A diszlexiás gyermekek számának növekedésével párhuzamosan egyre nő a diszkalkuliások száma is. A diszkalkulia számolási zavar, a számok kezelésének nehézsége. Nagyjából az emberek 5%-át érinti, tehát igen gyakori problémáról van szó. Általában ugyanazon okok miatt sérül a számolási készség, mint az olvasási, ezért nem ritka, hogy együtt jelentkezik a két zavar.
 

Honnan tudhatja, hogy gyermeke valójában diszkalkuliás és nem csak egyszerűen lusta számolni?

A diszlexiásokhoz hasonlóan a diszkalkulia is felismerhető már az óvodás korban. Azok a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, akiknél valamiféle beszéd- vagy nyelvfejlődési elmaradás jelentkezett. Gondolok itt a megkésett beszédfejlődésre, a makacs pöszeségre.
 
De az olyan, bő beszédű gyermeknél is, aki mindenfajta lényegre való törekvés nélkül csak beszél és beszél, nála is gyanakodhat diszkalkuliára. Az ilyen gyermeknek ugyanis nincs időérzéke, nem látja át az események logikus sorrendjét, csak rakja egymás után a mondatokat, mindenfajta összefüggés nélkül. Ez talán sokkal veszélyesebb tünet. Saját (keserű) tapasztalatom, hogy egy 8 éves kisgyermekről másodikos korában derült ki, hogy súlyos számolási zavara van. Senki nem tudta megérteni, hogy az a nyitott, nagyon kommunikatív, érdeklődő kisfiú miért nem számol. Azt hitték, hogy lusta. Míg egy vizsgálat alapján kiderült, hogy diszkalkuliás. Az alsó tagozatban megpróbált lépést tartani a társaival, de nem sikerült neki. Ezért felmentették a matematika értékelése alól. Most már a továbbtanulásra készül, virágkertész szeretne lenni.
 
Kisiskolás korban felfigyelhet arra, hogy gyermeke gyakran számol az ujjain. Ráadásul azt is jóval lassabban és több hibával teszi, mint hasonló korú társai. Előfordul, hogy képtelen elhelyezni a számokat a füzetébe, esetleg fordítva írja le azokat. A boltban is nehezen tud vásárolni. Gondot jelent az árucikkek értékének meghatározása (összeadás), a visszajáró kiszámítása (kivonás). Súlyos esetekben a pénz értékével sincs tisztában a gyermek. Például, ha kirakok egy súlyos diszkalkuliás gyermek elé 5 db 1 forintost,  a másik oldalára pedig 1 db 10 Ft-ost és megkérdezem: Melyik a több? Az 5 db 1 Ft-ost választja. Az Ő számára 1 pénz az 1 pénz.

 

A tanulmányok előrehaladtával a diszkalkuliás gyermeknek gondot jelent a becslés, a kerekítés. Az írásbeli műveletek végzésekor összekeveri az egyes művelettípusokat, gondot okoz a tízesek átlépése, a maradékok megtartása.
 

A diszkalkulia megjelenési formái


A számolási zavar nem egységesen jelentkezik. Többféle megjelenési formája lehet.

Előfordulhat, hogy maga a sorban számolás okozza a nehézséget. Például nem tudja, hogy 29 után 30 következik, vagy a 40 előtt a 39 van. Ettől függetlenül azonban a matematikai logikai feladatok megoldásában jól teljesíthet. Például jól SUDOKU-zik.

Olyan diszkalkuliással is találkoztam már, akik épp fordítva "működtek". Azaz nekik nem okozott gondot a mechanikus számolás, viszont a logikai feladatok megoldását sehogyan sem találták.

A diszkalkuliának olyan formája is lehet, amikor a gyermek képtelen sorbarendezni az információkat, nem tudja a matematikai műveleteket sorban elvégezni.

Hogyan segíthet diszkalkuliás gyermekének?

