermeke), le is másolhatja a szavakat. Később pedig emlékezetből is leírhatja azokat.

2.) Az önálló tanuláshoz nélkülözhetetlen a szótárhasználat megtanulása. Ehhez viszont ismerni kell a betűrendet, és jártasnak kell lenni a szavak betűrendbe sorolásában. Ezzel a játékkal ez is gyakorolható. Öt kép után várjanak a hatodik behelyezésével. Az alsó sorban lévő öt képet jelölő szót betűrendben írja le gyermeke, Ön pedig ellenőrizze a helyes megoldást.

3.) A játék angolul is játszható. Ezzel az angol szókincs, olvasás és helyesírás fejleszthető a fent leírt módon.

Játékötlet otthonra

"Vaklárma"

Ehhez a játékhoz egy asztalra, egy deszkára ("leesésgátló") és egy "csörgőlabdára" (vagy bármilyen labdára, golyóra) van szükség.

Első lépésként a játékteret kell kialakítani. Az asztalt tolják a fal mellé (ez lesz az egyik "leesésgátló"), a másik szélére pedig tegyenek egy deszkát, amelynek az lesz a feladat, hogy megakadályozza azt, hogy a labda oldalt leessen.

A két játékos álljon az asztal két szabad végéhez, kössék be a szemüket. Az egyikük gurítsa finoman a labdát (vagy golyót), a másikuk pedig próbálja meg elkapni. Ha sikerült, akkor rajta van a gurítás sora. Ha leesik a labda (vagy golyó), akkor a másik játékos pontot kap. A játékidő 5 perc. Az győz, aki ezen idő alatt több pontot gyűjtött.

Szabály: Csak kézzel szabad védeni, testtel nem!

Nehezítés: Minél kisebb a labda és minél hosszabb az asztal, annál nehezebb a feladat.

Tikk-takk-bumm!

Ez a játék kiválóan fejleszti a koncentrációs készséget, a logikus gondolkodást, és nem utolsó sorban a számolási készséget.

A játék menete:

1.   Számoljanak 1-30-ig egyesével (1,2,3,4....30.) - felváltva (1 - Ön, 2 - gyermeke, 3 - Ön)

2. A következő körben már minden harmadik számra (hármas szorzótábla) azt mondják: tikk! A számot magát nem mondhatják: 1,2, tikk, 4,5, tikk, 7,8,tikk...

3.  Ha ezt már hibátlanul tudják, belép a "takk" is, amit minden negyedik számra kell mondani. A 12 a 3-as és a 4-es szorzótáblának is eleme, ezért arra ezt mondjuk: tikktakk.
1,2,tikk, takk, 5, tikk, 7, takk, tikk, 10, 11, tikktakk, 13, 14, tikk, takk....

4.  Ha túl nehéznek bizonyul, akkor bontsák szét - csak a "takk"-kal játszanak: 1,2,3, takk, 5,6,7, takk... S ha már külön-külön jól tudják a tikkk-et és a takk-ot, akkor próbálják meg együttesen a kettőt.

5.  Végül jöhet a bumm! Ezt minden ötödik számra kell mondani. A 15 a hármas és az ötös szorzótáblának is eleme, ezért tikkbumm-otmondunk rá, a 20-ra ugyanezen ok miatt takkbumm-ot.
1,2,tikk,takk, bumm, tikk, 7, takk, tikk, bumm, 11, tikktakk, 13, 14, tikkbumm..

6. Természetesen ezt is gyakorolhatják külön-külön. Előbb a tikk-et, aztán a  takk-ot, végül a bumm-ot.

7.  Aki téveszt, kap egy korongot. Az győz, akinek a játék végén a legkevesebb      korongja lesz.

Idősebb gyerekek már próbálhatják magasabb számkörben, mondjuk 100-tól 200-ig.

Fejlesztő órákon az akadálypálya teljesítése közben gyakran játsszuk ezt a játékot a felsősökkel. Igazán megmozgatja agytekervényeiket!

Vidám játékot kívánok!

Legközelebb

A következő hírlevélben a testtudat kialakításának fontosságáról olvashat.

Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn

 

 


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.