4.     Egyéni megbízatás

·     munkáját az óvodavezető megbízása alapján végzi,

·     folyamatos önképzéssel javítja fejlesztő pedagógiai felkészültségét és gyakorlati munkájában hasznosítja,

·     folyamatosan figyelemmel kíséri az eszközajánlásokat,

·     rendszeres kapcsolatot tart a szakszolgálatokkal, a Módszertani Központtal, logopédussal, gyógypedagógussal, óvodapszichológussal,

·     napi rendszerességgel találkozik az érintett csoport óvónőivel, konzultációt tartanak a gyermekeket érintő kérdésekről, eredményekről, további feladatokról, szükség esetén esetmegbeszéléseket tartanak. 

5.    

Munkakörülmények

·     napi felkészüléséhez a nevelői szoba rendelkezésére áll,

·     közös öltöző, tisztálkodási lehetőséggel,

·     a hivatalos ügyek intézéséhez telefon, fax biztosított,

·     a szakmai könyvtár és szertár rendelkezésre áll, a számítógép használatának lehetősége biztosított,

·     fejlesztő foglalkozásainak megtartásához a fejlesztő szoba és a folyosón kialakított „tornaszoba” rendelkezésre áll.

6.     Járandóság

·     besorolás szerinti illetmény, egy havi külön juttatás,

·     magas szintű pedagógiai munkájáért évi egy alkalommal jutalomban részesülhet a bérmaradvány terhére.

A fentieken kívül elvégez minden olyan feladatot, amit a vezető a feladatkörébe utal.

 

A munkaköri leírást kiadta                     …………………………………………

                                                                                  óvodavezető

 

Kelt:…………………………...

 

A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom és magamra nézve kötelezően tudomásul veszem.

Kelt:……………………………           …………………………………………

                                                                              Munkavállaló aláírása


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.