Az első és legfontosabb dolog megkeresni azt a pontot, amelyet biztosan megértett gyermeke.

Például, ha második osztályban gondot okoz számára a tízesek összeadása, térjenek vissza az egyesekhez (10 + 30 helyett 1 + 3 ) és innen építkezzenek tovább.

Vagy ha gond van a négyes szorzótáblával, de a kettest tudja, akkor lépjenek vissza oda, majd pálcikákkal szemléltetve magyarázza el a négyes szorzótáblát.

Hogyan?

Első lépésként rakják ki a kettes szorzótáblát - kettesével rakják egymás mellé a pálcákat. Egyszer Ön, majd másodszor gyermeke. Aztán állapítsák meg, hogy 2+2=4, ezért gyermeke 2-2 köteg pálcikát húzzon össze egy csomóba. Az Ön kettes szorzótáblája maradjon eredeti állapotában. Így láthatja gyermeke az összefüggést a kettes és a négyes szorzótábla között. Rá fog jönni gyermeke, hogyha tudja a kettes szorzótáblát, akkor már tudja a négyest is - félig.

A közös nevező megkeresése is egyszerű, ha a következő módon próbálják:

Írják a nevezők  (törtvonal alatti szám) alá az adott számhoz tartozó szorzótáblát (3-as alá a 3-ast szorzótáblát, a 4-es alá a négyest), így:

Majd keressék meg a számoszlopokban azt a számot, amelyik mindkettőben szerepel (ez a 12) - és karikázzák be, így:
 
Majd nézzék meg, hogy az egyes oszlopokban hányadik helyen áll a bekarikázott szám - azaz hányszor 3 egyenlő 12-vel? (pl. az első oszlopban a hármas szorzótáblánál a negyedik helyen áll - mert 3*4 az 12)
A számlálót (törtvonal feletti szám) ugyanannyival kell megszorozni, ahányadik helyen állt a 12 - ugyanannyival kell szorozni a számlálót, mint a nevezőt.

Így lesz:

A síkidomok kerületét, területét is könnyebb kiszámítani, ha otthon kartonból elkészítik őket, és például fonallal "körbekerítik".

Mit kell szem előtt tartania?

Nagyon fontos, hogy mindent próbáljon apró lépésekre bontani gyermekének - lehetőleg tárgyakkal szemléltetve. Tartsa szem előtt a következő gondolatot:

"Meséld el nekem - és el fogom felejteni.
Mutasd meg nekem - és emlékezni fogok rá.
Engedd, hogy megtegyem - és meg fogom jegyezni."

Számolási készség fejlesztése a Varázsbetű Programcsaláddal

A Varázsbetű Programcsalád 3 része is a számolási készség fejlesztését szolgálja. A "Számmemória", "Számország" és a "Számdominó" játékokat nemcsak diszkalkuliás gyermekeknek javaslom, hanem ügyes, tehetséges kis matematikusoknak is számolási képességük további gyorsítására.

Számmemória

A klasszikus memóriajáték számokkal játszható változata. Mint ahogy korábban megszokhatták, ez a játék is alkalmas arra, hogy valamennyi korosztály megtalálja maga számára a kihívást jelentő feladatot. Szabályozni lehet a számkört: a tízestől egészen a 300-as számkörig lehet bővíteni a gyakorlatokat. Meg lehet határozni a párokat: lehet számnak szám a párja ( pl. 16-nak a 16) - ez a legegyszerűbb fokozat. Kicsit nehezebb, amikor műveletet kell számmal párosítani: 4:4-nek 1 a párja. Legnehezebb, amikor műveletnek művelet a párja: 5+3-nak a 4+4.

Tetszés szerint választhatók a műveletek. Lehet gyakorolni összeadást, kivonást, szorzást, osztást külön-külön, de tetszés szerint variálhatóak a feladatok. S ha már mindenféle módon kipróbálták, s úgy érzik, kissé unalmassá vált, fokozzák az érdeklődést azzal, hogy csökkentik a várakozási időt. Ezzel késztetve minél gyorsabb számolásra gyermeküket. A játék további előnye, hogy a feladatlapok kinyomtathatók, így asztal mellett ülve a család is újraélheti a játék izgalmait.

Számország 

A számolási alapkészséget kiválóan tréningezhetik ezzel a játékkal. Itt az ötöstől az ezres számkörig terjedően határozhatók meg az egyes feladattípusok. Valamennyi műveletvégzés (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) és a szöveges feladatok különböző típusai is gyakorolhatóak ezzel a játékkal. Szükség esetén grafikus segítséget is kérhetnek.

Számdominó

A hagyományos dominójáték elvén alapszik. Mindenki beállíthatja az Ő szintjének megfelelő nehézségi fokozatot, valamint a gyakorlásra váró művelettípust is. Kiválóan fejleszti a logikus gondolkodást is a matematikai képességeken túl.

Játékötlet otthonra

A logikus gondolkodás fejlesztéséhez a következő játékot ajánljuk Önnek. Játszhatják a hagyományos logikai készlettel, vagy az általunk elkészített programmal, melyet innen tölthet le.

A játék neve: Változtass!

Valamennyi síkidomnak négyféle tulajdonsága van:
            Méret: kicsi vagy nagy?
            Alak: kör, négyzet vagy háromszög?
            Felület: sima vagy lyukas?
            Szín: piros, kék, zöld vagy sárga?

A program egy síkidomot rak a sor elejére. Gyermekének az a feladata, hogy a keretben található elemekből kiválassza azt, amely csak egy tulajdonságban különbözik a megadott síkidomtól. Ezt illessze az adott elem mellé. Majd folytassa a megkezdett sort tovább úgy, hogy a következő elem mindig csak egy tulajdonságában különbözzön az előtte állótól.

Pl.:
 
"Gumizás"

Ez a játék a gyermekkoromat juttatja eszembe. Emlékszem, az volt a legnépszerűbb az osztályban, akinek volt egy nagy darab gumija. Ön is emlékszik rá? Tanítsuk meg erre a játékra gyermekeinket is!

Szükség van egy 2-3 méteres gumira.

Két ember a gumitartó (gyerek vagy felnőtt) egy pedig ugrál :

A gumit az első fokozaton a bokára kell helyezni és kezdődhet az ugrálás:
 
1.)  2 ugrás a bal oldalon  
2.) két ugrás a jobb oldalon 
3.) mindkét lábbal ráugrani a gumira 
4.) terpesz
5.) összehúzás
6.) kilépés, szembefordulás a gumival
7.) átugrás
8.) fordulás, rálépés a gumira
9.) kiengedés, ráugrás a gumira

Ha hibátlanul sikerült végrehajtani a gyakorlatot, akkor tovább lehet lépni a következő fokozatra és ott is ugyanezt az ugróiskolát kell járni. És így folytatni végig a fokozatokon.
  1. fokozat: boka
  2. fokozat: lábszár
  3. fokozat: térd
  4. fokozat "alsó" comb
  5. fokozat: "felső" comb
  6. fokozat: csípő

Ha elrontja az ugrálást (beleakad a gumiba, vagy nem tud ráugrani a 3. pontnál), akkor csere következik - az egyik gumitartó emberrel. Ha újra rá kerül a sor, ott folytathatja, ahol előtte elrontotta. Tehát nem kell előről kezdenie.

Az a legügyesebb, aki a leghamarabb járja ki az összes fokozaton.

Köszönöm a segítséget a képeken szereplő tanítványaimnak, Barna Mónikának, Szabó Istvánnak és Rácz Attilának. (A fotók megjelentetésébe a szülők beleegyeztek.)

Legközelebb

 A következő hírlevélben a diszgráfiáról olvashat.

Üdvözlettel:
Dudáné Driszkó Adrienn


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.